Development

อินเตอร์เน็ตไทยแรงแค่ไหน?

October 9, 2012

Internet Speed of Different Countries

ประเทศไทยเริ่มมีอินเตอร์เน็ตใช้ในปี ค.ศ. 1996 โดยเป็นประเทศที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [1] และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการใช้อินเตอร์เน็ตก็เริ่มแพร่หลายตามจังหวัดใหญ่ๆและในตัวเมืองของจังหวัดอื่นๆ ข้อมูลจากธนาคารโลก [2] ระบุว่าในปี 2010 ไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 14.6 ล้านคน หรือประมาณ 21.2% ของประชากรทั้งหมด [3]

จากข้อมูลล่าสุดของ Ookla [4] ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บ speedtest.net ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกนิยมใช้ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของตน ได้แสดงความเร็วของอินเตอร์เน็ตในประเทศต่างๆโดยเฉลี่ยในช่วง 30 วันที่ผ่านมาดังนี้

ประเทศ ความเร็วอัพโหลด Mbs ความเร็วดาวน์โหลด Mbs Promise index DL rank UL Rank
ฮ่องกง 28.69 42.25 84.6% 1 2
ไต้หวัน 18.54 35.08 97.72% 3 6
เกาหลีใต้ 28.67 34.41 N/A 5 3
สิงคโปร์ 17.99 32.78 82.63% 7 7
ญี่ปุ่น 12.91 32.38 N/A 8 13
สหราชอาณาจักร 3.22 17.68 73.85% 23 51
สหรัฐอเมริกา 4.11 15.21 93.03% 34 42
ฝรั่งเศส 2.86 13.22 60.51% 39 59
เวียดนาม 8.52 11.72 82.03% 46 23
จีน 4.47 8.84 97.5% 56 39
ไทย 1.79 8.19 88.82% 61 92
อิตาลี 1.08 5.52 66.5% 79 135
มาเลเซีย 3.54 4.45 88.93% 91 46
อินโดนีเซีย 1.11 2.31 62.35% 152 132

โดยข้อมูลจาก Net Index (Ookla) แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ตของผู้ที่ทดสอบระบบของตนกับเว็บ speedtest.net เป็นจำนวนกว่า 3,800 ล้านครั้ง

จะเห็นว่าความเร็วดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 8.2 Mbps จัดเป็นอันดับที่ 61 [4] และความเร็วในการอัพโหลดของไทยอยู่ที่ 1.8 Mbps เป็นอันดับที่ 92 จากทั้งหมด 178 ประเทศ [5]

ส่วนค่า household promise index นั้นหมายถึงความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้จริงเทียบกับความเร็วที่จ่ายเงินซื้อจากให้ผู้บริการ ซึ่งไทยมีค่า household promise index อยู่ที่ 88.82% จัดเป็นอันดับที่ 32 จาก 64 ประเทศ [6] โดยการวัดค่า household promise index นั้นทำโดยการใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่วัดได้จริง มาคำนวนประกอบกับผลการตอบแบบสอบถามที่ให้ผู้ทดสอบตอบว่าอินเตอร์เน็ตที่ตนเองเลือกใช้บริการอยู่นั้นมีความเร็วเท่าไร

จากความเร็วและอันดับที่กล่าวถึงไปนั้นอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่น่าพอใจ แต่หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และจีน จะพบว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตในบ้านเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่พอควร

ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้อีกแล้วว่าการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศ ซึ่งนอกเหนือจาก “จำนวน” ประชากรในประเทศที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้แล้วนั้น “คุณภาพ” ของบริการอินเตอร์เน็ตยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเช่นกัน

อ้างอิง:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Thailand
[2] http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER
[3] http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
[4] http://www.netindex.com/download/allcountries/
[5] http://www.netindex.com/upload/allcountries/
[6] http://www.netindex.com/promise/allcountries/

 • iheresss

  เลขความเร็วในการอัพโหลดของไทยผิดรึเปล่าครับ?

  • http://www.whereisthailand.info/ ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

   แก้ไขตัวเลขในตารางให้ตรงกับในกราฟแล้ว ขอบคุณมากครับ

 • http://www.whereisthailand.info/ ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

  แก้ไขตัวเลขในตารางให้ตรงกับในกราฟแล้วครับ ขอบคุณมากครับ

 • http://www.facebook.com/people/กุลาแสนสวย-จริงๆนะ/100002434298649 กุลาแสนสวย จริงๆนะ

  น่าจะบุระบบของอินเตอร์เนตความเร็วสูงที่ใช้วัดด้วยว่าเป็นแบบไหนเช่น ADSL / FTTH / 3G ฯลฯ

  • http://warbandit.exteen.com/ Ratcicle

   ความเร้วเฉลี่ยนทุกประเภทแบบรวมๆครับ พอดีเวียดนามเขามี 3G/4G แล้ว ความเร็วเฉลี่ยเลยมากกว่าไทย

 • http://twitter.com/pataoBkk สมมติว่าชื่อเต๋า

  ใต้หวันเขาเร็วจริง แถมราคาถูกมากกว่าไทยเยอะด้วย โดยเฉพาะ fiber optic สำหรับองค์กรนี่เงินหนึ่งร้อยบาท จ่ายได้ความเร็วแตกต่างกันมากกกกก (ของไทยไม่คุ้มค่าเลย)

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์