Social

สังคมที่ไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ?

July 20, 2011

หลายที่ในโลกหากคุณบอกคนอื่นว่า “ผม/ฉัน ไม่มีศาสนา ครับ/ค่ะ” เขาอาจจะมองคุณเป็นคนเลว ชั่ว ไร้ศีลธรรม แต่ก็มีอีกหลายที่ในโลกที่สังคมอยู่ได้อย่างมีระเบียบแม้ว่าศาสนาจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการ “สอนคนให้เป็นคนดี”

Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ HDI (ดัชนีการพัฒนามนุษย์) สูงมากล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม่มีความสำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้ คงไม่ถูกต้องหากจะกล่าวว่า “การละทิ้งศาสนาจะนำมาซึ่งความเจริญ” แต่ก็ไม่ถูกแน่หากจะบอกว่า “คนไม่มีศาสนาจะไม่เจริญ”

 • http://warbandit.exteen.com Ratcicle

  จากรูปจะสังเกตได้ว่าประเทศที่เคร่งศาสนาจะไม่ค่อยเจริญ เพราะจะทำอะไรก็ต้องกลัวขัดหลักศาสนาตลอด
  แต่มองในแง่ดี เขาก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ

  • Mick K. Thapakorn

   มนุษย์ทุกคนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกันทั้งนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะมีศานาหรือไม่มี สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้มีแค่ศาสนาครับ ครอบครัว คนรัก ทุกอย่างเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้หมด ดังนั้นจุดนี้ไม่ใช่แง่ดีครับ เป็นแค่จุดธรรมดาๆจุดหนึ่งที่ใครๆเขาก็มีกันอยู่แล้ว

 • http://www.facebook.com/people/Parinand-Bird-Varnasavang/563948807 Parinand Bird Varnasavang

  เห็นด้วยกับข้อสรุปครับว่า “ศาสนา” กับ “ความเจริญตามกรอบ HDI” ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง. อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมและนำมาซึ่งสันติภาพครับ หากเรานับถือศาสนาอย่างมีสัมมาทิฏฐิและไม่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดเกินไปจนไปบังคับขู่เข็ญคนอื่นให้คิดหรือปฏิบัติตามเรา. และอีกอย่างหนึ่งคือการตีความคำว่าศาสนานั้น หากเราตีความให้กว้างขึ้นก็อาจหมายถึงคำว่า “ศีลธรรม” นั่นเอง ซึ่งผมคิดว่าศีลธรรมนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความเจริญของสังคมอย่างยั่งยืน คนที่ไม่นับถือศาสนาใดเป็นการเฉพาะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีศีลธรรม คนที่ไม่มีศาสนาตามนิยามของผมนั้นคือคนที่ไม่มีแม้แต่ศีลธรรม ในขณะที่คนที่อ้างว่านับถือศาสนาแต่กระทำผิดศีลธรรมและมนุษยธรรม (เช่น ผู้ก่อการร้ายที่หลงผิดฆ่าคนบริสุทธิ์โดยอ้างนามพระเจ้า) อย่างนี้ผมก็ไม่นับว่าเป็นคนมีศาสนา 

 • Cxut7214

  เป็นไปได้หรือว่า คนไม่มีศาสนาแล้วจะไม่มีศีลธรรม แล้วทำไมญี่ปุ่นที่คนส่วนใหญ่ ไม่นับถือศาสนา ถึงมีอัตราอาชญากรรม ต่ำมากล่ะ ศาสนาไม่ได้บ่งบอกหรอกว่าคนในประเทศนั้นๆ จะเป็นคนดี

 • http://www.facebook.com/apichart.bird Bird Apichart Pongburut

  คนยิวที่ทำให้อเมริกาเจริญน่ะ ใครว่าเขาไม่มีศาสนา… แล้วคำว่าเคร่งศาสนา กับคลั่งพิธีกรรม เนี่ยะคงต้องตีความ… จริงครับ ที่ศาสนาถ่วงความเจริญ ถ้าเป็นความเจริญด้านวัตถุอ่ะนะ …ควรเปรียบเทียบอัตราการฆ่าตัวตายและอาชญากรรม ของประเทศที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยนะครับ ผมว่า ^_^

  • Nana

   คนยิวไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพัฒนาอเมริกา มันมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย แต่ถ้ามีหลักฐานประกอบก็ช่วยนำมาชี้แจงด้วย มิใช่กล่าวเลื่อนลอยโดยยึดทฤษฏีสมคบคิด และคนหรือสังคมที่ไม่มีศาสนา ไม่ได้แปลว่าเค้าให้ความสำคัญแค่เรื่องวัตถุ เพราะถึงไม่มีศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่มีจริยธรรม หลายชาติที่มีสัดส่วนคนไม่นับถือศาสนาสูงเช่น สวีเดน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ก็มีอัตราการเกิดอาชญกรรมที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในขณะที่บางประเทศถึงขั้นเอาศาสนามาเป็นกฏหมายบ้านเมืองกลับมีแต่ความขัดแย้ง ฆ่าฟันกันตั้งมากมาย ศาสนาไม่ช่วยอะไรเลย

 • http://www.facebook.com/qiushengxin クー アンペア

  บางประเทศไม่จำเป็นที่ผู้คนจะต้องนับถือศาสนาจึงเจริญได้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนา แต่คนดีมีมากมายค่ะ ทิ้งไอโฟนไว้ที่สาธารณะยังไม่หายเลย ของไม่หาย อาชญากรรมน้อย บ้านเมืองสงบสุข คนดีไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้

 • Mindza

  จริงๆแล้วมันก้ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนั่นแหละว่าคิดดีมั้ย แต่ถ้ามีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันก้จะช่วยในการยกระดับคุณภาพจิตใจ เพราะศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้ว

 • Zack Siri

  ประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ศาสนาจัดแต่บาปก็จัดครับ ค้าประเวณีกันเป็นว่าเล่น ทั้งอาบทั้งอึบทั้งนวด สังคมไทยยังเป็นสังคมที่ปากพูดตาขมิบ หลอกตัวเองกันไปวันๆ ไม่เห็นมีตำรวจไปจับเลย

 • ✿miint✿

  อืมม์ เราคิดว่า ประเทศที่ยังไม่พัฒนาคนยึดถือศาสนาเพราะไม่มีอย่างอื่นให้ยึดถือ
  ในประเทศที่มีความขัดแย้ง ทะเลาะ ฆ่า ประท้วง คดีรุนแรง คอรัปชั่น ต่างๆ คนคงไม่รู้จะหันหน้าเข้าหาใครอ่ะนะ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย ก็เลยใฝ่ศาสนา

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์