Social

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม?

June 16, 2011

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? (ตอบ: ไม่)

อัตราการเจริญพันธุ์ หรีอ Fertility Rate ของประเทศหนึ่งๆ วัดเป็นหน่วยจำนวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิงแต่ละคน “ผลิต” เช่น ประเทศไทยในปี 2009 ผู้หญิงแต่ละคนจะมีลูกเฉลี่ย 1.8 คน ซึ่งหมายถึงประชากรของไทยกำลังลดลง

หากผู้หญิง 1 คนมีลูก 2 คน ประชากรก็จะคงที่ เพราะพ่อแม่สองคน ผลิตลูกมาแทนที่ตัวเอง 2 คนพอดี อัตรานี้เรียกว่า replacement rate ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่สองคนพอดี แต่อยู่ที่ประมาณ 2.3 คน เพราะบางทีลูกที่เกิดมาอาจจะตายไปก่อนที่จะได้สืบพันธุ์ แต่ที่แน่ๆ คือหาก อัตราการเจริญพันธุ์น้อยกว่า 2.0* ประชากรของประเทศนั้นๆ กำลังลดลง

ในกรณีของประเทศไทย จะเห็นว่าในอดีตเราเจริญพันธุ์กันมาก ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกตั้ง > 6 คนโดยเฉลี่ย แต่อัตรานี้ลดลงไปมาก เพราะหลายปัจจัย เช่น (1) การแพทย์ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องปั๊มลูกมาเยอะๆ เผื่อตายตอนเด็ก (2) การรณรงค์คุมกำเนิด ซึ่งได้ผลดีมาก (3) สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ต้องทำงานนอกบ้านมากขึ้น แต่เมื่ออัตราการเจริญพันธุ์น้อยกว่า replacement rate นี่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง

ทำไมประชากรลดลงแล้วแย่? (1) คนในวัยทำงานลดลง กำลังการผลิตลด (2) อัตราส่วนคนแก่ต่อคนวัยทำงานเยอะขึ้น คนวัยทำงานต้องจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงดูคนแก่ในสังคมมากขึ้น ในขณะที่พอคนวัยทำงานแก่ตัวไปกลับไม่มีคนรุ่นต่อไปมาทำงานจ่ายภาษีให้เท่าเดิม นั่นคือ (3) ระบบสวัสดิการสังคมต้องลดลง หลายประเทศแก้ปัญหานี้โดยการรับคนเข้าประเทศมากขึ้นอย่างเป็นระบบโดยเอาคุณภาพชีวืตที่ดีมาล่อ เช่น เยอรมัน (ที่ตอนนี้มีแขกทำงานกันฮึม) และ แคนาดา ในขณะที่ประเทศที่ระบบรับคนเข้าเมืองล้าหลังและยังมีอัตราการเจริญพันธุ์น้อยอย่างญี่ปุ่นก็จะประสบปัญหาประชากรลดลงจนไม่พอพยุงระดับคุณภาพชีวิตไว้ได้

นั่นคือ คนรุ่นเราท่านอาจจะต้องช่วยกันปั๊มลูกอย่างน้อย 2-3 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการศึกษา “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย” ของ UNFPA และสภาพัฒน์ – http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/Policy_Brief_Thai_web1.pdf

ด้านซ้ายของเพจด้านล่างนี้สามารถติ๊กสถิติของประเทศอื่นๆ เพิ่มเข้ามาเปรียบเทียบได้ด้วย

ข้อมูล – http://goo.gl/DXfW4

* หมายเหตุ: เลข 2.0 นี้ไม่ 2.0 เสียทีเดียว แต่ขึ้นกับสมมติฐานหลายประการ โดยเฉพาะอัตราการตายและอายุขัยเฉลี่ย

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์