คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน?
Economics

คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน?

April 1, 2015

ปัจจุบันนี้ เรื่องของภาษีกลับมาเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันมากอีกครั้ง และถึงแม้เราเคยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษีในหลายด้าน แต่โพสต์ที่มีผู้อ่านติดตามตลอดจนมีสื่อนำไปเสนอต่อมากที่สุดคือเรื่อง “คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน” พวกเราได้รับคำท้วงติงมาจากผู้หวังดีหลายท่านว่าทางเพจใช้ข้อมูลชุดเก่า (โพสต์นี้นำเสนอไปเมื่อ 2 ปีก่อนซึ่งในวันนั้นข้อมูลล่าสุดคือปี 2010) และถึงขั้นมีสำนักข่าวนำไปเสนอ (อย่างผิดๆ) ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มาภาษีสูงเป็นอันดับเจ็ดของโลก เช่น http://news.mthai.com/hot-news/infographics/428039.html ซึ่งทำให้เกิดการท้วงติงมากมาย ว่าเป็นข้อมูลที่ผิด เนื่องจากภาษีของไทยไม่ได้สูงเป็นอันดับเจ็ดของโลกอย่างที่สำนักข่าวเข้าใจแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าความจริงแล้วทางเพจของเราก็ไม่เคยนำเสนอในเรื่องของ “อันดับ” มาแต่แรก อย่างไรก็ตาม ทางเพจก็อยากจะขออภัยหากการนำเสนอข้อมูลของเราทำให้เกิดการเข้าใจผิด คิดไปว่าเป็นอันดับของโลก ทางเพจได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในครั้งนี้ และจึงได้ตัดสินใจนำเสนอข้อมูลใหม่ของปี 2012 โดยการนำเสนอข้อมูลแบบครบถ้วนทุกประเทศที่แหล่งข้อมูล (World Bank) ได้ทำการบันทึกเอาไว้ โดยไม่มีการเว้นหรือคัดเลือกเฉพาะประเทศที่น่าสนใจอีกต่อไป ทางเพจเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอแบบนี้ ผู้อ่านคนไทยย่อมที่จะเข้าใจ และเห็นภาพของประเทศไทยในเวทีโลกได้มากกว่า และการนำเสนอข้อมูลแบบครบถ้วนเช่นนี้ ย่อมที่จะเหมาะสมกับนิสัยของคนไทยที่ไตร่ตรองโดยละเอียดถี่ถ้วน และนิยมข้อมูลที่มีรายละเอียดมากและเห็นได้ชัดกว่า การนำเสนอแบบนี้ง่ายกว่าในการทำความเข้าใจของข้อมูล และจัดลำดับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะยึดถือแนวทางที่เหมาะสมแก่ปวงชนชาวไทยนี้เอาไว้ใช่ต่อ …

PetroleumThai-infographic-Proved-Reserves-of-Oil
Economics

เรามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน?

June 19, 2013

เราได้ยินกันมามากเรื่องของการ “ทวงคืน” พลังงานเชื้อเพลิงในไทย ตั้งแต่ว่า “ไทยเป็นซาอุฯ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ไปจนถึงคำกล่าวที่ว่าเราเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆ แต่กลับขายคนไทยแพง คำกล่าวเหล่านี้มีความเป็นจริงเท็จเพียงใด? และข้อเท็จจริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร?

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?
Development

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?

May 21, 2013

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เมื่อคิดแบบเทียบ “ค่าครองชีพ” (PPP-adjusted) ของเซี่ยงไฮ้นั้นถูกมาก ฮ่องกงถูกกว่ากรุงเทพในทุกกรณี ขณะที่สิงคโปร์จะแพงกว่าไทยเมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่ไทยจะแพงกว่าเมื่อเดินทางระยะไกลขึ้น เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่จะแพงกว่าทั้ง BTS และ MRT เมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่เมื่อเดินทางระยะไกลขึ้นราคากลับถูกกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ BTS

taxes
Economics

ภาษีไทยมาจากไหน?

