แนวปฏิบัติของเรา

แนวทางปฏิบัติของ “ประเทศไทยอยุ่ตรงไหน”

1. เสรีภาพในการแสดงความเห็น

เพราะพวกเราเชื่อว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจะไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นใดๆที่เป็นประโยชน์กับการสนทนาในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับความเห็นของท่านหรือไม่ก็ตาม

2. แนวทางในการแสดงความเห็น

ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับประเด็นที่เราหยิบยกมา พวกเราอยากให้มีการถกเถียงกันมากๆเพราะมันคือหนทางเดียวที่ทุกคนจะได้รับความรู้ร่วมกัน ดังนั้นขอให้ทุกท่านพึงถกเถียงกันอย่าง “สร้างสรรค์” เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนเนื้อหาและข้อมูล ไม่ใช่โจมตีที่ตัวบุคคล เรื่องส่วนตัว หรือความเชื่อ/ชอบส่วนตัว และพึงระลึกเสมอว่าเราต้องเคารพในความแตกต่างของคนทุกคนอย่างเท่าเทียม

3. หลักการแสดงความเห็นของแอดมิน

เพื่อให้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางมากที่สุด เราจะจำกัดการออกความเห็นในนามแอดมินให้น้อยที่สุด เราจะไม่ชี้ประเด็นในเชิงถูกผิดโดยใช้่ความเห็นของเราเป็นที่ตั้ง หากจะมีเรื่องอะไรที่เป็นเชิงถูกผิดจะต้องเป็น “ข้อเท็จจริง” ที่มีข้อมูลประกอบอ้างอิงเสมอ (เช่น 10 มากกว่า 5 เป็นข้อเท็จจริง)

ในกรณีที่แอดมินบางท่านมีความเห็นส่วนตัวที่ต้องการแลกเปลี่ยน เขา/เธอจะเข้ามาร่วมวงแลกเปลี่ยนความเห็นได้เฉพาะในนามส่วนตัวเท่านั้น

4. แนวทางการรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์

ในกรณีที่หัวข้อการสนทนานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นเรื่องพึงถกเถียงกันได้ (เช่น หัวข้อด้านนโยบายสาธารณะ ประวัติศาสตร์ หรือศิลปะวัฒนธรรม) แอดมินจะรวบรวมความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แล้วเพิ่มเข้าไปในโพสต์หลักพร้อมใส่ชื่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ ซึ่งจะรวมถึง “ความเห็นแย้ง” ต่อประเด็นหลักที่เรานำเสนอด้วยหากมีประเด็นที่น่าสนใจและมีข้อมูลสนับสนุนที่ดีพอ

ในกรณีที่มีการถกเถียงและ “หักล้าง” ข้อมูลที่แอดมินนำเสนอ (เช่น มีข้อมูลที่ใหม่กว่า อ้างอิงข้อมูลผิดพลาด ฯลฯ) แอดมินจะทำการแก้ไขโพสต์หลักโดยจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเดิมถูกหักล้าง โดยการนำเสนอของใคร พร้อมทำลิงค์ไปยังข้อมูลที่ใหม่กว่า/ถูกต้องกว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อไปในวงกว้าง

5. เปิดกว้างสำหรับทุกคน

เราสนับสนุนให้ทุกคนส่งข้อมูลที่คิดว่าน่าสนใจเข้ามาหาพวกเรา และจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสามารถเขียนข้อมูลในรูปแบบเดียวกับที่พวกเราทำ (เน้นหนักไปที่ข้อเท็จจริง แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น หนักแน่น มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงประกอบที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ในวงกว้าง สื่อสารประเด็นอย่างชัดเจนและกระชับ) ซึ่งหากท่านใดเขียนส่งเข้ามาแล้วทีมงานแอดมินเห็นว่าน่าสนใจ พวกเราจะยินดีเป็นสื่อกลางช่วยเผยแพร่ให้

6. แนวทางการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

สำหรับท่านใดหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ พวกเราอนุญาตให้เผยแพร่ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์