min-wage
Economics

เราให้ค่าแรง “กระดูกสันหลังของชาติ” พอหรือยัง?

July 21, 2011

เศรษฐกิจไทยประคับประคองอยู่ได้ด้วยการส่งออกจากหยาดเหงื่อของแรงงานเป็นหลัก เราให้ค่าแรง “กระดูกสันหลังของชาติ” ในศตวรรษที่ 21 พอหรือยัง?

time-open-business
Economics

ความคล่องตัวในการทำธุรกิจในไทย

July 14, 2011

หากอยากให้ต่างชาติมาลงทุน ก็ต้องทำให้การทำธุรกิจง่ายและคล่องตัว ภาพนี้แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่จำเป็นในการทำเรื่องขอเปิดกิจการในประเทศต่างๆ จะเห็นว่าหลายที่มีความพยายามในการทำให้ตั้งตัวเปิดกิจการได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น เช่น เปรูจากที่เคยใช้เวลา 3 เดือน ตอนนี้เหลือเดือนเดียว ระวันดาจาก 20 กว่าวัน ตอนนี้เหลือราวอาทิตย์หนึ่งเท่าสิงคโปร์ ซึ่งรวดเร็วคงเส้นคงวาอยู่แล้ว เมืองไทยเราใช้เวลาเฉลี่ย 32 วันแต่ไหนแต่ไรก็ยังเท่านั้นอยู่ อาจจะเป็นเพราะกฏระเบียบในบ้านเรามันเปลี่ยนยาก? ไม่เพียงแต่ กฏ ระเบียบ แต่รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สลักไว้ในหินผาแท่งศิลาจารึก หากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องยอมให้มันเปลี่ยนไปเพื่อให้เราอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลา ข้อมูล – http://goo.gl/RijaN

GDP-growth
Economics

GDP ในอนาคต

July 4, 2011

หากความสามารถในการแข่งขันของไทยเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2060 ในเวลานั้น GDP ไทยจะตามหลังมาเลย์เซียอยู่ราว 30 ปี (และล้าหลังค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ 25 ปี) จริงอยู่ว่ายังไงเวียดนามก็ตามไทยไม่ทันในเงื่อนไขปัจจุบัน แต่ไทยก็ตามมาเลย์ไม่ทันเหมือนกัน ข้อมูลจาก Frederick S. Pardee Center for International Futures – http://goo.gl/t7LWN

GDP-per-cap
Economics

GDP ต่อหัว

July 4, 2011

เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ว่า GDP ต่อหัวประชากรไทยตามหลังมาเลย์เซีย แต่ที่ admin เห็นแล้วก็ยังแอบทึ่ง คือ เขานำเราอยู่เกือบ 2 เท่า ข้อมูล – http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita

income-gap
Economics

ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน

June 15, 2011

คนรวยสุด 20% ในเมืองไทยมีรายได้มากกว่าคนจนสุด 20% อยู่ 15 เท่า หากจะวัดกันจริงๆ แล้วการกระจายรายได้วัดได้ด้วยค่า Gini (สมการใน http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient ) ซึ่งมีแผนที่อยู่ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality สังเกตว่าอันดับความไม่เท่าเทียมให้ผลต่างกันในแต่ละนิยาม เช่น ในภาพด้านบนไทยแย่กว่าจีน (53.6 vs. 41.5) แต่หากวัด Gini index จีนแย่กว่าไทย (UN Gini ใน link ด้านบน 42 vs. 46.9 – แม้แต่ Gini ที่วัดจากคนละชุดข้อมูลก็ได้ค่าไม่เท่ากัน) ทำให้เห็นว่าค่าพวกนี้ไม่ได้เป๊ะๆ และมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบราว 10% …

military-budget
Economics

งบกองทัพในรอบ 20 ปี

June 11, 2011

ญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปรบกับใคร งบกองทัพก็ลดลงเรื่อยๆ ไปพัฒนาด้านอื่นแทน อเมริกันไปทำสงครามกับอิรักและอัฟกานิสถานหลัง 9/11 งบก็เลยพุ่งหลังปี 2001 งบทหารไทยเพิ่มขึ้น 60% ในปี 2006 หลังจากแนวโน้มลดลงคงที่มาตลอด 20 ปี จาก 1.1% เป็น 1.8% GDP อเมริกาที่ต้องไปทำสองสงครามยังใช้งบประมาณเพิ่มแค่ 50% แล้วเพิ่ม 60% นี่จะเอาไปรบกับใคร (วะ) ข้อมูล – http://goo.gl/EAKdP

