demog-gdp
Economics

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”?

September 29, 2011

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”? ปัญหาที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประสบในปัจจุบัน คือ อัตราการเกิดลดลงจนจะทำให้ประชากรลดและขาดแคลนแรงงานในระยะยาว ซึ่งทำให้จำนวนคนที่สามารถทำงานเสียภาษีเพื่อเลี้ยงคนแก่และเด็กในสังคมลดลงและระดับคุณภาพชีวิตต่ำลงในที่สุด สาเหตุที่อัตราการเกิดลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งมาจากการที่คนมีภาระงานรัดตัวไม่สามารถมีลูกได้เยอะเหมือนแต่ก่อน ในกราฟ หากพิจารณาในเอเซีย จะเห็นว่า GDP ต่อคนของสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในทศวรรษหน้า (2021-2030) จะลดลงเป็นเปอร์เซนต์เลยทีเดียว โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่จะประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าไทยเราก็จะมีปัญหานี้กับเขาด้วย แม้ว่า GDP ต่อหัวประชากรจะต่ำสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ อยู่ประมาณ 5-10 เท่า เพิ่มเติม: ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? http://www.whereisthailand.info/2011/06/fertility-rate/ ข้อมูล: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/demographics-and-gdp

Thai-Exp-Dest
Economics

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศแค่ไหน

September 28, 2011

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศแค่ไหน หลายคนรู้สึกกังวลเมื่อได้ยินข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรป — จริงๆแล้วเราพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศแค่ไหน? และพึ่งพาประเทศใดบ้าง? จากตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทย ยอดส่งออกในปี 2010 อยู่ที่ 6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 61% ของ GDP นั่นแปลว่าอุตสาหกรรมส่งออกนั้นใหญ่ “เกินครึ่ง” ของ GDP ประเทศ และแอดมินเชื่อว่าในความเป็นจริงน่าจะใหญ่กว่านี้มาก เพราะมันหมายถึงการลงทุน การจ้างงาน และการบริโภคอีกมหาศาล หากไปดูกลุ่มประเทศผู้ซื้อสินค้าส่งออกของไทยมากที่สุดในปี 2010 คือ จีน (10.99%) ญี่ปุ่น (10.45%) สหรัฐ (10.34%) EU15 (9.84%) และ ฮ่องกง (6.70%) 5 กลุ่มประเทศนี้ซื้อสินค้าของไทยรวมกันคิดเป็น …

teacher-engineer-diff
Economics

รายได้ครูไทยอยู่ตรงไหน?

September 15, 2011

หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่ารายได้ของครู-อาจารย์ไทยไม่สูงนัก บางคนเชื่อด้วยว่ามันต่ำเกินควร ซึ่งทำให้คนขาดแรงจูงใจที่จะทำอาชีพครู แต่คำถามคือรายได้ครูไทยต่ำจริงไหม แล้วต่ำมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสังคมอื่นในโลก ข้อมูลจาก WorldSalaries.Org พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครู (US Dollar : PPP 2005) เป็นดังนี้ สหรัฐ $4,055 เยอรมนี $3,065 เกาหลีใต้ $2,743 ญี่ปุ่น $2,518 อิตาลี $1,441 ไทย $1,216 ฟิลิปปินส์ $1,069 เม็กซิโก $1,018 ลัตเวีย $804 สโลวาเกีย $706   ดูเผินๆ อาจรู้สึกว่ารายได้ครูไทยไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่ เราอยู่กลางๆ ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ครูไทยมีรายได้มากกว่าครูฟิลิปปินส์ …

Economics

ประชาธิปไตยคือตัวถ่วงเศรษฐกิจ ?

