ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?
Development

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่ตรงไหน?

May 21, 2013

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เมื่อคิดแบบเทียบ “ค่าครองชีพ” (PPP-adjusted) ของเซี่ยงไฮ้นั้นถูกมาก ฮ่องกงถูกกว่ากรุงเทพในทุกกรณี ขณะที่สิงคโปร์จะแพงกว่าไทยเมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่ไทยจะแพงกว่าเมื่อเดินทางระยะไกลขึ้น เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่จะแพงกว่าทั้ง BTS และ MRT เมื่อเดินทางระยะสั้นๆ แต่เมื่อเดินทางระยะไกลขึ้นราคากลับถูกกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ BTS

La prostitution dans le monde
Social

โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?

January 14, 2013

ผลการสำรวจของ Fondation Scelles ในปี 2010 พบว่าทั่วโลกมีผู้ค้าบริการทางเพศประมาณ 42 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศจีน 18 ล้านคน, ไทย 8 ล้านคน, อินเดีย 8 ล้านคน, บราซิล 1 ล้านคน, สหรัฐอเมริกา 1 ล้านคน ฯลฯ ลดหลั่นกันไป ตัวเลขนี้ไม่มีความหมายมากนักเพราะประเทศเหล่านี้มีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่าตัว ข้อมูลที่น่าสนใจกว่า จึงเป็น “จำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ ต่อจำนวนประชากร” ที่นำเสนอ ณ ที่นี้

จำนวนโสเภณีเด็ก ต่อประชากร 100,000 คน
Social

“โสเภณีเด็ก” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 11, 2013

จากการสำรวจของ Willis & Levy เมื่อปี 2002 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ประเทศไทยมีจำนวนโสเภณีเด็กต่อประชากรสูงมากประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจ (อ่านเพิ่มเติมใน [1]) โดยมีอัตราการค้าบริการทางเพศเด็กสูงถึง 321 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศ รวมทั้งสาธารณรัฐโดมินิกัน (297 จาก 100,000 คน) และประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นเวียดนามและกัมพูชา แม้จะน้อยกว่าบางประเทศ เช่น แซมเบีย (707 จาก 100,000 คน)

CPI2012_mapAndCountryResults
Politics

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน: “บอก” และ “ไม่บอก” อะไร?

December 12, 2012

ทุกๆสิ้นปี เราจะได้ยินข่าวการจัดทำ “ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน” (Corruption Perceptions Index :CPI ) โดยองค์กลางระหว่างประเทศที่ชื่อ Transparency International (TI) ซึ่งจะเผยแพร่อันดับการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศทั่วโลก สำหรับ CPI ประจำปี 2012 ประเทศไทยได้ 3.7 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากทั้งหมด 174 ประเทศ โดยไทยอยู่อันดับที่ 88 ร่วมกับประเทศซูรินาม แซมเบีย สวาซิแลนด์ มาลาวี และโมรอคโค (ได้ 88 คะแนนเท่ากันหมด) ส่วนประเทศที่มี CPI สูงที่สุดคือฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ …

Holidays.001
Culture

วันหยุดไทยอยู่ตรงไหน?

December 10, 2012

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีคือวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย และเราได้เคยนำเสนอข้อมูลเรื่อง “รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก” http://www.whereisthailand.info/2011/12/constitution/ [1] มาแล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสำหรับใครอีกหลายคน นัยยะที่สำคัญที่สุดของวันรัฐธรรมนูญก็อาจเหมือนกับวันสำคัญอื่นๆนั่นคือเป็น “วันหยุด” ที่ทำให้ทุกคนได้มีเวลาพักผ่อนจากหน้าที่การงาน เกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีวันหยุด ซึ่งวันหยุดในแต่ละประเทศก็มีจำนวนและสาเหตุในการหยุดที่แตกต่างกันออกไป การนับและจัดกลุ่มวันหยุดนั้นอาจทำได้ยากเนื่องจากแต่ละประเทศมีธรรมเนียมและประเพณีที่แตกต่างกัน แต่หากใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก wikipedia โดยนับวันหยุดของหน่วยงานภาครัฐ และนับเฉพาะวันหยุดที่บังคับใช้ทุกพื้นที่ทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น (เช่น ถึงแม้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) จะเป็นวันหยุดราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในไทย แต่จะไม่นับรวมไว้ในกรณีนี้) เราจะสามารถแบ่งประเภทวันหยุดคร่าวๆได้เป็น 3 หมวดย่อยๆดังนี้ – วันหยุดอันเนื่องมาจากวันสำคัญของสถาบันภาครัฐ เช่น …