GDP-energy-use
Economics

ประเทศไทยใช้พลังงาน “คุ้มค่า” แค่ไหน

June 10, 2011

GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg of oil equivalent) ใช้น้ำมันมากหรือน้อย ผลิตน้ำมันได้เองหรือไม่ อาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด ประเด็นที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่ว่าเราใช้พลังงานได้ “คุ้มค่า” แค่ไหน ซึ่งวัดได้ด้วยการคิดเทียบว่าเราสามารถ “ทำเงิน” ได้เท่าไหร่จากพลังงานขนาดหนึ่งกิโลกรัมน้ำมันดิบ ข้อมูลปี 2008 ไทยทำเงินจากน้ำมันหนึ่งกิโลได้ 4.7 เหรียญสหรัฐ มาเลเซียทำเงินได้ 4.9 เหรียญ เวียดนามได้ 3.7 เหรียญ เกาหลีใต้ทำได้ 5.5 เหรียญ ส่วนฟิลิปปินส์ทำได้ถึง 7.1 …

energy-import
Economics

ไทยพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแค่ไหน??

June 9, 2011

Energy imports, net (% of energy use) Net Energy Import คือสัดส่วนพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเทียบกับที่ใช้ทั้งหมดในหนึ่งปี ข้อมูลปี 2008 ไทยพึ่งพาพลังงานนำเข้า 40.41% สิงคโปร์ผลิตไม่ได้เลยต้องนำเข้า 100% ส่วนอินโดนิเซียส่งออกขายสูงถึง 74.65% ของที่ใช้เองภายในประเทศ น่าสังเกตว่าเวียดนามมีแนวโน้มพึ่งพาพลังงานต่างประเทศน้อยลงมากจนสามารถส่งออกขายได้ (กราฟติดลบ) source: http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS/countries/TH-MY-VN-ID-PH-KR-SG?display=graph ความเดิมตอนที่แล้ว: ไทยใช้น้ำมันเยอะแค่ไหน ?

energy-use
Economics

ไทยใช้นำ้มันเยอะแค่ไหน?

June 9, 2011

Energy use (kg of oil equivalent per capita) KoE: Kilogram of Oil Equivalent วัดพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่ประเทศนั้นๆ (น้ำมัน ถ่ายหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ใช้โดยเทียบหน่วยกลับไปเป็นกิโลกรัมของน้ำมันดิบเช่น 100 KoE คือพลังงานเทียบเท่าการใช้น้ำมันดิบ 100 กิโลกรัม จากนั้นนำมาหารเฉลี่ย “ต่อหัว” (Per Capita) ของประชากรในประเทศ ในปี 2008 คนไทยหนึ่งคนใช้พลังงานทั้งหมด 1,590.81 กิโลกรัมน้ำมันต่อปี มาเลเซียใช้ 2,692.9 กิโลกรัม ส่วนอินโดนีเซียใช้เพียง 873.91 กิโลกรัม …

pros-happiness
Economics

เงินเยอะทำให้มีความสุขจริงไหม?

June 6, 2011

เงินเยอะทำให้มีความสุขจริงไหม? (ตอบอย่างสั้น: จริง) หากถามใหม่ว่า ประชากรในประเทศที่รายได้สูงมีความสุขมากกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือไม่ คำตอบคือ ความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยของคนในประเทศมีความสัมพันธ์กับ GDP ของประเทศนั้นๆ เกือบเป็นเส้นตรง Gallup ทำแบบสอบถามว่า “คุณพอใจชีวิตแค่ไหน” ให้คนเรตตั้งแต่ 1-10 แล้วนำมาวาดกราฟเป็นฟังก์ชั่นของ GDP ได้ผลอย่างที่เห็น คือ ประเทศที่ GDP สูงมีคนตอบว่าพอใจในชีวิตเฉลี่ยสูงกว่า (Deaton 2007) ข้อสังเกต: 1. แกนนอนของกราฟด้านบนเป็นลอการิทึม (แกนตั้งเป็นเส้นตรง) แสดงว่าจริงๆ ถ้าไล่จากมุมซ้ายล่างความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นฟังก์ชั่นของ GDP ก่อนที่จะชะลอลง พูดง่ายๆ คือมีเงินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น แต่ถึงจุดนึงมีเงินมากขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นขนาดนั้น ในแง่นี้ ภาพที่ 1 ของ Deaton …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์