September 14, 2011

ประชาธิปไตยคือตัวถ่วงเศรษฐกิจ ? หลายคนมักเชื่อกันลึกๆว่า ยิ่งประเทศเป็นประชาธิปไตยมากเท่าไหร่จะยิ่งวุ่นวาย ไร้ทิศทาง เศรษฐกิจจะพัฒนาช้า ความเชื่อชุดนี้สนับสนุน “รัฐบาลอำนาจนิยม” (Authoritarian Government) ที่เน้นการควบคุมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้รัฐเป็นศูนย์กลางทั้งหมด ตัวอย่างที่มักยกกันขึ้นมาบ่อยๆคือ จีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ วิดีโอจาก TED Talk ชิ้นนี้ตั้งคำถามถึงความเชื่อข้างต้น พร้อมหยิบประเทศจีน และ อินเดีย ขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าจริงๆแล้ว ประชาธิปไตยเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจจริงหรือไม่ Highlight ประเด็นหลักๆที่เขานำเสนอคือ – การหยิบจีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นการพูดด้านเดียว เพราะประเทศอำนาจนิยมที่เศรษฐกิจไม่ไปไหนยังมีอีกมากมาย ทั้งพม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ หรือ เกาหลีเหนือ – จีนเอง หากมองลึกลงไปจะเห็นว่าเศรษฐกิจโตขึ้นได้ …

company
Economics

บริษัทดาวรุ่งและโอกาสทางเศรษฐกิจ

September 13, 2011

สัปดาห์ก่อน มติชนออนไลน์ ลงข่าวว่ามีบริษัทไทยติดอันดับบริษัท “ดาวรุ่งเอเชีย” ของนิตยสารฟอร์บส (Asia′s 200 Best Under a Billion) อยู่ 5 บริษัท http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315300327&grpid=00&catid&subcatid บริษัท​“ดาวรุ่ง” ในนิยามของฟอร์บส หมายถึงบริษัทที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญ และมีการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิดีเยี่ยม ผลปรากฏว่าอยู่ในประเทศต่างๆ จำนวนดังนี้ มาเลเซีย (14) เวียดนาม (10) สิงคโปร์ (6) ไทย (5) อินโดนีเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (2) ดูเผินๆ เหมือนไทยจะอยู่กลางๆ มีดาวรุ่งน้อยกว่าเวียดนาม แต่ดีกว่าอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ แอดมินคิดว่าเปรียบเทียบด้วยจำนวน …

undernourished
Economics

เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกหรือของใคร?

September 12, 2011

เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลก – คำพูดนี้อาจจะจริงหากมองจากมุมที่ว่าไทยคือผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่คำถามที่น่าสนใจคือแล้วการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนั้นเป็นประโยชน์กับใคร ? จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of UN : FAO) พบว่าสัดส่วนประชากรที่มีสภาวะทุพโภชนาการในแต่ละประเทศคือ ประเทศ ปี 1990 ปี 2007 ไทย 26% 16.2% พม่า 47% 16% ฟิลิปปินส์ 24% 15.1% อินโดนิเซีย 16% 13.5% เวียดนาม 31% 11.3% มาเลเซีย ไม่มีข้อมูล 1.9% โดยนิยามสภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished) …

rice-yield-map
Economics

ไทยปลูกข้าวอย่างมี “ประสิทธิภาพ” แค่ไหน?

September 8, 2011

หลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ “สำคัญ” ของไทย เพราะไทยคือหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก …. ฟังดูแค่นี้อาจนึกเตลิดไปได้ไกล แต่ข้อเท็จจริงคือ ไทย ไม่ใช่ประเทศที่ “ผลิตข้าว” ได้มากที่สุดในโลก ประเทศที่ “ผลิตข้าว” ได้มากที่สุดในโลกสามอันดับ คือ จีน (196 ล้านตัน), อินเดีย (143 ล้านตัน) และ อินโดนิเซีย (59 ล้านตัน) และแม้ไทยและเวียดนามจะผลิตข้าวได้เพียง 31 และ 41 ล้านตันตามลำดับ แต่ก็เป็นสองผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่ง Admin เข้าใจว่าเป็นเพราะสองประเทศนี้ผลิตข้าวได้เยอะกว่าการบริโภคภายในประเทศตัวเอง พอพูดถึงเวียดนาม หลายครั้งที่เราจะสนใจว่าใคร “ขายข้าว” ได้ปริมาณมากกว่ากัน หรือใครขายได้แพงกว่า ใครตัดราคาใคร …

