Social

โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?

January 14, 2013

คำแถลงกรณีโสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?

ทีมแอดมินมีความยินดีอย่างยิ่งที่โพสต์ “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?” ได้ก่อให้เกิดบทสนทนาและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเรากล่าวเสมอมาว่าเราสนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทำงานของพวกเราเองด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เราไม่เซนเซอร์ข้อความใดๆ ไม่ว่าจะสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อความของเรา

เท่าที่รวบรวมคำวิพากษ์วิจารณ์ เราแยกประเด็นต่างๆ ออกได้ดังนี้

1. ตัวเลขจำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ 8 ล้านคนมาจากไหน?

ตัวเลขที่ชี้ว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ (ทั้งชายและหญิง) รวม 8 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 ของประชากรโดยเฉลี่ย มาจากผลการศึกษาของ Fondation Scelles ในปี 2010 ที่รายงานในรูปแผนที่ที่แนบมาในโพสต์นี้ (ต้นฉบับจาก [1]; แผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 20 ก.ค. 2010) เห็นได้จากข้อความ ‘8 millions’ สีเหลืองและเส้นชี้มายังประเทศไทย แต่เราจะเห็นเช่นกันว่า สีแดงที่ใช้แสดงประเทศไทยนั้นอยู่ในอันตรภาคชั้นของจำนวนโสเภณี 15-25 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งขัดแย้งกับตัวเลขดังกล่าว

ตัวเลขที่เรานำเสนอในแผนภูมิประกอบโพสต์ “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?” นั้นมาจากการนำตัวเลขในกรอบสีเหลืองของประเทศต่างๆ ในแผนที่นี้ หารด้วยจำนวนประชากรของแต่ละประเทศในปี 2010 (ปีเดียวกับข้อมูลจำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ, ข้อมูลจาก World Bank ผ่าน Google Public Data) แล้วนำเสนอเป็นอัตราส่วนต่อประชากรแสนคน (จำนวนผู้ค้าบริการ 8,000,000 คน / ประชากร 69,120,000 คน = จำนวนผู้ค้าบริการ 12,000 คน / ประชากร 100,000 คน)

La prostitution dans le monde

2. แหล่งข้อมูลที่เลือกมาใช้มาจากไหน? เชื่อถือได้แค่ไหน? และพบว่ามีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ได้อย่างไร?

ข้อมูลที่เรานำมาใช้มาจากรายงานของ Fondation Scelles (ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์สื่อต่างๆ เช่น Washington Post [2] และ Le Figaro [3]) โดย Fondation Scelles นี้เป็นองค์กรเอกชนที่ศึกษาและรณรงค์ต่อต้านการขายบริการทางเพศ เราจึงเห็นว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อได้พอสมควร และได้เลือกมานำเสนอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลถูกนำเสนอออกไปแล้ว ผู้อ่านหลายท่านได้แจ้งให้ทราบว่ามีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งในรายงานของ Fondation Scelles ในปี 2012 เรื่อง ‘Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle’ ซึ่งในหน้า 147 รายงานว่าประเทศไทยมี “200,000 personnes prostituées” และ “Entre 30,000 et 40,000 enfants prostitués” ซึ่งขัดกับตัวเลข 8 ล้านคนที่รายงานไว้ในปี 2010

พวกเราไม่ทราบว่าเหตุใดข้อมูลของรายงานสองฉบับ – ซึ่งแม้จะตีพิมพ์ในเวลาที่ต่างกัน – จึงมีตัวเลขที่ขัดแย้งกันมากเช่นนี้ แต่ “ข้อเท็จจริง” อันหนึ่งคือแผนที่ต้นฉบับได้เขียนตัวเลข 8 ล้านคนไว้อย่างชัดเจน

ขณะนี้ พวกเราทำการส่งอีเมล์ไปสอบถาม Fondation Scelles เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าประการใดก็จะแจ้งให้ท่านผู้อ่านทราบต่อไป

3. ตัวเลข 8 ล้านคนนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่? ทำไม “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?” จึงนำเสนอข้อมูลชุดนี้? และจะทำอย่างไรต่อไป?

