religion-state-HDI
Social

รัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต?

April 10, 2012

ในหลายประเทศ รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการกำหนดศาสนาประจำชาติ ให้ความสำคัญกับบางศาสนาเป็นพิเศษในฐานะศาสนาประจำชาติ (เช่น กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันหยุดราชการ) ภายใต้ความเชื่อว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร คำถามที่เราควรถาม คือ ความเป็นรัฐศาสนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งควรอภิปรายด้วยแผนที่รัฐศาสนาในโลก (ซ้าย) และ แผนที่แสดงคุณภาพชีวิตประชากรที่วัดด้วยดัชนีคุณภาพประชากร (Human Development Index หรือ HDI; ขวา) แม้เราจะเชื่อว่าศาสนาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลหนึ่งๆ เป็นคนดี แต่การกำหนดนโยบายของชาติจำเป็นต้องใช้มากกว่าความศรัทธา ต้องใช้ข้อมูลที่วัดได้และพิสูจน์ได้ ทั้งนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ว่า HDI ไม่ได้วัดความเจริญทางจิตใจหรือคุณธรรม แต่ความดี คุณธรรม ความสุข หรือความเจริญทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้และวัดให้เป็นรูปธรรมได้ยาก ต่างจากอายุขัย การศึกษา และรายได้เฉลี่ย ที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจน จึงสามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่านผู้อ่านที่สนใจหัวข้อ “การวัดความสุข” ในชาติ …

internet-enemies.001
Social

อินเตอร์เนตไทยภายใต้การสอดส่อง

March 14, 2012

ดังที่เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า อินเตอร์เนตในประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ไม่เสรี (Not Free) [1] ล่าสุดองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters without Borders) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รณรงค์เรื่องเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนตได้เผยแพร่รายงาน ศัตรูของอินเตอร์เนต (Enemies of the internet) พบว่า [2] กลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้เป็น “ศัตรูของอินเตอร์เนต” ได้แก่ — บาห์เรน, เบลารุส, พม่า, จีน, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิซสถาน, เวียดนาม กลุ่มประเทศที่ “อินเตอร์เนตถูกสอดส่อง” (Under Surveillance) ได้แก่ — …

Th-inbound-VISA.001
Social

ใครบ้างที่เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า?

February 23, 2012

ตามที่เราได้เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่าคนไทยไปไหนได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ในทางกลับกัน ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศใดบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าในการเข้าประเทศไทย?

infographic-first-sex
Social

“ครั้งแรก” ของเยาวชนไทยอยู่ตรงไหน?

February 13, 2012

เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นดูจะเป็น “ปัญหาใหญ่” ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอทุกปี แต่เอาเข้าจริงแล้วพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างไร แตกต่างจากวัยรุ่นที่อื่นในโลกมากน้อยแค่ไหน และหากจะนับว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” จริงดังที่ห่วง มาตรการที่ผู้ใหญ่ใช้นั้น “แก้”​ ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่

PISA
Social

การ “เรียนหนัก” และ “กวดวิชา” ช่วยพัฒนาประชากรจริงหรือ?

January 18, 2012

นักเรียนไทยรุ่นใหม่แทบทุกคนเคยเรียนพิเศษเพื่อให้สอบได้คะแนนดี สอบเข้าคณะที่ต้องการได้ ฯลฯ แต่หากศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากร หากคุณภาพประชากรขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา และหากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจสาระที่เรียนอย่างถ่องแท้ เราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการเรียนหนักและการกวดวิชาสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรได้จริงหรือ?

PISA2009-3.001
Social

เด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหน?

January 17, 2012

เราทราบกันแล้วว่านักเรียนไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน (ไม่นับเรียนพิเศษ) มากที่สุดติดอันดับโลก แล้วเด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

pupils-class-hours
Social

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน?

January 16, 2012

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? (ตอบ: หนักที่สุดในโลก*) หากพิจารณาข้อมูลของ UNESCO[1] แสดงจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีในแต่ละประเทศ จะพบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 2 ในระดับอายุ 9 ปี 1,080 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 10 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 11 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 5 ในระดับอายุ 12 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ …

Infographic — ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?
Social

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

January 13, 2012

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน? ทุกคนทราบดีว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” แล้วประเทศไทยในวันนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ในวันที่เด็กทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้อมูลจากเว็บไซต์ chartsbin.com [1] ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลของ CIA world fact book [2] ได้นำเสนอสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ของแต่ละประเทศพบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุดคือกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่น ยูกันดา 49.90% ไนเจอร์ 49.60% มาลี 47.30% แซมเบีย 46.70% กลุ่มประเทศเอเชีย ลาว 36.70% ฟิลิปปินส์ 34.60% อินเดีย 29.70% มาเลเซีย 29.60% พม่า 27.50% …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์