Social

คนไทยคบกับใครบ้าง?

June 5, 2011

พอล บัตเลอร์ นักศึกษาฝึกงานที่เฟสบุ๊คสุ่มตัวอย่าง “เพื่อน” มาจำนวนหนึ่ง แล้ววาดแผนที่โลกโดยเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยเส้นบน great circle ยิ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคู่เมืองหนึ่งๆ เยอะเส้นก็ยิ่งเข้ม จากแผนที่นี้ สามารถตั้งข้อสังเกตอย่างผิวเผินที่สุด (หมายถึง ไม่มีหลักสถิติอะไรมารองรับ) ได้บางประการ เช่น

* เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กระจายไปจนทั่วจนเห็นเหมือนแผนที่ประเทศไทย ไม่มีภูมิภาคไหนได้รับข่าวสารช้า หรือเข้าไม่ถึงข้อมูล หรือ “ไกลปืนเที่ยง” เป็นพิเศษเพราะตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อีกแล้ว

* เส้นที่เชื่อมพนมเปญกับโฮจิมินซิตีเข้มกว่าเส้นที่เชื่อมกับกรุงเทพ เขามีการแลกเปลี่ยนกันมากกว่ากับไทย ทั้งๆ ที่ขนาด ศ.ก. ไทยใหญ่กว่าเวียดนาม?

* เส้นจากกรุงเทพไปต่างประเทศที่ เข้มที่สุดสี่อันแรก คือไป ย่างกุ้ง, พนมเปญ, โกตาบารู และ ฮ่องกง นี่คือ “เพื่อน” ในต่างแดนของเรา (หรือมีคนไทยไปอยู่เยอะ?) สังเกตว่าทุกเส้นจางกว่า พนมเปญไปโฮจิมินซิตี

* คนมาเลย์ (27 ล้านคน) และอินโด (230 ล้านคน) มีการแลกเปลี่ยนกันเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกัน? ผู้ผลิต/ผู้บริโภค; นายจ้าง/แรงงาน; พี่น้องชาวมุสลิม? ทำไมไทยไม่ได้ไปสร้างโอกาสตรงนี้?

* อินโดนีเซียมีเส้นไปออสเตรเลียเยอะมาก – คนเขาอพยบไปอยู่นั่นกันเยอะหรือ?

* เส้นที่เชื่อมยุโรปกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่วิ่งไปมาเลย์ อินเดีย ฮ่องกง และสิงค์โปร์ – เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษกันรู้เรื่อง? มีฝรั่งมาอยู่เยอะ (มาเลย์?) หรือว่าคนเขาไปแต่งงานกับฝรั่งยุโรปเยอะ (กว่าคนไทยอีกหรือ?)

* จีนไม่อยู่ในสารบบนี้เพราะเขาแบนเฟสบุ๊ค และมีเฟสบุ๊คของตัวเอง (Renren) หรือเป็นเพราะเพื่อนคนไทยอยู่เมืองจีนหมดเลยไม่เห็นในแผนที่ (แต่ไม่เห็นว่า Renren ฮิตในเมืองไทย)

เป็นไปได้ไหมว่าไทยเป็นหนึ่งไม่กี่ชาติที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัติแล้วแต่ยังคบอยู่แต่กับพวกเดียวกันเองเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในโลก?

รูปใหญ่ – http://goo.gl/Zs0uY
ข้อมูล – http://www.facebook.com/note.php?note_id=469716398919

  • dd

    renren ไม่ฮิตในไทยอยู่แล้วครับเพราะมีแต่ภาษาจีน
    เพิ่มเติม นอกจาก renren แล้ว ยังมี QZone

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์