alcohol-consump.002
Economics

ภาษีสุราและการบริโภค

May 15, 2012


การจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีโดยปกติแล้ว ราคาที่สูงขึ้นจะจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีและปริมาณการบริโภคของประเทศต่างๆจะพบว่าภาษีส่งผลต่อระดับการบริโภคไม่มากนัก และไม่เสมอไปIg-starbucks
Economics

คนไทยกับสตาร์บัคส์

March 22, 2012

เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านคงรู้จักร้านกาแฟสัญชาติอเมริกันยี่ห้อ “สตาร์บัคส์” กันเป็นอย่างดี บางท่านอาจเป็นแฟนอย่างเหนียวแน่น ขณะที่บางท่านอาจไม่ชื่นชอบสักเท่าไหร่ ซึ่งก็เป็นเรื่องนานาจิตตังของแต่ละคน แต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่ากาแฟสตาร์บัคส์นั้นได้รับความนิยมไม่น้อยในประเทศไทย ร้านสตาร์บัคส์สาขาต่างๆ พลุกพล่านไปด้วยผู้คนเสมอ หลายครั้งที่เราเห็นคนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ในวันที่จัดโปรโมชั่น

แล้วจริงๆ คนไทยบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์มากหรือน้อยแค่ไหน?

Energy-consumption-by-sector
Economics

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 19, 2012

การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน? จากที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าประเทศเราพึ่งพลังงานจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและมีการนำเข้าพลังงานถึงกว่า 50%[1] พลังงานเหล่านี้เรานำไปใช้ในส่วนไหนกันบ้าง? จากการศึกษาในปี 2005 [2] พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทั้งสิ้นเทียบเท่าน้ำมัน 53 ล้านตัน โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรรม 38.1 % การคมนาคมทางบก 27.8% การคมนาคมอื่นๆ 5.9% เกษตรกรรม 5.4% การพาณิชย์ และ บริการสาธารณะ 4.6% ที่อยู่อาศัย 16.1% อื่นๆ 2.1% สำหรับสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศอื่นๆมีดังนี้ Other Countries Energy use by sector Total Final Consumption (million metric …

milk-prod.001
Economics

นมไทยอยู่ตรงไหน?

February 6, 2012

คงไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันว่า “นม” เป็นสิ่งที่ก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากในสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป นมเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอารยธรรมการกินอยู่แบบตะวันตกที่ทำให้ชาวเอเชียอย่างพวกเราต้องหันมาพึ่งนมมากยิ่งขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization : FAO) ได้สำรวจปริมาณการผลิตนมโคสดในแต่ละประเทศในปี คศ. 2009 [1] มีข้อมูลที่น่าสนใจของบางประเทศดังนี้ อินเดีย 109,000,000 ตัน สหรัฐอเมริกา 85,859,000 ตัน จีน 40,533,000 ตัน ฝรั่งเศส 24,218,000 ตัน อินโดนีเซีย 1,238,000 ตัน ไทย 841,000 ตัน เวียดนาม 310,000 ตัน มาเลเซีย …

TH-GDP-percap.001
Economics

คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต?

January 25, 2012

หากจะนึกถึงการ “ฟื้นฟูประเทศ” เมื่อลองทำการคำนวนโดยใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนี้ โดยสมมติให้จำนวนประชากรไทยและ “เงินเฟ้อ” ไม่เพิ่มขึ้นเลยในปี 2555 เราจะต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้นถึง 31.5% จึงจะทำให้คนไทยกลับมามี real GDP per capita เท่ากับปี 2553 ก่อนเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย

Infographic — บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?
Economics

บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?

January 12, 2012

ธนาคารโลกร่วมกับบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) จัดทำโครงการ Doing Business (www.doingbusiness.org) ขึ้นเพื่อศึกษากฏเกณฑ์การทำธุรกิจในประเทศต่างๆ 183 ประเทศทั่วโลกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความยากง่ายในการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆ จากการศึกษาของโครงการนี้พบว่า บริษัทในแต่ละประเทศใช้เวลาเกี่ยวกับ “ภาษี” ในปี 2011 ดังนี้ สูงสุด 5 อันดับแรก – บราซิล 2,600 ชั่วโมง – โบลิเวีย 1,080 ชั่วโมง – เวียดนาม 941 ชั่วโมง – ไนจีเรีย 938 ชั่วโมง – เวเนซุเอล่า 864 ชั่วโมง ประเทศในกลุ่มอาเซียน …

TG-perf
Economics

สายการบินแห่งชาติไทยอยู่ตรงไหน?

