Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน?

December 6, 2011

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน?

บริษัทนีลเส็น ผู้ให้บริการข้อมูลวิจัยตลาด ได้เปิดเผยรายงาน Woman of tomorrow 2011 ซึ่งได้ศึกษาทัศนคติของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศพัฒนาแล้ว รวม 21 ประเทศ โดยการสำรวจออนไลน์และการเคาะประตูสอบถาม โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นีลเส็นเข้ามาสำรวจ และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

ผู้หญิงกว่า 90% จากทุกประเทศ มั่นใจว่าบทบาทของตนจะดีขึ้นไปกว่าเดิมในอนาคต
ผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ 70% เชื่อว่าตนมีโอกาสในชีวิตดีขึ้นกว่ามารดาของตัวเอง ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียง 58% เท่านั้นที่คิดว่าโอกาสของตนเองดีขึ้นกว่ามารดา

และ 77% ของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว เชื่อว่าลูกสาวของตนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าตนเองอีก ในขณะที่ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วเพียง 44% เชื่อว่าลูกสาวของตนจะได้รับโอกาสในชีวิตมากกว่าตนเอง

โอกาสในชีวิตนั้นรวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยี สุขภาพที่ดี การงานที่ดี การเงินที่มั่นคง การจับจ่ายซื้อหาสิ่งที่ตนจำเป็นและต้องการ โอกาสเล่นกีฬาและสันทนาการ มีบ้านเป็นของตนเอง ตัดสินใจเลือกคู่ครองเอง กำหนดเวลาเกษียณ และการปลดเปลื้องภาระงานบ้านออกจากตัว

ผู้หญิงไทย 53% คิดจะใช้รายได้ในอนาคตของตัวเองห้าปีข้างหน้าในการส่งลูกเรียน เมื่อเทียบกับผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียง 16% ที่คิดจะใช้รายได้กับการศึกษาของบุตรหลาน

ส่วนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วยกันนั้น อัตราผู้หญิงที่คิดจะใช้รายได้ของตัวเองในห้าปีข้างหน้ากับการศึกษาของลูกมีดังนี้

ไนจีเรีย 85%
อินเดีย 76%
มาเลเซีย 63%
แอฟริกาใต้ 54%
ไทย 53%
จีน 48%
เม็กซิโก 48%
รัสเซีย 47%
ตุรกี 45%
บราซิล 37%

เห็นได้ว่า ผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งไทย มุ่งมั่นให้กับการศึกษาของลูกหลานด้วยความมุ่งหวังที่จะให้คนรุ่นต่อไปมีโอกาสมากกว่าเดิม

อาจเป็นเพราะโอกาสที่มีอยู่แต่เดิมของผู้หญิงในประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ รวมถึงไทย น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว แต่ความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดีดังกล่าว ย่อมขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า และโอกาสของผู้หญิงที่ก้าวไกลไปพร้อมกับบทบาทหน้าที่ของผู้ชายในอนาคต

รายงานของนีลเส็นดังกล่าวยังโปรยหัวไว้ว่า “เมื่อกล่าวถึงการใช้จ่าย ต้องกล่าวถึงผู้หญิง” ประกอบกับภาษิตโบราณว่า “ผู้ถือกระเป๋าสตางค์ คือผู้ครองอำนาจที่แท้จริง”

จากรายงานในชุด “หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก” ที่ผ่านมาทั้ง 5 ตอน เราอาจเห็นได้ว่า แม้ความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศยังมีอยู่มากในประเทศไทย แต่แนวโน้มพัฒนาการสิทธิสตรีไทยก็ดูสดใสเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆ ในโลก

ถ้าหนุ่มๆ ชาวไทยคิดจะไปตั้งองค์กรพิทักษ์สิทธิบุรุษในอีกสิบปีข้างหน้า อาจจะสายเกินไป

อ้างอิงข้อมูล:

http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2011-Reports/Women-of-Tomorrow.pdf
  • Nicha P

    เหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงในประเทศที่พัฒนาแล้วคิดจะใช้เงินรายได้ให้กับการศึกษาบุตรน้อยกว่าหญิงในประเทศกำลังพัฒนา อาจมาจากโครงสร้างระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว (เช่น ฝรั่งเศสหรือเยอรมนี) ที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่ ค่าเรียนจึงต่ำกว่า ผู้ปกครองจึงไม่เห็นว่าทำไมจะต้องลงเงินมากมายให้กับการศึกษาของบุตร

    ในขณะที่บางประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างประเทศไทย ที่พ่อแม่ยังต้องเสียเงินค่าเรียนพิเศษให้กับลูกหรือต้องบริจาคเงินเพื่อฝากลูกเข้าโรงเรียนดังๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนใช้เงินมากขึ้น

    วัดความทุ่มเทให้กับการศึกษาลูกด้วยตัวเงิน จะไม่ฉาบฉวยเกินไปหรือ??

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์