Social

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

January 13, 2012

Infographic — ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

ทุกคนทราบดีว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” แล้วประเทศไทยในวันนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ในวันที่เด็กทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ข้อมูลจากเว็บไซต์ chartsbin.com [1] ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลของ CIA world fact book [2] ได้นำเสนอสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ของแต่ละประเทศพบว่า

ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุดคือกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่น

ยูกันดา 49.90%
ไนเจอร์ 49.60%
มาลี 47.30%
แซมเบีย 46.70%

กลุ่มประเทศเอเชีย

ลาว 36.70%
ฟิลิปปินส์ 34.60%
อินเดีย 29.70%
มาเลเซีย 29.60%
พม่า 27.50%
อินโดนิเซีย 27.30%
เวียดนาม 25.20%
ไทย 19.90%
จีน 17.60%
เกาหลีใต้ 15.70%
สิงคโปร์ 13.80%
ญี่ปุ่น 13%

กลุ่มประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับไทย (50-70 ล้านคน)

ตุรกี 26.60%
อิหร่าน 24.10%
ฝรั่งเศส 18.50%
สหราชอาณาจักร 17.30%
อิตาลี 13.80%

ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กต่างกัน มักจะมีประเด็นในการพัฒนาประเทศที่ต่างกัน สำหรับประเทศที่ประชากรเด็กน้อย อาจจะมีปัญหาเรื่องประชากรในวัยทำงานลดลงในอนาคต (โดยเฉพาะประเทศที่มีคนวัยเกษียณเพิ่มสูงขึ้น) ซึ่งหมายความว่าเด็กในประเทศนั้นจะต้องรับภาระหนักใน “ในวันหน้า” เพื่อเลี้ยงดูคนแก่ที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่ทราบกันดีว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ในทางกลับกัน ประเทศที่มีประชากรเด็กเยอะ (ลาว ฟิลิปปินส์ อินเดีย) จะต้องรับภาระหนัก “ในวันนี้” เพราะต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันกับการเติบโตของเด็กจำนวนมาก เพื่อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่เป็น เพราะถ้าผลิตทรัพยากรไม่มากพอ จำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทรัพยากรที่เด็กแต่ละคนได้รับน้อยลง เช่น ห้องเรียนแออัดมากข้ึน ครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กมากขึ้น ฯลฯ

สำหรับประเทศไทย จะเห็นว่าไทยมีประชากรเด็กโดยประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่า “น้อย” หากเทียบกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน และแม้ว่าอัตราการเพิ่มประชากร (growth rate) ของไทยจะต่ำมาก (ปัจจุบันตัวอยู่ที่ 0.566% [3]) ซึ่งทำให้โครงสร้างประชากรของเราจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเช่นในญี่ปุ่น แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดจะมีสัดส่วน “วัยทำงาน”​เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เราจะมีสัดส่วนประชากรวัยทำงานเท่าเดิม

แอดมินคิดว่า ของขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่ในวันนี้พึงระลึกก็คือ เราไม่ควรสร้างภาระผูกพันให้ลูกหลานของเรามากเกินจำเป็น (เช่น พึงระลึกไว้เสมอว่าเงินทุกบาทที่ภาครัฐกู้มาใช้นั้น คือเงินที่ลูกหลานเราต้องทำงานใช้ทั้งต้นและดอก) และต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาของลูกหลานเรา เพื่อให้พวกเขามี “ปัญญา” ที่จะ “แข่งขันได้” ในอนาคต

อ้างอิงข้อมูล:

[1] http://chartsbin.com/view/1237
[2] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
[3] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
  • http://www.whereisthailand.info/ ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

    แอดมินคิดว่า ของขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่ในวันนี้พึงระลึกก็คือ เราไม่ควรสร้างภาระผูกพันให้ลูกหลานของเรามากเกินจำเป็น (เช่น พึงระลึกไว้เสมอว่าเงินทุกบาทที่ภาครัฐกู้มาใช้นั้น คือเงินที่ลูกหลานเราต้องทำงานใช้ทั้งต้นและดอก) และต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาของลูกหลานเรา เพื่อให้พวกเขามี “ปัญญา” ที่จะ “แข่งขันได้” ในอนาคต

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์