Environment

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้?

November 2, 2011

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้ ?

จากรายงานขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2011

จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
* ฟิลิปปินส์ 4.3 ล้านคน
* ไทย 2.1 ล้านคน
* กัมพูชา 1.5 ล้านคน
* เวียดนาม 7 แสนคน
* ลาว 4.3 แสนคน
* พม่า 35,000 คน

จำนวนผู้เสียชีวิต
* ไทย 377 คน
* กัมพูชา 247 คน
* ฟิลิปปินส์ 111 คน
* พม่า 78 คน
* เวียดนาม 59 คน
* ลาว 34 คน

นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลบางส่วนที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Trust.org (อ้างอิงจากข้อมูลของ Reuters ในวันที่ 24 ตุลาคม 2011) เกี่ยวกับประเทศไทยดังนี้

* พื้นที่ประสบอุทกภัยมีขนาดประมาณ 4 ล้านเอเคอร์ (~10 ล้านไร่) เทียบได้กับขนาดของประเทศคูเวต หรือกว่าครึ่งของประเทศเบลเยี่ยม
* นาข้าวเสียหายประมาณ 12.5% ของพื้นที่นาทั้งหมด
* ข้าวเสียกว่า 7 ล้านตัน อาจทำให้กำลังการผลิตปีนี้ลดลงเหลือ 18 ล้านตัน
* บ้านเรือนประมาณ 8 แสนหลังคาเรือนถูกทำลาย
* มีผู้เข้ารับการบำบัดโรคติดต่อทางน้ำและความเครียดประมาณ 720,000 คน
* คนงานในภาคอุตสาหกรรมตกงานประมาณ 640,547 คน

หากพิจารณาตัวเลขเหล่านี้ในระดับผิวเผินที่สุด เป็นที่น่าสนใจว่าว่าฟิลิปปินส์มีผู้ประสบภัยถึง 4.3 ล้านคน แต่มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าไทยหนึ่งในสาม นั่นคือ ผู้ประสบภัยในประเทศไทยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าในฟิลิปปินส์ถึง 7 เท่า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะฟิลิปินส์มี “ระบบ” ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความพร้อมในการป้องกันความสูญเสียชีวิตมากกว่าไทย (ระบบในที่นี้หมายรวมถึง สิ่งก่อสร้าง เครื่องไม้เครื่องมือ กฏหมาย กลไกทางการเมือง เทคโนโลยี ทีมงาน ทักษะ แผนปฏิบัติการ ฯลฯ)

ควรเป็นที่ถกเถียงต่อไปว่า ตัวเลข 7 เท่านี้มีนัยยะสำคัญทางสถิติมากน้อยเพียงใด เพราะเศษของเลขหลักร้อยจากส่วนหลักล้านนั้นอยู่ในปริมณฑลทางสถิติที่เรียกว่า Small Number Statistics นอกจากนั้นเหตุการตายหลายกรณีก็ค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่แยกกัน และใช่ว่าสามารถโทษได้ว่าคนตายเพราะ “ระบบไม่ดี” อีกประเด็นที่ควรถกเถียงกันคือ USAID ใช้เกณฑ์ใดนับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม หากเราเชื่อว่า “ระบบที่ดี” จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาลงได้ ก็พึงเข้าใจว่าระบบโครงสร้างในระดับชาติเช่นนี้ ล้วนใช้เวลาศึกษาและพัฒนายาวนานกว่าระยะเวลาของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าจะเชียร์ฝ่ายไหน อาจถึงเวลาที่คนไทยต้องสงบศึก “สงครามชี้นิ้ว” (i.e. ฝ่ายฉันถูก ฝ่ายเธอผิด) แล้วมาคิดเรื่องระบบโครงสร้างเหล่านี้จากข้อมูลที่จับต้องได้โดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดประเมินจนถึงวันที่ระบุไว้เท่านั้น และจนถึงปัจจุบัน มหาอุทกภัยครั้งนี้ยังไม่จบลง

อ้างอิงรายงาน USAID: http://goo.gl/H2HFC
อ้างอิงข้อมูลจาก Reuters: http://goo.gl/rYyHJ
ขนาดประเทศต่างๆ: http://goo.gl/MKf67

  • Farmer Eng

    ไม่เห็นมีใครมาแสดงความรับผิดชอบเลย 

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์