Development

ครูไทยต้องดูแลเด็กกี่คน?

January 16, 2013

pupil-teacher-ratio

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่องค่าแรงครูไทย [1] และเรื่องอื่นๆด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอข้อมูลด้านภาระงานหรือความรับผิดชอบของครูไทยกันดูบ้าง

ข้อมูลที่สามารถใช้วัดระดับภาระงานของครูได้ดีอันหนึ่งคือจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนักเรียนที่มาก ย่อมเป็นภาระหนักแก่ครู และหากมีจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนมากเกินไป อาจทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่ควร

จากข้อมูลของ Worldbank ให้ตัวเลขสัดส่วนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนไว้ดังนี้ [2] [3]

ประเทศ สัดส่วนนักเรียนมัธยมต่อครู ปี 2008 สัดส่วนนักเรียนประถมต่อครู ปี 2008
Sweden 10 10
Austria 11 12
Spain 11 12
Indonesia 12 18
Japan 12 18
France 12 19
Germany 13 13
Malaysia 14 15
UK 14 18
USA 14 14
New Zealand 14 15
China 16 18
Peru 16 21
Singapore 16 19
World 17 25
Ghana 17 25
Mexico 18 28
Korea 18 24
Vietnam 21 20
Thailand 21 16
Lao PDR 23 30
Kenya 30 47
Myanmar 34 29

เป็นที่น่าสังเกตว่าในระดับประถมศึกษานั้น สัดส่วนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนของไทยอยู่ที่นักเรียน 16 คนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส หรือ อเมริกาเป็นต้น แต่เมื่อขึ้นสู่ระดับมัธยมศึกษา สัดส่วนนี้กลับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยครูในระดับมัธยมศึกษาหนึ่งคน จะต้องดูแลนักเรียนถึง 21 คน ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ เวียดนาม ลาว ไนจีเรีย และต่ำกว่าประเทศอย่างกาน่า เปรู และจีน

ทั้งนี้แม้ว่าสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อครูอาจไม่สามารถสะท้อนประเด็นด้านการศึกษาไทยได้ทั้งหมด แต่ตัวเลขนี้สามารถบอกระดับภาระงานของครูไทยได้ดีพอควร และความแตกต่างระหว่างการศึกษาชั้นประถมกับมัธยมนั้น ยังเป็นสิ่งที่น่าขบคิดติดตามไม่น้อยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อระบบการศึกษาของเรา

อ้างอิง:

[1] http://www.whereisthailand.info/2011/09/teacher-income/
[2] http://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.TC.ZS
[3] http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS

  • http://www.facebook.com/SuPerMRPJ Maroay Phlernjai

    ไทยกับเวียดนามเท่ากันรึเปล่าเอ่ย??

  • CI

    เป็นไปได้มั๊ยครับว่า มัธยมเยอะกว่าเพราะมีโรงเรียนน้อยกว่า เพราะจำนวนครูก็คู่กับจำนวนโรงเรียน

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์