Economics

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”?

September 29, 2011

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”?

ปัญหาที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประสบในปัจจุบัน คือ อัตราการเกิดลดลงจนจะทำให้ประชากรลดและขาดแคลนแรงงานในระยะยาว ซึ่งทำให้จำนวนคนที่สามารถทำงานเสียภาษีเพื่อเลี้ยงคนแก่และเด็กในสังคมลดลงและระดับคุณภาพชีวิตต่ำลงในที่สุด สาเหตุที่อัตราการเกิดลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งมาจากการที่คนมีภาระงานรัดตัวไม่สามารถมีลูกได้เยอะเหมือนแต่ก่อน

ในกราฟ หากพิจารณาในเอเซีย จะเห็นว่า GDP ต่อคนของสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในทศวรรษหน้า (2021-2030) จะลดลงเป็นเปอร์เซนต์เลยทีเดียว โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่จะประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าไทยเราก็จะมีปัญหานี้กับเขาด้วย แม้ว่า GDP ต่อหัวประชากรจะต่ำสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ อยู่ประมาณ 5-10 เท่า

เพิ่มเติม: ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? http://www.whereisthailand.info/2011/06/fertility-rate/

ข้อมูล: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/demographics-and-gdp

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์