Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (4/5) : ตำแหน่งบริหารในภาคเอกชน

December 2, 2011

สตรีชาติใดครองตำแหน่งบริหารในภาคเอกชนเป็นอันดับหนึ่งของโลก? (ตอบ: ไทย)

แกรนท์ ธอร์นตัน อินเตอร์เนชันแนล (Grant Thornton International) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจการบัญชีและให้คำปรึกษาระดับนานาชาติ ได้เผยแพร่รายงานอัตราส่วนผู้บริหารหญิงในองค์กรธุรกิจของ 39 ประเทศ[1] (และเขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งแกรนท์ ธอร์นตัน ได้เข้าไปทำธุรกิจ ประจำปี 2011 ดังนี้

– 1 ไทย 45%
– 2 จอร์เจีย 40%
– 3 รัสเซีย 36%
– 4 ฮ่องกง 35%
– 5 ฟิลิปปินส์ 35%
– 6 จีนแผ่นดินใหญ่ 34%
– 7 บอตสวานา 32%
– 8 นิวซีแลนด์ 32%
– 9 โปแลนด์ 31%
– 10 มาเลเซีย 31%

และประเทศที่น่าสนใจ เช่น
– 23 สหราชอาณาจักร 23%
– 27 ฝรั่งเศส 21%
– 33 สหรัฐอเมริกา 15%

ซึ่งเมื่อจัดอันดับตามกลุ่มอาเซียน+3 (แถมฮ่องกงและไต้หวัน) จะได้ดังนี้

1. ไทย 45%
2. ฮ่องกง 35%
3. ฟิลิปปินส์ 35%
4. จีนแผ่นดินใหญ่ 34%
5. มาเลเซีย 31%
6. สิงคโปร์ 30%
7. ไต้หวัน 30%
8. เวียตนาม 23%
9. ญี่ปุ่น 8%

(ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน อินโดนีเซีย ไม่มีข้อมูล)

ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ถ้าเรานับแต่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) ประเทศไทยมีผู้บริหารหญิงระดับประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) มากที่สุดในโลกถึง 30% มากกว่าประเทศอันดับสองในการจ้าง CEO สตรีอย่างจีนแผ่นดินใหญ่ (18%) อย่างมาก และในขณะที่อัตราส่วนผู้บริหารหญิงในประเทศตะวันตกเริ่มลดลงจนใกล้เคียงกับระดับในปี 2004 ประเทศไทยกลับมีสัดส่วนผู้บริหารหญิงเพิ่มมากขึ้นจึงดึงค่าเฉลี่ยทั่วโลกให้เพิ่มขึ้นได้

เหตุใดสตรีไทยจึงมีบทบาทในระดับบริหารสูงที่สุดในโลก แม้จะมีแนวคิด ‘ช้างเท้าหน้า – ช้างเท้าหลัง’ หลงเหลืออยู่ในสังคมไทยไม่น้อย? อะไรทำให้ฐานะสตรีในไทยต่างจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่มีรากวัฒนธรรมคล้ายกัน? สัดส่วนผู้บริหารหญิงระดับสูงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเท่าเทียมทางเพศที่ชัดเจนเพียงใด? สถิตินี้เป็นเพราะประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดในโลกยุคใหม่หรือไม่? ล้วนเป็นประเด็นที่ควรถกเถียงกัน

อ้างอิง
[1] http://www.gti.org/Press-room/Proportion%20of%20women%20in%20senior%20management%20falls%20to%202004%20levels.asp

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความชุด “หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก” โดยบทความก่อนหน้านี้อยู่ที่
(1) หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก – http://www.whereisthailand.info/2011/11/thai-women-1

(2) หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก: การศึกษา – http://www.whereisthailand.info/2011/11/thai-women-2/

(3) หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก: ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ – http://www.whereisthailand.info/2011/11/thai-women-3/

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์