Culture

การแต่งงานของคนไทยอยู่ที่ไหน?

February 10, 2012

ประเทศไทยกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะจดทะเบียนสมรสได้ไว้ที่ 17 ปีบริบูรณ์เท่ากันทั้งหญิงและชาย

เมื่อความสัมพันธ์รักระหว่างชายหญิงสุกงอม ก็เป็นเวลาลั่นระฆังวิวาห์ การแต่งงานไม่ใช่เพียงพิธีการที่จะผูกมัดดวงใจสองดวงให้เป็นหนึ่งเดียว แต่ยังนำมาซึ่งพันธะหลายประการทั้งทางศีลธรรมและกฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายที่รับรองพันธะระหว่างคู่รักให้กลายเป็นคู่สมรสมาตั้งแต่อดีต ดังปรากฏในพระอัยการลักษณะผัวเมีย ซึ่งตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)[1] และต่อมาได้ประยุกต์เป็นกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473 และปรับปรุงกลายเป็น บรรพ 5 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยในที่สุด

ปัจจุบันการแต่งงานของนานาประเทศรวมถึงประเทศไทย จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันสถานภาพสมรส[2] ซึ่งการจดทะเบียนสมรสนี้จะทำให้สามีและภรรยามีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในหลายกรณี เช่น การจัดการทรัพย์สิน การเสียภาษี การรับมรดก และผูกพันในการอุปการะเลี้ยงดูตามความสามารถและฐานะของตน[3]

โดยประเทศต่างๆกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะทำการสมรสไว้ต่างกันไปตามความเหมาะสมและจารีตประเพณีของแต่ละชาติ ซึ่งประเทศไทยกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะจดทะเบียนสมรสได้ไว้ที่ 17 ปีบริบูรณ์เท่ากันทั้งหญิงและชายโดยบุพการีหรือผู้ปกครองให้ความยินยอม ส่วนประเทศอื่นๆ มีกฎหมายที่กำหนดอายุดังนี้ (อายุที่ระบุ คืออายุที่จดทะเบียนสมรสได้โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ส่วนอายุที่จดทะเบียนสมรสได้โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมคืออายุบรรลุนิติภาวะของแต่ละประเทศ)[4]

จีน หญิง 20 ชาย 22
ญี่ปุ่น หญิง 16 ชาย 18
มาเลเซีย หญิง 18 ชาย 18
กัมพูชา หญิง 18 ชาย 20
เกาหลีใต้ หญิง 18 ชาย 18
ไทย หญิง 17 ชาย 17
สหราชอาณาจักร หญิง 16 ชาย 16
ลาว หญิง 15 ชาย 15
สหรัฐอเมริกา
(แล้วแต่กฎหมายมลรัฐ)
หญิง 13-18 ชาย 14-18
สเปน หญิง 12 ชาย 16
เลบานอน หญิง 9 ชาย 13

เห็นได้ว่าประเทศจีนกำหนดอายุที่จะแต่งงานได้ไว้สูงสุด ส่วนเลบานอนกำหนดไว้ต่ำสุด ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในระดับกลางๆ ซึ่งเป็นอายุที่พอจะดูแลหาเลี้ยงครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ข้อมูลสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติยังบ่งชี้ว่า คนไทยแต่งงาน (จดทะเบียนสมรส) น้อยลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี คือจาก 324,661 คู่ในปีพ.ศ. 2544 มาเหลือเพียง 285,944 คู่ ในปีพ.ศ. 2553 [5] สอดคล้องกับแนวโน้มของประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา [6] ที่คนเริ่มเชื่อถือสถาบันการแต่งงานว่าจะเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขในชีวิตคู่น้อยลง จนทำให้อัตราการแต่งงานลดลงตามไปด้วย

อ้างอิงข้อมูล:

[1] พระอัยการลักษณะผัวเมีย http://e-book.ram.edu/e-book/l/LW103/lw103-5(1).pdf
[2] ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1457
[3] ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1461
[4] legal age for marriage http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab2a.htm
[5] http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html
[6] http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr58/nvsr58_25.pdf
  • http://warbandit.exteen.com Ratcicle

    ตอนผมอายุ 17 ยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยครับ – -“

  • nanay

    เลบานอน ผู้หญิงแต่งได้อายุ 9 ขวบ อยากรู้เหตุผลจังเลยทำไมรัฐกำหนดไว้ต่ำขนาดนั้น

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์