ด้วยหลักการทำงานของเราที่ผ่านมา เรายืนยันจะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศไทย โดยข้อมูลที่นำเสนอจะต้องเป็น (1) ข้อมูลที่ทุกคนเข้าถึงได้ (publicly available), (2) พิจารณาแล้วเห็นว่า “น่าสนใจ”, และ (3) “เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง” (credible)

ด้วยความที่พวกเราไม่ใช่หน่วยงานเก็บสถิติ ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินว่าข้อมูลนั้นรู้สึก “สมเหตุสมผล” มากน้อยแค่ไหน เพราะนั่นจะเป็นการตัดสินใจโดยตัวพวกเราเอง ไม่ใช่โดยตัวผู้อ่าน เราไม่ต้องการจะ “เลือกเซ็นเซอร์ตัวเอง” โดยการไม่นำเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเรา

หากวันหน้าเราพบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยชุดอื่นๆ ที่ดูขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อ เรายืนยันจะนำเสนอข้อมูลนั้นออกสู่สาธารณะเช่นเดิม ส่วนข้อมูลชุดนั้นจะสมเหตุสมผลในสายตาของผู้อ่านหรือไม่นั้น เราขอให้เป็นวิจารณญาณของผู้อ่านทุกท่าน ทั้งนี้การที่เรานำเสนอข้อมูลชุดหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับข้อมูลชุดนั้น แม้กระทั่งทีมงานแต่ละท่าน ก็อาจมีความเห็นต่อข้อมูลที่แตกต่างกันไปได้เช่นกัน

ดังเช่นในกรณีนี้ ข้อเท็จจริงคือข้อมูลของ Fondation Scelles ได้แสดงตัวเลข 8 ล้านคนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องนำเสนออย่างตรงไปตรงมา ส่วนตัวเลข 8 ล้าน จะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น เราไม่อาจไปตัดสิน ขอยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่านทุกท่าน

อย่างไรก็ตาม เราไม่ปฏิเสธว่าข้อมูลชุด “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?” นี้เป็นปัญหาน่ากังขา และการมีรายงานข้อมูลสองชุดที่ขัดแย้งกันจากแหล่งข้อมูลเดียวกันนั้น ก็เป็นที่น่าสงสัยต่อระดับความ “น่าเชื่อถือ” (credibility) ของแหล่งข้อมูล ซึ่งในประเด็นนี้พวกเราขอน้อมรับความผิดพลาดและข้อตำหนิทุกประการ

พวกเราควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้ ไม่ควรมีข้อมูลขัดแย้งกันในแหล่งอ้างอิงเดียวกัน หรือหากจะมี ก็ควรนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนทุกชุด เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาด้วยตัวเองอย่างรอบด้าน

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในกรณีนี้ ก็จะเป็นไปตาม “แนวปฎิบัติ” http://www.whereisthailand.info/guideline/ ที่พวกเรายึดถือมาตั้งแต่ต้น นั่นคือเราได้ทำการสอบถามไปที่ Fondation Scelles แล้ว หากได้รับคำตอบใดๆ กลับมา ก็จะนำมาเสนอต่อท่านผู้อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนั้น เราจะทำการเพิ่มข้อมูล/ความเห็นแย้งลงในโพสต์ต้นฉบับ โดยจะไม่ลบโพสต์นั้นทิ้ง เนื่องจากต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านได้รับทราบข้อมูลทั้งสองด้าน ตลอดจนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งทุกประการโดยไม่ตัดทอน

