WITH-growth
Culture

เราอยู่ตรงไหนในปี ๒๕๕๔

December 31, 2011

ปีกระต่ายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหนักหน่วงกำลังจะหมดไป ทีมงานแอดมินอยากบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพจ “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน” ในปี ๒๕๕๔ นี้สักเล็กน้อย

thai-lang-dist
Culture

คนพูดภาษาไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?

December 2, 2011

คนพูดภาษาไทยอยู่ที่ไหนบ้าง? จากโพส ‘ภาษาไทยอยู่ตรงไหน’ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ปัจจัยคิดคะแนนที่จินตนาการตามยากที่สุดเห็นจะไม่หนีเรื่อง “entropy” หรือการกระจายตัวของผู้ใช้ภาษา เพราะคำนวณโดยสมการคณิตศาสตร์ การกระจายตัวของผู้ใช้ภาษามีความสำคัญในแง่ที่ว่า หากเราใช้ภาษานั้นๆ ได้ เราจะสามารถสื่อสารกับผู้คนส่วนไหนของโลกได้บ้าง มากน้อยแค่ไหน ตัวบ่งชี้หนึ่งที่สามารถใช้บอกได้ว่าผู้ใช้ภาษาหนึ่งๆ อยู่บริเวณไหนของโลกบ้างก็คือการตรวจดูทวีตเตอร์ว่า “ทวีต” ในภาษาที่ศึกษามาจากส่วนไหนของโลกบ้าง ซึ่งมีผู้เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 14 พ.ค. – 20 ต.ค. 2011 ได้ผลดังภาพซึ่งแต่ละสีหมายถึงแต่ละภาษา (ดูภาพใหญ่ในลิงค์ด้านล่าง) จะเห็นว่าภาษาไทยมีผู้พูดอยู่แต่ในเขตประเทศไทย ทำให้มีค่าการกระจายตัวน้อยมาก แต่หลายภาษามีการกระจายตัวสูงมาก เช่น ภาษาโปรตุเกสพูดกันในโปรตุเกสและบราซิล ภาษาสเปนพูดกันในสเปนและแทบจะทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ (เว้นแต่บราซิล) ภาษาฝรั่งเศสพูดในฝรั่งเศสและแถบมอนทรีลของแคนาดา ภาษาอังกฤษพูดในอังกฤษ อเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย …

Thai-language
Culture

ภาษาไทยอยู่ตรงไหน?

November 21, 2011

ศูนย์ศึกษาภาษา Portalingua จัดอันดับความสำคัญของภาษาต่างๆ ในโลก โดยในประเทศไทยมีการจัดอันดับ ภาษาไทย ภาษาไทยอีสาน และไทยเหนือ คิดแยกกันเป็น 3 ภาษา โดยใช้ปัจจัยต่างๆ (สถาบันที่ศึกษานี้อยู่ในฝรั่งเศส หัวข้อปัจจัยต่างๆ จึงได้วงเล็บไว้เป็นภาษาฝรั่งเศส) ในการคิด “คะแนน” เช่น – จำนวนผู้พูดภาษานั้น (Nombre de locuteurs) ภาษาจะสำคัญได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้ หากไม่มีคนใช้แพร่หลาย ในที่สุดภาษาก็จะตายไปไม่ว่าจะสำคัญเพียงใด เช่น ภาษาละติน (ภาษาไทยอยู่อันดับ 50) – Entropie (มาจาก entropy ซึ่งแปลว่า ความยุ่งเหยิง จากวิชาอุณหพลศาสตร์) วัดว่าผู้พูดภาษานั้นๆ กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลกมากเพียงใด …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์