Social

Wikipedia ภาษาเวียดนามมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า?

September 7, 2011

ทำไม Wikipedia ภาษาเวียดนามถึงมีจำนวนบทความมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า?

เมื่อไม่กี่ปีก่อน Admin เริ่มสังเกตว่า Wikipedia ภาษาเวียดนามมีจำนวนบทความเท่าๆ กับของไทย ซึ่งในวันนั้นก็แปลกใจในความขยันเขียน/แปลบทความของคนเวียดนามไม่น้อย แต่วันนี้มาดูอีกที พบว่าจำนวนเพจของชาวเวียดนาม (214,117 บทความ) แซงไทย (68,698 บทความ) ไปแล้วราว 3 เท่า

อาจกล่าวได้ว่าเขาใช้บอททำเพจ หรือสักแต่แปลชุ่ยๆ ไว้เป็น stub ซึ่งหากพิจารณา edits per article แล้วก็พบว่านอกจากจะมีจำนวนบทความมากกว่าแล้วยังมีจำนวนครั้งการ edit เฉลี่ยต่อบทความมากกว่าด้วย (32.98 และ 27.34 ครั้งของเวียดนามและไทยตามลำดับ) หรือเป็นเพราะว่าเวียดนามมีประชากรมากกว่าไทย ก็เลยมีคนมาช่วยกันเขียนมากกว่า เพื่อให้ยุติธรรมงั้นเราลองดูจำนวนบทความ Wikipedia ในภาษาของประเทศนั้นๆ ต่อหัวประชากร ก็จะพบว่าเวียดนามยังมีจำนวนเพจต่อหัวประชากรมากกว่าไทยประมาณ 2.5 เท่าอยู่ดี

ข้อมูลนี้แสดงว่าเวียดนามมีสังคมที่ใฝ่รู้กว่าไทยหรือไม่ (?) หรือเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น คนไทยมีสารานุกรมภาษาไทยดีๆ อ่าน เลยไม่สนใจ Wikipedia (?) หรือรัฐบาลเวียดนามจ้างคนมาแปล Wikipedia (?) หรือคนไทยภาษาอังกฤษดีกว่าเวียดนามเลยไม่ต้องแปลเป็นไทยให้อ่านกัน (ข้อนี้ตกไป เนื่องจากเราเคยพิจารณาเรื่องภาษาอังกฤษของ EF กันไปก่อนหน้านี้แล้ว) ทำไม?

ข้อมูล – http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_edits_per_article

หมายเหตุ: (1) มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไม่นำมาคิดด้วยเพราะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ; (2) จำนวนประชากรเวียดนามที่ใช้คิดรวมประชากรคนเวียดนามที่อพยบไปสหรัฐประมาณ 1.6 ล้านคนแล้ว; (3) ค่าในภาพแสดงจำนวนบทความ Wikipedia ในภาษานั้นๆ ต่อประชากร 10,000 คน

 • Naris

  ลองนับเฉพาะบทความที่เกี่ยวกับ เกมส์และการ์ตูนสิครับ Wiki ไทยกินขาด
  ไม่ว่า Search คำว่าอะไร มักถูกพาไปยังหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมส์และการ์ตูนทั้งนั้น

 • ตะลึงตึงโป๊ะ

  เคยแปลแล้วโดนเบิร์น -*- เลยเลิกละ…เสียความตั้งใจ

  เคยผ่านตาว่า วิกิไทยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ… (จริงดิ?)

 • Pommmmmmmm

  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#10_000.2B_articles

  ในเว็บนี้ดูข้อมูลไม่ตรงกัน

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์