สุดท้ายนี้ ทีมงานขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมแสดงความเห็นและหาแหล่งอ้างอิงเพื่อประกอบการสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ Korndanai Akawat, Byrd Thanapat, Sorn Art, Sikornron Wattanasarn, Panote Saechiew, โอโล่ โคโคโค่โค่เค่เย่ห์, Patcharawee Brahmawong, Chotisak Onsoong, Paul Chaiyodsilp, JD300 และผู้อ่านท่านอื่นๆ ไว้ ณ ที่นี้

อ้างอิง

[1] แผนที่ต้นฉบับจาก Fondation Scelles – http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=39&Itemid=56&lang=en
[2] Washington Post: The prostitution economy, in one big map – http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/the-prostitution-economy-in-one-big-map/2012/01/18/gIQAJC5r7P_blog.html
[3] Le Figaro: 40 à 42 millions de personnes se prostituent dans le monde – http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/01/13/01016-20120113ARTFIG00766-40-a-42-millions-de-personnes-se-prostituent-dans-le-monde.php

prostitution

ตามคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เราได้นำเสนอเรื่อง “โสเภณีเด็กไทยอยู่ตรงไหน?” ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าประเทศไทยมีจำนวนโสเภณีเด็ก 321 คนต่อประชากร 100,000 คน ในวันนี้เราลองมาดูสถานการณ์ผู้ใหญ่กันบ้างว่า “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?” ในที่นี้ “โสเภณี” ไม่ได้หมายถึงหญิงขายบริการในสถานบริการเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงผู้ขาย “ผลิตภัณฑ์” และ/หรือ “สินค้า” ทางเพศ ซึ่งอาจรวมถึงทุกเพศ (ชาย หญิง เกย์ เลสเบี้ยน ผู้แปลงเพศ) ทุกสถานะอาชีพ (เด็ก ผู้ใหญ่ นักศึกษาไซด์ไลน์ ฟรีแลนส์ ฯลฯ) ทุกรูปแบบ (สถานบริการทางเพศ อาบอบนวด นวดกะปู๋ เลาน์จ พริตตี้สปา ฯลฯ)

ผลการสำรวจของ Fondation Scelles ในปี 2010 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ Washington Post [1] พบว่าทั่วโลกมีผู้ค้าบริการทางเพศประมาณ 42 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศจีน 18 ล้านคน, ไทย 8 ล้านคน, อินเดีย 8 ล้านคน, บราซิล 1 ล้านคน, สหรัฐอเมริกา 1 ล้านคน ฯลฯ ลดหลั่นกันไป ตัวเลขนี้ไม่มีความหมายมากนักเพราะประเทศเหล่านี้มีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่าตัว ข้อมูลที่น่าสนใจกว่า จึงเป็น “จำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ ต่อจำนวนประชากร” ที่นำเสนอ ณ ที่นี้

จะเห็นว่า ประเทศไทยของเรามีผู้ค้าบริการทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสูงถึง 12,000 คนต่อประชากรแสนคน หรือคิดเป็น 12% ของประชากร ซึ่งฟังดูเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ ทีมแอดมินไม่มีสถิติอื่นใดมาสนับสนุนหรือคัดค้านผลสำรวจของ Fondation Scelles แต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อหาบริการทางเพศในเมืองไทยเป็นเรื่องง่ายดาย มีราคาที่แน่นอนชัดเจน (ดูราคาใน [2]) และมีเว็บนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมือใหม่แพร่หลาย (ตัวอย่างเช่น [3])

อ้างอิง

[1] The Washington Post: The prostitution economy, in one big map
[2] ราคาค่าบริการ อาบอบนวด ทั่วไทย http://www.ilikemassage.com/price/index.php
[3] How Much Does a Thai Hooker Cost in Thailand – http://www.kingsofthailand.com/how-much-does-a-hooker-cost-in-thailand/

