Unpaved-Road
Development

ถนนลูกรังไทยอยู่ตรงไหน?

January 9, 2014

ทางมิได้ปูลาด (Unpaved Road) เป็นชนิดของถนนที่ทำขึ้นด้วยการปรับสภาพหน้าดินให้เป็นทาง กำจัดสิ่งกีดขวาง และบดอัดให้เรียบเหมาะแก่การสัญจรไปมา ประกอบด้วยชนิดของถนนหลายประเภท เช่น ทางดิน (Dirt road) ทางกรวด (Gravel Road) และทางลูกรัง (Laterite or Murram Road)

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?
Development

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?

May 21, 2013

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เมื่อคิดแบบเทียบ “ค่าครองชีพ” (PPP-adjusted) ของเซี่ยงไฮ้นั้นถูกมาก ฮ่องกงถูกกว่ากรุงเทพในทุกกรณี ขณะที่สิงคโปร์จะแพงกว่าไทยเมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่ไทยจะแพงกว่าเมื่อเดินทางระยะไกลขึ้น เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่จะแพงกว่าทั้ง BTS และ MRT เมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่เมื่อเดินทางระยะไกลขึ้นราคากลับถูกกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ BTS

แรงงานข้ามชาติไทยอยู่ที่ไหน?
Development

แรงงานข้ามชาติไทยอยู่ที่ไหน?

May 1, 2013

ทุกวันนี้ทั่วหัวระแหงสี่มุมเมืองกรุงเทพ เราพบแต่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามจังหวัดชายแดน ก็มีแรงงานรับจ้างมาทำงานแทนที่คนไทยเต็มไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสมุทรสาคร ถือได้ว่าเป็นลิตเติลย่างกุ้ง แดนพม่าน้อยๆ บนแผ่นดินไทยก็ว่าได้ แล้วแรงงานคนไทยไปไหนกันหมด?

คนทำงานย่อมแสวงหางานที่มีรายได้ดีขึ้นเพื่อโอกาสที่ดีในชีวิต หากโอกาสนั้นหาไม่ได้จากแผ่นดินกำเนิด ย่อมต้องบุกบั่นไปตายเอาดาบหน้า เช่นเดียวกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาแสวงหาโอกาสในประเทศไทย แรงงานไทยเองก็แสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นของชีวิต ด้วยการหางานทำยังต่างประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าประเทศไทยเรา…

railway-use
Development

รถไฟไทยอยู่ตรงไหน?​ (3/3): คนไทยนิยมใช้รถไฟกันแค่ไหน?

March 29, 2013

หลังจากได้พูดกันไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟทั้งในลักษณะของตัวราง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ไปแล้ว ข้อมูลอีกหนึ่งชุดที่สามารถบอกถึงสภาพปัจจุบันของการรถไฟในแต่ละประเทศได้ดีก็คือความนิยมในการใช้บริการรถไฟในแต่ละประเทศ…

railway-electrified
Development

รถไฟไทยอยู่ตรงไหน?​ (2/3): รถไฟไทยพัฒนาแค่ไหน?

March 28, 2013

ดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ได้คือความกว้างของราง รางที่กว้างกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาที่สูงกว่า แต่จะทำให้การเดินทางสเถียรกว่าและรถไฟสามารถวิ่งได้เร็วกว่ามาก อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของการรถไฟคือการเปลี่ยนมาใช้หัวจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หัวจักรพลังงานไฟฟ้ามักจะให้ความเร็วที่สูงกว่าและ “สะอาด” กว่า (ในแง่ที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศและเสียงในชุมชนแต่ไปสร้างที่โรงไฟฟ้าแทน) นอกจากนี้หัวจักรไฟฟ้ายังค่อนข้างเงียบและเดินทางได้นิ่งกว่า เหมาะแก่การโดยสาร…

railway-length
Development

รถไฟไทยอยู่ตรงไหน? (1/3): รางรถไฟในไทย

March 26, 2013

เป็นที่ทราบกันดีว่ารถไฟเป็นทางเลือกในการคมนาคมขนส่งที่มีศักยภาพสูง สามารถเดินทางได้เร็วไม่ต้องคอยหลบหรือแย่งทางกับใคร มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูง มีความปลอดภัยสูง สามารถสร้างสถานีในใจกลางเมืองได้ง่ายกว่าสนามบิน มีพื้นที่โดยสารที่กว้างขวาง การออกเดินทาง/เทียบท่าไม่ยุ่งยากเหมือนการเดินทางทางอากาศ เราจึงพบว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกมีการพึ่งพารถไฟไม่น้อย ในระดับที่แตกต่างกันไป

pupil-teacher-ratio
Development

ครูไทยต้องดูแลเด็กกี่คน?

January 16, 2013

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่องค่าแรงครูไทย และเรื่องอื่นๆด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอข้อมูลด้านภาระงานหรือความรับผิดชอบของครูไทยกันดูบ้าง — ข้อมูลที่สามารถใช้วัดระดับภาระงานของครูได้ดีอันหนึ่งคือจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนักเรียนที่มาก ย่อมเป็นภาระหนักแก่ครู และหากมีจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนมากเกินไป อาจทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่ควร

Pupil-Teacher Ratio
Development

Average Number of Students per Teacher

January 16, 2013

As we have presented article about teacher’s wages[1] and many other articles about education before, In commemoration of Thai Teacher’s Day, we would like to present an article about the burden of teachers. One way to measure teacher’s burden is …

ResearchersPerCapita
Development

นักวิจัยไทยมีมากแค่ไหน?

November 12, 2012

จากที่เรานำเสนอข้อมูล ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน? [1] ไปก่อนหน้านี้และพบว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยในเชิงงบประมาณน้อยมากเทียบกับ GDP ของประเทศ คราวนี้เราจะมาดูข้อมูลในแง่จำนวนนักวิจัยกันบ้างว่ามีมากน้อยแค่ไหน 
จากข้อมูลของธนาคารโลก (Worldbank) [2] แสดงจำนวนนักวิจัยต่อประชากรหนึ่งล้านคน (ปี 2007) ได้ว่า สวีเดน 4,979 คน ญี่ปุ่น 5,409 คน เกาหลี 4,672 คน สหรัฐอเมริกา 4,673 คน สิงคโปร์ 5,955 คน จีน 1,077 คน ไทย 316 คน เอธิโอเปีย 21 คน 
 จะเห็นว่าจำนวนนักวิจัยต่อประชากรดูจะสอดคล้องกับงบประมาณด้านงานวิจัยต่อ …

Internet Speed of Different Countries
Development

อินเตอร์เน็ตไทยแรงแค่ไหน?

October 9, 2012

อาจกล่าวได้ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่น่าพอใจ แต่หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และจีน จะพบว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตในบ้านเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่พอควร

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์