mil-budget2
Economics

งบทหาร #2

August 1, 2011

อีกครั้งสำหรับเรื่องของงบทหาร ครั้งนี้เทียบกันเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ตั้งแต่ปฏิวัติปี 49 งบทหารของไทยยังพุ่งไม่หยุดแม้ประเทศเพื่อนบ้านในลีกเดียวกับเราจะไม่มีทีท่าจะขึ้นกับเราด้วย มักมีการนำกรณีเครื่องบินตกของอินโดนีเซียเพราะกองทัพถูกตัดงบมาเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ตกของไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่าของไทยแม้งบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ฮ. ก็ยังตกอยู่ดี ทางออกที่เหมาะสมจึงอยู่ที่การปฏิรูปกองทัพมากกว่าเพิ่มงบให้ไปเรื่ิอยๆ โดยไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูล: http://goo.gl/rWh0C หมายเหตุ: พม่ามีข้อมูลถึงเพียงปี 2002 จึงไม่ได้นำมาเปรียบเทียบ มาเลเซียนำไปคนละลีกกับเราแล้วในแง่ดัชนีการพัฒนาประชากร (HDI) และ GDP จึงไม่ได้เปรียบเทียบด้วย ลองติ๊กเลือกพม่าเข้ามา จะเห็นว่าพม่ามีตัวเลขลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1995 – 2002 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีข้อมูล ส่วนมาเลย์เซียจะเห็นว่าค่อนข้างคงที่มาตลอดและลดลงต่อเนื่องปีละเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา เรื่องคนละลีก พิจารณาที่ดัชนีการพัฒนาประชากร (HDI) และ GDP เป็นหลัก …

TH-econ-size
Economics

เศรษฐกิจประเทศไทยใหญ่แค่ไหน?

July 27, 2011

นิตยสาร The Economist เปรียบเทียบ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของแต่ละมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน พบว่าประเทศไทยเราสามารถเทียบได้กับ มณฑลเหอหนาน (อันเป็นสถานที่ตั้งของ วัดเส้าหลิน) ซึ่งมีประชากร 92.9 ล้านคน มีพื้นที่เล็กกว่าไทยสามเท่า มี GDP มากกว่าประเทศไทยประมาณ 6% ถือว่าใกล้เคียงที่สุด ผลผลิตหลักมาจากการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากเทียบกับแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา มี 4 รัฐที่มีขนาดของ GDP เท่ากับประเทศไทยคือ Minnesota ประชากร 5.30 ล้านคน Colorado ประชากร 5.03 ล้านคน Arizona …

cups-value
Economics

ถ้วยสองใบ กับ มูลค่าเพิ่ม

July 26, 2011

เรื่องของถ้วยสองใบ – ที่ร้านกาแฟริมถนนแห่งหนึ่งในอเมริกา มีถ้วยกาแฟตั้งวางขายอยู่ในร้านหลายใบ แต่ที่สะดุดตาในบริบทของเพจนี้ที่สุดเห็นจะเป็นสองถ้วยในภาพ คือ แก้วสองชั้นตรงกลางทำจากเครื่องจักรในแคนาดา ส่งมาขายในอเมริการาคาใบละ $17 กับแก้วดินเผาเคลือบแฮนด์เมดใบขวาส่งตรงมาจากเมืองไทย ใบละ $6 จริงอยู่ว่าการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่หากินกับมรดกทางวัฒนธรรม (i.e. ราก) ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีและไม่ควรละทิ้ง แต่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ก็มีหลายทางและการแสวงหาการเพิ่มมูลค่าในทางอื่นๆ ที่อาจจะผิดแผกไปจากรากของเราบ้าง ก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการลืมราก ทั้งนี้ หากแรงงาน 1 นาทีของคนไทยสามารถทำเงินได้เท่า 1 นาทีของคนแคนาดา คุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วย

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์