 • nuboat in lonelyland

  งานง่าย เงินดี ใครไม่อยากจะทำค้าบบ

 • Guest

  หาไม่เจอว่าตัวเลข 12,000 มาจากไหนครับ ใน ref ก็ไม่มี แต่ในภาพระบุว่ามี 1 ล้านคน จาก 60 ล้าน ดังนั้น ใน 1 แสน น่าจะมี 1667 คนนะครับ แต่ถ้ามีข้อมูลประกอบขอด้วยครับ

 • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

  ทำไมรีบไปรับเอามาว่า 8 ล้านนี้ของประเทศไทย แหล่งข้อมูลอ้างอิงก็ไม่ชัด เพราะตัวเลขวางไว้กลางๆ กลุ่มประเทศ อาจจะเป็น ASEAN ก็ได้ ถ้าดูจากสัญลักษณ์สี มันอยู่แค่ในช่วง 15-25 คนต่อประชากรพันคน ถ้าต่างจากจีนเกือบ 10 เท่านี่น่าจะมีโค้ดสีใหม่แล้วล่ะ

  สมมติเลวร้ายสุดที่ 25 คนต่อพันคน ก็ยังอยู่แถวๆ 1.6 ล้านเท่านั้นเอง (คิดปัดตัวเลขง่ายๆ ที่ประชากร 65 ล้านคน)

 • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

  น่าเสียดายที่คนไทยไม่ใช้สามัญสำนึก คิดทบทวนก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

 • http://www.facebook.com/people/Athit-Tabngam/821303489 Athit Tabngam

  อยากทราบที่มา ของ 8 ล้านคนอ่ะครับ อ่านใน ref แล้วไม่เห็นเจอ

 • http://www.facebook.com/wiwatchang Wiwat Chang

  According to the Washington Post article, 3 countries (including Thailand) have 15 to 25 pros in 1000 ppl = 1.5=2.5%, right? not 12%
  I don’t know where you got the 8 million figure from even if its from somewhere on the Fondation Scelles website, then I don’t know where it it, but still it doesn’t correspond to the 2.5% on the said map.

 • AHA

  ผมว่าข้อมูลหลายจุดมีปัญหานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งที่มาของข้อมูล การคำนวนตัวเลข รวมถึงความน่าเชื่อของ ref ด้วย ทางที่ดีเอา paper ตัวเต็มมาลงเลยดีกว่าครับ ปกติเวปนี้ไม่ค่อยพลาดอะไรแบบนี้นะครับ แต่ครั้งนี้มันมีหลายจุดที่แปลกๆ อยากให้ออกมาชี้แจงด้วยครับ

 • http://www.facebook.com/amnat.tiabtiam Amnat Tiabtiam

  สรุปตัวเลขเท่าไรกันแน่ อย่างนี้ เค้าบอก 50 ล้านคน คุณก็ลงบทความตาม อย่างนั้นรึ??

 • http://www.facebook.com/Memoranda.Sporadic Memo Mome

  บอกว่างานที่เลือกมาใช้ต้อง
  “(3) “เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง” (credible)”

  แล้วก็อ้างว่า
  “พวกเราไม่ใช่หน่วยงานเก็บสถิติ ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินว่าข้อมูลนั้นรู้สึก “สมเหตุสมผล” มากน้อยแค่ไหน เพราะนั่นจะเป็นการตัดสินใจโดยตัวพวกเราเอง ไม่ใช่โดยตัวผู้อ่าน เราไม่ต้องการจะ “เลือกเซ็นเซอร์ตัวเอง” โดยการไม่นำเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเรา

  ดังเช่นในกรณีนี้ ข้อเท็จจริงคือข้อมูลของ Fondation Scelles ได้แสดงตัวเลข 8 ล้านคนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องนำเสนออย่างตรงไปตรงมา ส่วนตัวเลข 8 ล้าน จะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น เราไม่อาจไปตัดสิน ขอยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่านทุกท่าน”

