forest-area
Environment

พื้นที่ป่าในไทยอยู่ตรงไหน?

January 7, 2013

เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยทั้งสี่ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ ป่ายังเป็นแหล่งดำรงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะป่าฝนเขตร้อนที่พบได้มากในประเทศไทย ประมาณกันว่าเราสามารถพบสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกประมาณ 40-70% ได้ในป่าฝนเขตร้อน นอกจากนี้ป่าฝนเขตร้อนคือแหล่งค้นพบเภสัชกรรมใหม่ๆที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งหมุนเวียนออกซิเจนถึง 28% ของออกซิเจนทั้งหมดในโลก

อุณหภูมิของกรุงเทพฯ ระหว่าง 2525-2555
Environment

กรุงเทพร้อนขึ้นจริงหรือ?

May 3, 2012

ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่เราได้ยินคนบ่นร้อนกันมากขึ้นทุกๆ ปี บ้างก็ว่ามันร้อนขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลจากโลกร้อน บ้างก็ว่าเป็นเพราะยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น บ้างก็ว่าเป็นเพราะการตัดไม้ทำลายป่า ในขณะที่บางคนก็บอกว่าร้อนเหมือนกันทุกๆ ปี ไม่รู้จะบ่นไปทำไม แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยร้อนขึ้นจริงหรือ?

smog.001
Environment

ไฟป่าและการเผาไร่ไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?

March 15, 2012

ช่วงหน้าแล้งของทุกปีเราจะได้ยินข่าวเรื่องไฟป่าและเผาไร่ในประเทศไทยอยู่เสมอ แต่จริงๆแล้วเรามีไฟไหม้เยอะเป็นพิเศษในช่วงหน้าแล้งหรือไม่? แค่ไหน? และไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณไหนบ้าง? ภาพจากดาวเทียม[2] Terra (EOS AM-1) และ Aqua (EOS PM-1) ของ NASA[3, 4] ช่วงปี 2002-2011 เผยให้เห็นว่าช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณไฟป่าและการเผาไร่เยอะที่สุดในรอบปี ดังจะเห็นจากจำนวนจุดแดงที่แสดงตำแหน่งของไฟในภาพด้านซ้าย ที่หายไปเกือบหมดในช่วงฤดูฝน (ภาพขวา) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จุดสีแดงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นไฟจากไฟป่าหรือการเผาไร่ทางการเกษตร ในขณะเดียวกันเรามักได้ยินข่าวเรื่องหมอกพิษหนาแน่นในเวลาใกล้เคียงกันทุกปี ในปีนี้มีรายงานว่าเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยจากหมอกควันในหลัก 2,000 คน/วัน[1] หลายคนจึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไฟป่าจะมีความสัมพันธ์กันกับการเกิดหมอกพิษ อย่างไรก็ตาม ดังที่เรามักพูดเสมอว่าการมีความสัมพันธ์ในทางสถิตินั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุ-ปัจจัย ต่อกันเสมอไป (Correlation does not imply Causation) ดังนั้นไฟป่าหรือการเผาไร่นาอาจเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งของหมอกควันพิษ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นไปได้อีกมาก …

energy-death
Environment

โรงไฟฟ้าอะไรอันตรายที่สุด?

March 12, 2012

จากที่เราได้นำเสนอไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐกิจของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ข้อมูลอีกอันที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจก็คือความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับชนิดอื่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ nextbigfuture.com [1] ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น ExternE องค์การอนามัยโลก (WHO) ฯลฯ พบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อพลังงานที่ผลิตในหน่วย TWh (TeraWatts hour) เป็นดังนี้ ชนิดของแหล่งพลังงาน : จำนวนผู้เสียชีวิตต่อ TWh (สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโลก) ถ่านหิน : 161 (26%) น้ำมัน : 36 (36%) ก๊าซธรรมชาติ : 4 (21%) เชื้อเพลิงชีวภาพ : 12 (0%) ถ่านหินเลน (peat) …

infographic-energy-energy
Environment

พลังงานทางเลือกไทยอยู่ที่ไหน?

March 9, 2012

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยหากทรัพยากรธรรมชาติไม่พอใช้?

ดังที่เคยกล่าวไปแล้วในเรื่องพลังงานไทยอยู่ตรงไหน? ประเทศไทยมีพลังงานทางเลือกน้อยมาก หากทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มขาดแคลน ประเทศไทยจะหันมาใช้อะไรทดแทน? การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้าง ดำเนินการ ดูแลรักษา และค่าเชื้อเพลิงของพลังงานทางเลือกที่อาจจะสูงกว่า แต่หากว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดไปจริงๆ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นภาระที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คำถามก็คือเราจะต้องจ่ายกันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่?

infographic-thailand-energy-consumption-by-source
Environment

พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 1, 2012

ในปัจจุบัน พลังงาน คือสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราทุกคน มนุษย์ยุคนี้พึ่งพาพลังงานเป็นอย่างมากในทุกด้าน ทั้งการให้แสงสว่าง หุงต้ม แช่แข็ง ปรับอาการ คมนาคมขนส่ง หรือการผลิตสินค้าต่างๆก็ล้วนจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น เราใช้พลังงานตลอดเวลาทั้งยามหลับและตื่น แต่น้อยครั้งที่เราจะหยุดและตั้งคำถามบ้างว่า พลังงานเหล่านี้จะมีให้ใช้ไปได้อีกนานแค่ไหน?

