taxes
Economics

ภาษีไทยมาจากไหน?

March 6, 2013

ดังที่เคยเสนอข้อมูลสัดส่วนภาษีเมื่อเทียบกับ GDP ไปแล้วครั้งก่อน [1] คราวนี้ลองพิจารณากันดูต่อไปว่า​“แหล่งที่มา” ของภาษีในประเทศต่างๆนั้นมาจากไหนบ้าง

อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษีเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดกลุ่มและเปรียบเทียบภาษีแต่ละชนิดในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม หากใช้มาตรฐานข้อมูลของธนาคารโลก [2] เราจะจัดกลุ่มภาษีออกได้คร่าวๆ 4 กลุ่มคือ…

Continue reading →

สัดส่วนรายได้รัฐจากภาษีทุกประเภทเทียบกับ GDP (ปี 2010)
Economics

คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน?

February 19, 2013

ภาษีเป็นกลไกที่สำคัญมากของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่นำไปใช้บริหารประเทศแล้ว ภาษียังเป็นกลไกสำคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายอย่าง เช่น เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ เครื่องมือควบคุมการบริโภคสินค้าบางประเภท เครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างภาษีชนิดต่างๆ ฯลฯ

Continue reading →

7-eleven-worldwide
Economics

เซเว่นไทยอยู่ตรงไหน?

February 4, 2013

ร้าน 7-Eleven หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า “เซเว่น” ที่ผุดอยู่ให้เห็นชุกชุมในเมืองไทยนั้นเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในญีปุ่น เริ่มกิจการในเมืองดัลลัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 จนปัจจุบันเติบใหญ่จนมีเกือบ 5 หมื่นสาขาทั่วโลก

Continue reading →

Uncategorized

ข้อสรุปกรณี “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน”

January 17, 2013

เรียนท่านผู้อ่าน จากกรณีโพสต์ “โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?” ที่ท่านผู้อ่านตั้งข้อสงสัยเข้ามามากเกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ทีมงานได้ประสานกับ Fondation Scelles แล้ว มีข้อสรุปว่า Fondation Scelles ยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการนำเสนอข้อมูลที่ว่าประเทศไทยมีผู้ค้าบริการทางเพศ 8 ล้านคน และข้อมูลล่าสุดในปี 2012 ประเทศไทยมีผู้ค้าบริการทางเพศ 300,000 คน เราได้นำอีเมล์ที่ติดต่อกับ Fondation Scelles มาแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านด้วย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…

Continue reading →

pupil-teacher-ratio
Development

ครูไทยต้องดูแลเด็กกี่คน?

January 16, 2013

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่องค่าแรงครูไทย และเรื่องอื่นๆด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอข้อมูลด้านภาระงานหรือความรับผิดชอบของครูไทยกันดูบ้าง — ข้อมูลที่สามารถใช้วัดระดับภาระงานของครูได้ดีอันหนึ่งคือจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนักเรียนที่มาก ย่อมเป็นภาระหนักแก่ครู และหากมีจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนมากเกินไป อาจทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่ควร

Continue reading →

La prostitution dans le monde
Social

โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?

January 14, 2013

ผลการสำรวจของ Fondation Scelles ในปี 2010 พบว่าทั่วโลกมีผู้ค้าบริการทางเพศประมาณ 42 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศจีน 18 ล้านคน, ไทย 8 ล้านคน, อินเดีย 8 ล้านคน, บราซิล 1 ล้านคน, สหรัฐอเมริกา 1 ล้านคน ฯลฯ ลดหลั่นกันไป ตัวเลขนี้ไม่มีความหมายมากนักเพราะประเทศเหล่านี้มีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่าตัว ข้อมูลที่น่าสนใจกว่า จึงเป็น “จำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ ต่อจำนวนประชากร” ที่นำเสนอ ณ ที่นี้

Continue reading →

จำนวนโสเภณีเด็ก ต่อประชากร 100,000 คน
Social

“โสเภณีเด็ก” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 11, 2013

จากการสำรวจของ Willis & Levy เมื่อปี 2002 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ประเทศไทยมีจำนวนโสเภณีเด็กต่อประชากรสูงมากประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจ (อ่านเพิ่มเติมใน [1]) โดยมีอัตราการค้าบริการทางเพศเด็กสูงถึง 321 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศ รวมทั้งสาธารณรัฐโดมินิกัน (297 จาก 100,000 คน) และประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นเวียดนามและกัมพูชา แม้จะน้อยกว่าบางประเทศ เช่น แซมเบีย (707 จาก 100,000 คน)

Continue reading →

forest-area
Environment

พื้นที่ป่าในไทยอยู่ตรงไหน?

January 7, 2013

เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยทั้งสี่ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ ป่ายังเป็นแหล่งดำรงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะป่าฝนเขตร้อนที่พบได้มากในประเทศไทย ประมาณกันว่าเราสามารถพบสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกประมาณ 40-70% ได้ในป่าฝนเขตร้อน นอกจากนี้ป่าฝนเขตร้อนคือแหล่งค้นพบเภสัชกรรมใหม่ๆที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งหมุนเวียนออกซิเจนถึง 28% ของออกซิเจนทั้งหมดในโลก

Continue reading →

school-uniform
Culture

ชุดนักเรียนไทยอยู่ตรงไหน?

January 4, 2013

เราพบว่า ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในสี่ประเทศในโลกที่มีการบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศที่มีการบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม (เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟริกา ประเทศแถบแคริบเบียน)

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์