  ส่วนตัวคิดว่าเป็นการแก้ตัว ก็คือการเลือกนำเสนอข้อมูลที่ eye catchy โดยไม่ได้ฉุกคิดตั้งแต่แรกว่าว่าตัวเลขมันดูสมเหตุสมผลจนน่า “เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง” (credible)” หรือไม่ ถ้าคิดก่อน ก็จะทำให้ไปหา และจะเจอตัวเลขที่ขัดกัน (รวมทั้งจากในแผนที่เดียวกัน หรือข้อมูลอื่นจาก Fondation Scelles เองเสียด้วยซ้ำ) และคงไม่เอามาเสนอแบบนี้แล้วมาแก้ตัวต่อแบบนี้หรอกครับ

  และเมื่อไหร่ที่ค่อนข้างมั่นใจว่าผิด ก็ควรจะลบชิ้นนั้นหรือมีการแก้ไขไว้ให้เด่นชัดเหนือข้อความเก่า รวมทั้งชื่อเรื่องด้วย

  ปล. ส่วนตัวผมชอบเว็บนี้ และงานที่พวกคุณทำมาก แต่อยากให้คิดให้มาก (เหมือนอย่างที่เว็บนี้ชวนให้คนอื่นคิด) และอย่ากระโจนเข้าใส่เรื่องต่างๆ ด้วยวิธีคิดแบบ popular และคำนึงด้วยว่าแหล่งข้อมูลที่เป็น 2ndary หลายแหล่งก็มี agenda ที่จะยกความสำคัญของเรื่องที่ตัวเองทำมากกว่าสนใจข้อมูลที่ถูกต้อง

  • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

   เห็นด้วยกับ comment นี้ทุกประโยค

   ยิ่งถ้าเป็นข้อมูลที่่มัน “กระชาก” มากๆ ยิ่งต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ความตรงไปตรงมา กับความซื่อบื้อ บางทีมันก็ต่างกันนิดเดียว

   เป็นครั้งแรกที่มาเจอเว็บนี้ แวบแรกคิดว่าเป็นเว็บที่ดีทีเดียวอยากจะเป็นแฟนคลับติดตามข้อมูล แต่พอเจอแถลงการณ์แล้วความคิดเปลี่ยนเป็นตรงข้าม

 • Ratika gea

  รวมลาวที่เข้ามาขายตัวในไทยด้วยปะเนี่ย
  ส่วนมากกระหรี่ในไทยจะเป็นคนลาวนะ

 • ณรงค์

  ประเทศไทยมีโสเภณีครับเยอะด้วย ยอมรับกันเถอะครับ ถึงตัวเลขมันจะน้อยลงกว่านี้สักครึ่งมันก็ยังเป็นความจริงอยู่ดี คนทั่วโลกเค้าก็รู้ๆกันอยู่ ประเทศไทยเป็นยังไง พัทยาคงเป็นเมืองร้างด้วยซ้ำถ้าไม่มีโสเภณี จะมาหลับหูหลับตาไม่ยอมรับความจริงเพื่ออะไร ตัวเลขไม่ผิดหรอกคนไทยต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริง

  • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

   เท่าที่อ่านมาทุกๆ ที่ ยังไม่เห็นใครที่ไม่ยอมรับความจริง ไม่มีใครบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแสนประเสริฐไม่มีเรื่องแบบนี้

   แต่เราทักท้วงกันเป็นส่วนใหญ่ พูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์แล้วแต่ว่าอันไหนจะเกี่ยวข้อง ว่า… มันมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ถ้าเปิดตาดูข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ จะพบว่าตัวเลขเมื่อหลายปีก่อนมันมีตั้งแต่หลักต่ำกว่าแสนจนถึงสองล้าน องค์การอนามัยโลกบอกว่าตัวเลขที่น่าเชื่อถือน่าจะสัก 2-3 แสนคน แล้วตัวเลข 8 ล้านมันกระโดดออกมาจากไหน จะว่ามันเติบโตตามสภาพสังคมและปริมาณประชากรตามกาลเวลาที่ผ่านไปหลายปี มันก็ยังเป็นแค่จินตนาการ

