Economics

ความคล่องตัวในการทำธุรกิจในไทย

July 14, 2011

หากอยากให้ต่างชาติมาลงทุน ก็ต้องทำให้การทำธุรกิจง่ายและคล่องตัว ภาพนี้แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่จำเป็นในการทำเรื่องขอเปิดกิจการในประเทศต่างๆ จะเห็นว่าหลายที่มีความพยายามในการทำให้ตั้งตัวเปิดกิจการได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น เช่น เปรูจากที่เคยใช้เวลา 3 เดือน ตอนนี้เหลือเดือนเดียว ระวันดาจาก 20 กว่าวัน ตอนนี้เหลือราวอาทิตย์หนึ่งเท่าสิงคโปร์ ซึ่งรวดเร็วคงเส้นคงวาอยู่แล้ว เมืองไทยเราใช้เวลาเฉลี่ย 32 วันแต่ไหนแต่ไรก็ยังเท่านั้นอยู่ อาจจะเป็นเพราะกฏระเบียบในบ้านเรามันเปลี่ยนยาก?

ไม่เพียงแต่ กฏ ระเบียบ แต่รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สลักไว้ในหินผาแท่งศิลาจารึก หากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องยอมให้มันเปลี่ยนไปเพื่อให้เราอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลา

ข้อมูล – http://goo.gl/RijaN

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์