Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (3/5): ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ

November 25, 2011

ในการประชุม World Economic Forum ตั้งแต่ปี 2006[1] ได้มีการจัดทำสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ Global gender Gap report เป็นประจำทุกปี

ดัชนีดังกล่าวประกอบขึ้นจากการการคำนวณดัชนีย่อยใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสในสังคม เช่น การจ้างงาน รายได้ วิชาชีพ
2. ระดับการศึกษา เช่น การรู้หนังสือ การเข้าเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา
3. สุขภาพและการได้รับบริการทางสาธารณสุข เช่น อายุขัยเฉลี่ย อัตราการเข้าถึงแพทย์
4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น จำนวนส.ส. หญิง เวลาการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีและประมุขฝ่ายบริหารหญิง

โดยในปี 2011 ได้วัดระดับช่องว่างของเพศหญิงและชาย ปรากฏว่า ไอซ์แลนด์ นำมาเป็นอันดับ 1 เป็นประเทศที่มีช่องว่างระหว่างเพศน้อยที่สุด คือ 0.8530 หมายความว่า ผู้หญิงไอซ์แลนด์ได้รับโอกาสต่างๆ ในสังคมเทียบได้เป็น 85.30% ของผู้ชาย ในขณะที่เยเมนมีช่องว่างมากที่สุด คือ 0.4873 หมายความว่า ในเยเมน ผู้หญิงสองคนจึงจะมีสิทธิและโอกาสเท่าผู้ชายคนเดียว

ส่วนประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 60 ของโลก ที่ 0.6892 หรือ ผู้หญิงไทยได้รับโอกาสต่างๆ ในสังคม คิดเป็น 68.92% ของผู้ชายไทย

หากเราเปรียบเทียบในเขตอาเซียน+3 ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรา จะได้ผลดังนี้

(อันดับสูงหมายถึงมีช่องว่างระหว่างเพศต่ำ และตัวเลขข้างหลัง เป็นอันดับในระดับโลก)
1. ฟิลิปปินส์ (8) 0.7685
2. สิงคโปร์ (57) 0.6914
3. ไทย (60) 0.6892
4. จีน (61) 0.6866
5. บรูไน (76) 0.6787
6. เวียตนาม (79) 0.6732
7. อินโดนีเซีย (90) 0.6594
8. มาเลเซีย (97) 0.6525
9. ญี่ปุ่น (98) 0.6514
10. กัมพูชา (102) 0.6464
11. เกาหลีใต้ (107) 0.6281

(รายงานนี้ไม่มีข้อมูลของพม่าและลาว)

หากดูดัชนีดังกล่าวย้อนหลัง 5 ปี เราจะพบว่า ช่องว่างระหว่างเพศของไทยแกว่งตัวแคบๆ ในระดับ 0.681-0.691 แต่อันดับในระดับโลกของเราลดต่ำลงเรื่อยๆ อาจจะแปลความได้ว่าประเทศอื่นๆ สามารถลดช่องว่างระหว่างเพศได้มากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังคงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายไว้ในระดับเดิม

อ้างอิง
[1] http://reports.weforum.org/global-gender-gap-2011

  • Ringman

    อ่ะ ติ่งหูคนไหนอยากมีแฟนเป็นนักร้องเกาหลีน่ะ อ่านไว้ซะ

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์