   มันไม่ตายหรอกครับถ้าไม่ได้นำเสนอข้อมูลชิ้นนี้ในทันทีที่ไปเจอมา ใจเย็นๆ ดูให้รอบแล้วค่อยเอาขึ้นมาก็ได้ สมมติว่าผ่านไปอีกสักเดือนนึงแล้วเกิดข้อมูลออกมาว่าไทยเป็นอันดับ 1-2-3 หรืออะไรก็แล้วแต่ สังคมไทยก็ควรจะยอมรับอยู่ดีว่ามันมีปัญหา

   อ้างว่าเชื่อมูลนิธิฯ ทั้งที่ไม่รู้ว่ามูลนิธิเอาข้อมูลมาจากไหน ถ้าสำรวจจริงรายละเอียดวิธีการเป็นอย่างไร

   อยากเห็นคนไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ ไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อในทันที แต่ควรจะตอบได้ว่าสิ่งที่นำมาเสนอนั้นได้ผ่านการตรวจสอบรอบด้านทั้งจากประวัติการวิจัยของนักวิชาการ ของ NGO องค์กรอิสระ (ไม่ใช่การเซ็นเซอร์) ถ้ามันหาข้อสรุปไม่ได้ก็ควรจะมีหมายเหตุไว้ให้คนใช้วิจารณญาณว่าตัวเลขจากแหล่งอื่นว่าไว้เท่าไหร่กันบ้าง

   ที่ทำงานมาก็เจอเยอะครับ ที่อ้างข้อมูลจากคนโน้นคนนี่ที่ตัวเองคิดว่าน่าเชื่อถือ เอาไปใช้แล้วค่อยพบทีหลังว่ามันผิด ที่พลาดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ตรวจสอบข้อมูลกัน รับมายังไงก็อ้างไปอย่างนั้นเลย ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจมันก็หมายถึงการเสียงาน เสียลูกค้า เสียเครดิต

  • http://www.facebook.com/suthi.chaivong Suthi Chaivong

   คิดคร่าว หญิงไทย 2 คน เป็นโสภณี 1 คน ยอมรับได้ไหม ในบ้านคุณถ้ามีผู้หญืง 2 คน เป้นโสเภณี 1 คน ไม่มีใครยอมรับครับ ตัวเลขมันผิด โสเภณีไทยมันมีจริง แต่ไม่ใช่ตัวเลขนี้

   • ณรงค์

    เข้าใจครับ ถ้าแม่คุณขายตัว 100 ครั้ง ลูกที่ไหนก็ไม่ยอมรับทั้งนั้น ทั้งๆที่มันแค่ 20 ครั้งเอง