Flood-fig1
Environment

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล

November 18, 2011

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 11-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงความผิดพลาดของการจัดการน้ำในเขื่อน แต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์แบบหลักลอย ปราศจากบริบท ไม่มีการเปรียบเทียบปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน ไม่มีการกล่าวถึงว่าในอดีตเขื่อนมีวัฏจักรการปล่อยและกักเก็บน้ำอย่างไร เป้าหมายของบทความนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นความผิดปกติของการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยตลอดสิบปีที่ผ่านมา เพื่อชี้ให้เห็นว่าความผิดปกตินี้เกิดในช่วงเวลาใด อนึ่ง ผู้เขียนจงใจใช้คำว่าความผิดปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด เพราะสาเหตุของความผิดปกติอาจเป็นได้ตั้งแต่สาเหตุธรรมชาติ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผิดพลาดโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับแผนภูมิด้านบนดี โดยเฉพาะเส้นสีแดง ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 (จาก http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_graph1.php เพื่อความสะดวกในการจัดการ ผู้เขียนดึงมาเฉพาะข้อมูลรายเดือน) ส่วนเส้นประสีน้ำเงินคือปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยของรอบสิบปี (ตั้งแต่ 2545 จนถึง 2554) เส้นประสีน้ำเงินแสดงให้เห็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในเขื่อน เราสามารถแบ่งธรรมชาติของการจัดการน้ำในเขื่อนได้เป็นสามช่วง 1) ฤดูหนาวและฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน น้ำที่เหลือตกค้างจากฤดูฝนปีก่อน ลดลงไปจนถึงสิ้นสุดฤดูร้อน 2) …

thai-econ3
Economics

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก่อนน้ำท่วม?

November 14, 2011

จากตัวเลขจากเว็บไซต์ CIA World Fact Book ของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆจาก 200 กว่าประเทศพบว่า ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 25 ของโลก ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ไทยมีประชากรวัยทำงานมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ไทยมีเงินและสินทรัพย์สะสมในประเทศมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ไทยมีการเติบโตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ไทยมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสะสมอยู่มากเป็นอันดับ 31 ของโลก ไทยมีเงินทุนสำรองต่างประเทศและทองคำมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก *ตัวเลขประมาณการของปี 2010 ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเรา ? มันบอกกับเราว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศขนาดเล็กที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ เรามีขนาดเศรษฐกิจไม่ใช่เล็กๆ มีการเติบโตสูงพอควร มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก มีความสามารถในการผลิต และสะสมเงินทุนและสินทรัพย์ไว้ไม่น้อย สิ่งเรานี้ล้วนสะท้อนถึง …

flood-damage
Environment

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้?

November 2, 2011

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้ ? จากรายงานขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2011 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ * ฟิลิปปินส์ 4.3 ล้านคน * ไทย 2.1 ล้านคน * กัมพูชา 1.5 ล้านคน * เวียดนาม 7 แสนคน * ลาว 4.3 แสนคน * พม่า 35,000 คน จำนวนผู้เสียชีวิต * ไทย 377 คน * กัมพูชา …

haz-nature
Development

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก

October 21, 2011

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นงานวางแผนระดับนโยบาย ซึ่งต้องประมวลผลข้อมูลและประเมินค่า เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมการฟื้นฟูหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง กลุ่มธนาคารโลก ได้จัดเก็บข้อมูลและวางแผนจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 เนื่องจากกลุ่มธนาคารโลกนำโดยธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะ(IBRD) จะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ให้ประเทศต่างๆ นำไปฟื้นฟู พัฒนา และสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จึงได้ประเมินผลความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติอันจะกระทบกระเทือนต่อประชากรในประเทศต่างๆ ไว้เป็นอันดับดังนี้ อันดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 20 อันดับแรก (คิดจากความเสียหายโดยรวมต่อGDP เป็น % หากเกิดภัยพิบัติขั้นร้ายแรงที่สุดขึ้นจริงมากกว่า 2 เหตุการณ์) 1. เอล ซัลวาดอร์ 96.4 2. จาไมก้า 96.3 3. สาธารณรัฐโดมินิกัน 95.6 4. กัวเตมาลา 92.2 5. …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์