ชาย-หญิงไทย ใคร 'นั่งอยู่กับที่' มากกว่ากัน?
Social

ชาย-หญิงไทย ใคร ‘นั่งอยู่กับที่’ มากกว่ากัน?

September 17, 2012

การละเว้นจากกิจกรรมที่ใช้แรงแล้วนั่งอยู่กับที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน ไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคหัวใจ ฯลฯ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในยุคที่ใครๆ ก็ทำงานนั่งโต๊ะในออฟฟิศกัน แต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าระหว่างหญิงและชาย เพศใดใช้เวลานั่งอยู่กับที่มากกว่ากัน

facebook penetration
Social

Facebook ไทยอยู่ตรงไหน

August 23, 2012

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่อง wikipedia ภาษาไทยเทียบกับภาษาอื่นๆ ไปแล้ว [1] ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย อย่างมีนัยยะสำคัญ วันนี้เราจะมาดูอีกด้านของการใช้เทคโนโลยี นั่นคือเรื่องการใช้ facebook ของไทยกันบ้างว่าคนไทยใช้ facebook มากน้อยเพียงใด

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน
Social

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน

July 3, 2012

ดังที่เราเคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วเมื่อปีก่อนว่าจำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาเวียดนามมีมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า ในปัจจุบัน จำนวนบทความได้ทิ้งห่างกันมากขึ้นเกินกว่า 5 เท่าตัว

alcohol-consump.002
Economics

ภาษีสุราและการบริโภค

May 15, 2012


การจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีโดยปกติแล้ว ราคาที่สูงขึ้นจะจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีและปริมาณการบริโภคของประเทศต่างๆจะพบว่าภาษีส่งผลต่อระดับการบริโภคไม่มากนัก และไม่เสมอไปcrime-GDP
Social

ศีลธรรม GDP และอาชญากรรม

April 11, 2012

บ่อยครั้งที่สังคมมักเชื่อว่าการส่งเสริมศีลธรรมจะทำให้คนในสังคมเป็น “คนดี” และหวังต่อไปว่าการเพิ่มจำนวนคนดีจะช่วยลดเรื่องไม่ดีต่างๆ ลง (คอรัปชั่น อาชญากรรม ฯลฯ) แต่ปัญหาของแนวคิดนี้คือเราไม่สามารถชั่ง ตวง วัด ความเป็น “คนดี” ของผู้คนได้ อีกทั้งการเป็นคนดีในแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็นคนเลวในอีกแง่มุมหนึ่งได้เช่นกัน (เช่น โจรที่เลวก็อาจเป็นพ่อที่ดีได้ในคนเดียวกัน) ดังนั้นการมุ่งส่งเสริมศีลธรรมเพื่อหวังจะช่วยแก้ปัญหาสังคมนั้นอาจยังต้องเป็นข้อถกเถียงกันต่อไป เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานข้อมูลทางสถิติมาสรุปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime; UNODC) ชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้วการลดอาชญากรรมอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนขนาดนั้น แผนภาพนี้แสดงอัตราการโจรกรรมรถยนต์ (กราฟสีส้ม) ในช่วงปี 2005 – 2010 เทียบกับ % การเปลี่ยนแปลงของ GDP (สีเทา) …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์