   • ผ่านมา

    บ้านแม่มึงดิ ไอ้เย็ดแม่

 • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

  ♥….♥ ” ขำขัน > พยากรณ์อากาศของเผ่าอินเดียนแดง ” ♥….♥

  พอถึงฤดูใบไม้ผลิพวกอินเดียนแดงในเขตสงวนแห่งหนึ่งถามหัวหน้าเผ่าคนใหม่ว่า

  ฤดูหนาวปีนี้จะหนาวจัดหรือเปล่า…

  หัวหน้าเป็นคนสมัยใหม่ไม่ได้เรียนเคล็ดวิชาอ่านลมฟ้าอากาศจากบรรพบุรุษ

  แต่ด้วยความกลัวเสียฟอร์มหัวหน้าเผ่า

  จึงทำทีแหงนมองฟ้าแล้วบอกว่าปีนี้จะหนาวทารุณ

  ขอให้คนในเผ่าเตรียมฟืนไว้ก่อไฟผิงให้มากๆ…

  เมื่อตอบแล้วหัวหน้าเผ่าก็แอบโทร.ไปถามกรมอุตุฯ

  เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศตอบว่าท่าทางจะหนาวจัด

  หัวหน้าเผ่าจึงย้ำให้คนในเผ่าเร่งหาฟืนเพิ่มขึ้น…

  สองสามวันต่อมาหัวหน้าเผ่าโทร.ถามกรมอุตุฯให้แน่ใจอีกครั้งา

  เจ้าหน้าที่ตอบว่าปีนี้ต้องหนาวแน่นอน

  หัวหน้าเผ่าจึงสั่งให้คนในเผ่าเก็บเศษไม้ทุกชิ้นที่หาได้…

  พอใกล้ฤดูหนาวหัวหน้าเผ่าโทร.ไปถามที่กรมอุตุฯ อีกครั้ง

  “แน่ใจ100 เปอร์เซ็นต์นะว่าปีนี้จะหนาวจัด”

  “100 เปอร์เซ็นต์”เจ้าหน้าที่ตอบหนักแน่น

  หัวหน้าเผ่าถาม”ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น”

  กรมอุตุฯตอบ”พวกอินเดียนแดงพากันออกหาฟืนไม่หยุดเลยครับ!!!

 • http://www.facebook.com/rujipars Rujipars Aungkhanawin

  >>> Me : <<>> Fondation Scelles : <<>> Me : <<>> Fondation Scelles : <<>> Me : <<<

  If you already confirm to them and pay attention to correct the information, that's enough.

  Thank you very much .

  I already have the same version of map currently presented on the businessinsider (without 8 million label).

  ————————————————————–

  BusinessInsider เปลี่ยนรูป map แล้วนะครับ

  http://www.businessinsider.com/there-are-42-million-prostitutes-in-the-world-and-heres-where-they-live-2012-1

 • FYM

  credible ??? แถไปเรื่อย

  เขาอ้างอะไรมา ก็หลับหูหลับตา เอามาบอกต่อ

  คนแบบพวกคุณอันตรายมาก

  คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ไม่เป็น แล้วยังอบากทำตัวเป็นสื่อ

 • http://www.facebook.com/pennee.nantawayroad Human Right

  น่าภูมิใจแทน ประเทศไทย โสเภรีเยอะกว่าประเทLใหนๆๆอีกแล้ว ที่1ในโลกอีกแล้ว ดีมากๆๆนำรายได้เข้าประเทศ

 • http://www.facebook.com/jinta.sisong Jinta Sisong

  ถ้าข้อมูลนี้เป็นจริง เมียคุณ เมียผม น้องสาวคุณ น้องสาวผม ลูกศิษย์คุณ ลูกศิษย์ผม เพื่อนคุณเพื่อนผม อาจเป็นโสเภณี หรือเคยเป็นโสเภณี แล้วคุณเชื่อข้อมูลนี้หรือเปล่าละ

 • Suwit The-boy

  ใหนไปหามาดิ่ข้อมูลหน่ะ ข้อมูลแม่งมั่วชัดๆ แสดงว่าในบ้านคุณถ้าคุณมีป้า ยาย แม่ น้องสาวคุณ อย่างน้อยสองคนในนั้นต้องเป็นกระหรี่ใช่มั้ย เวลาไปคุยกับคนต่างชาติแล้วเอาเรื่องพวกนี้มาพูด ผมนี่แทบหาปี๊บคลุมหัว ถามว่ามีมั้ยมีแน่ แต่ไม่ใช่ข้อมูลชุดนี้แน่นอน แม่แต่สถานที่ที่ผมไปก้อมีชาวต่างชาติมาเป็นโสเภณี แถวจังหวัดเขตชายแดนนี้โสเภณีเพ่อนบ้านทั้งนั้น แทบไม่มีคนไทย

 • Suwit The-boy

  ประเทศเสียหายนะครับเอาข้อมูลแบบนี้มาลง

 • BorntoChic Smoothway
Readery — ร้านหนังสือออนไลน์