Social

Facebook ไทยอยู่ตรงไหน

August 23, 2012

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่อง wikipedia ภาษาไทยเทียบกับภาษาอื่นๆ ไปแล้ว [1] ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย อย่างมีนัยยะสำคัญ วันนี้เราจะมาดูอีกด้านของการใช้เทคโนโลยี นั่นคือเรื่องการใช้ facebook ของไทยกันบ้างว่าคนไทยใช้ facebook มากน้อยเพียงใด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ socialbaker.com [2] ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยมี facebook account ทั้งสิ้น 16 ล้าน account หรือเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ลำพังตัวเลขนี้อาจจะไม่สะท้อนว่ามากหรือน้อยเมื่อเทียบกับขนาดประเทศของเรา ดังนั้นจึงควรมองโดยเทียบกับข้อมูลในมิติอื่นๆประกอบ อาทิ จำนวนประชากรเราอยู่ในอันดับที่ 24 (ข้อมูลปี 2011) และในแง่ของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเราอยู่ในอันดับที่ 34 (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า facebook เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยนั้นมีประมาณ 18 ล้านคน [3] ในปี 2011 และจำนวนผู้ใช้ facebook ในไทยปัจจุบันนั้นสูงถึง 16 ล้านคน หรือราวๆ 88% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดมี facebook account และข้อมูลของประเทศอื่นๆ มีดังนี้ [4]

ประเทศ จำนวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต
จำนวนผู้ใช้
facebook
% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ที่มี facebook account
ไทย 18 ล้าน 16 ล้าน 88%
ฟิลิปปินส์ 34 ล้าน 29 ล้าน 85%
อินโดนีเซีย 55 ล้าน 41 ล้าน 74%
มาเลเซีย 18 ล้าน 13 ล้าน 72%
สิงคโปร์ 3.6 ล้าน 2.6 ล้าน 72%
เวียดนาม 31 ล้าน 6.5 ล้าน 21%
เกาหลีใต้ 40 ล้าน 8 ล้าน 20%
ญี่ปุ่น 101 ล้าน 11.7 ล้าน 11%

ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพมีจำนวน facebook account มากที่สุดในโลก [5] หรือกว่า 8.6 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีจำนวน account เท่ากับ 7.4 และ 7 ล้าน account ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้ facebook account นั้นเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดซึ่งนั้นหมายรวมถึง account ปลอม account ที่เลิกใช้แล้ว หรือแม้กระทั่ง account ซ้ำ และยังมีความเป็นไปได้ว่า user จำนวนหนึ่งที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้อิงจากภูมิลำเนาที่แท้จริง ซึ่งด้วยข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลของแต่ละแหล่ง ข้อมูลมาจากช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันนัก ทางผู้เขียนพยายามจะใช้ข้อมูลที่ล่าสุดเท่าที่หาได้โดยในบางกรณีเป็นข้อมูลปัจจุบัน แต่ในบางกรณีก็เป็นข้อมูลของสิ้นปี 2010 หรือ 2011 โดยจะพยายามใช้ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งเดียวกัน

ภาพที่สะท้อนออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้ facebook ของไทยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด หรือแม้แต่ในเมืองหลวงเอง อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะนับเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน

ประเด็นที่น่าสนใจคือ แนวทางที่คนไทยใช้เทคโนโลยีอยู่ในปัจุบันนี้เป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศษฐกิจ การศึกษา และคุณภาพชีวิตประชากรไทยแล้วหรือไม่ และเราควรช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงอะไรบ้าง หรือการให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีในตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ควรทำ?

อ้างอิง:

[1] http://www.whereisthailand.info/2012/07/wikipedia-language-statistics/
[2] http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-week
[3] http://www.internetworldstats.com/asia.htm
[4] http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
[5] http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/cities/

 • Wason Liwlompaisan

  ในแง่ของการใช้งาน ประเด็นหนึ่งที่อาจจะศึกษาเพิ่มเติมกันได้คือ Facebook เองเป็นพื้นที่ทางการเมืองสูงมาก ประกอบกับรัฐบาลไม่มีศักยภาพที่จะปิดกั้นข้อความใน Facebook ได้ดีนัก

  ในย่อหน้าสุดท้ายเหมือนจะตั้งคำถามว่า ให้คนเล่นเน็ต มันก็เล่นแต่ Facebook แล้วคุ้มรึเปล่า ผมว่าอาจจะต้องศึกษาต่อว่าใน Facebook มันกิจกรรมอะไรข้างใน สมมติฐานของผมคือมันก็ไม่ต่างจาก “เว็บอื่นๆ” นอก Facebook มากมายนัก

 • Guest

  อู้วว

 • http://www.facebook.com/chaiwat.trakanratsanti Chaiwat Trakanratsanti

  ในกรณี wikipedia ภาษาไทย ผมมีประสบการณ์ที่รำคาญ บก. thai wikipedia เป็นอย่างยิ่ง ในการเพิ่มเนื้อหา บางย่อหน้ามีการใช้ข้อมูลจากต้นแหล่งสอง สามประโยค ท่านผู้เหล่านี้ปฏิเสธโพสต์ ทั้งข้อความอาจจะยาว 4 – 5 ย่อหน้า จากนั้นมา ผมจึงปล่อยให้ท่านผู้รู้ทำเองก็แล้วกัน

 • http://www.facebook.com/niyom.wangsap นิยม หวังทรัพย์

  ไม่ธรรมดาแล้วครับคนไทย….

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์