March 6, 2013

ดังที่เคยเสนอข้อมูลสัดส่วนภาษีเมื่อเทียบกับ GDP ไปแล้วครั้งก่อน [1] คราวนี้ลองพิจารณากันดูต่อไปว่า​“แหล่งที่มา” ของภาษีในประเทศต่างๆนั้นมาจากไหนบ้าง

อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษีเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดกลุ่มและเปรียบเทียบภาษีแต่ละชนิดในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม หากใช้มาตรฐานข้อมูลของธนาคารโลก [2] เราจะจัดกลุ่มภาษีออกได้คร่าวๆ 4 กลุ่มคือ…

สัดส่วนรายได้รัฐจากภาษีทุกประเภทเทียบกับ GDP (ปี 2010)
Economics

คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน?

February 19, 2013

ภาษีเป็นกลไกที่สำคัญมากของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่นำไปใช้บริหารประเทศแล้ว ภาษียังเป็นกลไกสำคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายอย่าง เช่น เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ เครื่องมือควบคุมการบริโภคสินค้าบางประเภท เครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างภาษีชนิดต่างๆ ฯลฯ

7-eleven-worldwide
Economics

เซเว่นไทยอยู่ตรงไหน?

February 4, 2013

ร้าน 7-Eleven หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า “เซเว่น” ที่ผุดอยู่ให้เห็นชุกชุมในเมืองไทยนั้นเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในญีปุ่น เริ่มกิจการในเมืองดัลลัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 จนปัจจุบันเติบใหญ่จนมีเกือบ 5 หมื่นสาขาทั่วโลก

Thailand Export
Economics

การส่งออกของประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

January 2, 2013

คนไทยได้ยินกันบ่อยว่าเศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาการส่งออกสูง และการส่งออกคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพึ่งการส่งออกมากแค่ไหน? (มูลค่าการส่งออกคิดเป็นเท่าไหร่เทียบกับ GDP?) เราส่งออกให้ใครบ้าง? (ลูกค้ารายใหญ่ของไทยคือใคร?) และเราส่งออกสินค้าอะไรมากที่สุด? (ไทยขายอะไร?)

Infographic — งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
Economics

งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

July 20, 2012

การกระจายความเจริญโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข) ไปสู่ระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการเพิ่มรายได้ในส่วนภูมิภาค ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับเมืองหลวงที่แออัด ลดความเสี่ยงเช่นในกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปีที่แล้ว ช่วยยกระดับแรงงานของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่นอกเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในทางการเมืองอีกด้วย

เรียนสูงๆ แล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนจริงหรือ?
Economics

เรียนสูงๆ แล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนจริงหรือ?

June 13, 2012

แรงงานคือปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่สำคัญมาก เพราะไม่ว่าประเทศจะร่ำรวยทรัพยากรขนาดไหนก็ยังมีวันใช้หมดไป แต่แรงงานหมายถึงสังคม ประเทศ และผู้คนที่จะช่วยกันทำมาหากินให้ประเทศเจริญต่อไปได้ในอนาคต เมื่อพูดถึงแรงงานหลายคนมักนึกถึงภาพ “ผู้ใช้แรงงาน” หรือ “กรรมกร” ซึ่งเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะน้อย แต่ในความจริงแล้วแรงงานหมายถึงประชากรทั้งหมดในประเทศที่ยังอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งนับรวมปลัดอำเภอ CEO ทนายความ วิศวกร แพทย์ ชาวประมง หรือคนขับรถแท็กซี่เข้าไปด้วยทั้งหมด

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?
Economics

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?

May 23, 2012

เรามักพูดกันเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ เราได้ยินคำกล่าวทำนองนี้มายาวนานจนหลายคนหลงเข้าใจว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการเกษตรสูง เช่น เรามักชื่อกันว่าไทยพึ่งพาการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลัก

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์