December 29, 2011

ใครที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆมันจะรู้สึกคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งว่าสายการบินไทย (TG) นั้น ดูจะเป็นสิ่งที่สะท้อน “ความเป็นไทย” ออกมาได้ดีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ หลายคนมักให้คะแนนบวกในด้านอาหารและการบริการ แต่มักได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่ในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ ราคา หรือกระทั่งเรื่องเส้นสายอย่างที่ได้ยินกันเสมอมา

20111210_WOC210
Economics

คอร์รัปชันกับการพัฒนาประชากร

December 7, 2011

อย่างที่เคยโพสต์ข้อมูลไว้ในโพสต์ก่อนๆว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีที่สำคัญมากอันหนึ่งในการวัด “คุณภาพชีวิต” ของประชากรในประเทศนั้นๆ HDI คำนวนจากระดับคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน และรายได้ต่อหัวประชากร นักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ากุญแจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชากร ไม่ใช่การลงทุนในเทคโนโลยีหรือตึกรามอาคารสูง เพราะประเทศหมายถึงคน และคนคือผู้ช่วยกันสร้างความเจริญ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ให้นิยามของคอร์รัปชันว่าหมายถึงการหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Private) จากสิ่งที่ควรจะเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public) ซึ่งหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์การคอร์รัปชันจึง “น่าจะ” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม เพราะในท้ายที่สุดส่วนรวมจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนของคอร์รัปชันไว้โดยทั่วกัน เช่น แม้พ่อค้าจะเป็นคนจ่ายใต้โต๊ะด้วยเงินตัวเอง แต่ราคาที่เขาขายย่อมบวกค่าใต้โต๊ะเอาไว้แล้วซึ่งก็คือเงินภาษีที่ต้องเสียมากขึ้น หรือหากกล่าวในภาพที่กว้างกว่างนั้น การคอร์รัปชัน คือการสูญเสียทรัพยากรที่ควรจะเป็นของส่วนรวมทุกคน ไปกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของคนไม่กี่คน แล้วการคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการพัฒนาประชากรจริงไหม ? …

thai-econ3
Economics

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก่อนน้ำท่วม?

November 14, 2011

จากตัวเลขจากเว็บไซต์ CIA World Fact Book ของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆจาก 200 กว่าประเทศพบว่า ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 25 ของโลก ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ไทยมีประชากรวัยทำงานมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ไทยมีเงินและสินทรัพย์สะสมในประเทศมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ไทยมีการเติบโตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ไทยมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสะสมอยู่มากเป็นอันดับ 31 ของโลก ไทยมีเงินทุนสำรองต่างประเทศและทองคำมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก *ตัวเลขประมาณการของปี 2010 ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเรา ? มันบอกกับเราว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศขนาดเล็กที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ เรามีขนาดเศรษฐกิจไม่ใช่เล็กๆ มีการเติบโตสูงพอควร มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก มีความสามารถในการผลิต และสะสมเงินทุนและสินทรัพย์ไว้ไม่น้อย สิ่งเรานี้ล้วนสะท้อนถึง …

exp-percap2
Economics

ใครซื้อของไทยมากที่สุด?

September 30, 2011

จากตัวเลขมูลค่าการส่งออกเมื่อครั้งก่อน http://goo.gl/KTP7z ถ้านำมาหารด้วยจำนวนประชากร ก็จะได้ว่าประชากรหนึ่งคนซื้อของจากไทยปีละกี่บาท ดังนี้ ฮ่องกง 58,299 บาทต่อคน สิงคโปร์ 56,176 บาทต่อคน สวิสเซอร์แลนด์ 16,433 บาทต่อคน ออสเตรเลีย 13,077 บาทต่อคน มาเลเซีย 11,809 บาทต่อคน UAE 10,898 บาทต่อคน ลาว 10,851 บาทต่อคน บรูไน 10,217 บาทต่อคน เนเธอร์แลนด์ 6,903 บาทต่อคน โอมาน 6,521 บาทต่อคน จะเห็นว่าหลายประเทศตัวเลขสูงเพราะจำนวนประชากรน้อย ยกเว้นฮ่องกง (4 แสนล้าน) และ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์