facebook penetration
Social

Facebook ไทยอยู่ตรงไหน

August 23, 2012

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่อง wikipedia ภาษาไทยเทียบกับภาษาอื่นๆ ไปแล้ว [1] ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย อย่างมีนัยยะสำคัญ วันนี้เราจะมาดูอีกด้านของการใช้เทคโนโลยี นั่นคือเรื่องการใช้ facebook ของไทยกันบ้างว่าคนไทยใช้ facebook มากน้อยเพียงใด

Continue reading →

คนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Politics

คนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

August 1, 2012

เมื่อพูดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมขั้นพื้นฐานที่สมาชิกในสังคมต้องทำคือการ “เลือกตั้ง” โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ถือหลักการว่าอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิออกเสียงเลือกบุคคลมาเป็นผู้นำประเทศของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” หลายคนทราบดีว่าการเลือกตั้งไม่ใช่กิจกรรมเพียงอย่างเดียวในระบอบประชาธิปไตย แต่ยังมีกิจกรรมในสังคมอีกหลายอย่างที่นับเป็นการ “มีส่วนร่วม” กับประชาธิปไตยด้วย เช่น การวมกลุ่มเสนอกฎหมาย การตรวจสอบการทำงานของตัวแทนตนเอง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อสาธารณะ การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสันติ การรวมกลุ่มรณรงค์ประเด็นทางสาธารณะต่างๆ ฯลฯ

Continue reading →

Where is Thailand in English Proficiency?
Development

Where is Thailand in English Proficiency?

July 25, 2012

With the upcoming economic integration in 2015 to form ASEAN Economic Community (AEC), there has been many movements towards preparing Thailand for open trade with our neighbors. One of the biggest concerns among Thais is the use of English as the common language. Since the beginning of ASEAN, English has been selected as the working language among ASEAN communities. The big question is: How prepared are Thais at speaking English?

Continue reading →

Infographic — งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
Economics

งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

July 20, 2012

การกระจายความเจริญโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข) ไปสู่ระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการเพิ่มรายได้ในส่วนภูมิภาค ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับเมืองหลวงที่แออัด ลดความเสี่ยงเช่นในกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปีที่แล้ว ช่วยยกระดับแรงงานของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่นอกเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในทางการเมืองอีกด้วย

Continue reading →

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน
Social

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน

July 3, 2012

ดังที่เราเคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วเมื่อปีก่อนว่าจำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาเวียดนามมีมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า ในปัจจุบัน จำนวนบทความได้ทิ้งห่างกันมากขึ้นเกินกว่า 5 เท่าตัว

Continue reading →

งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?

June 28, 2012

โครงการความร่วมมือกับ NASA กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในบ้านเรา ว่าจะร่วม/ไม่ร่วม ร่วมแล้วประเทศชาติจะเสียหายหรือได้ประโยชน์ ร่วมแล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไหม? มีประเด็นทางความมั่นคงแอบแฝงอยู่ในโครงการนี้หรือเปล่า?

Continue reading →

เรียนสูงๆ แล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนจริงหรือ?
Economics

เรียนสูงๆ แล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนจริงหรือ?

June 13, 2012

แรงงานคือปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่สำคัญมาก เพราะไม่ว่าประเทศจะร่ำรวยทรัพยากรขนาดไหนก็ยังมีวันใช้หมดไป แต่แรงงานหมายถึงสังคม ประเทศ และผู้คนที่จะช่วยกันทำมาหากินให้ประเทศเจริญต่อไปได้ในอนาคต เมื่อพูดถึงแรงงานหลายคนมักนึกถึงภาพ “ผู้ใช้แรงงาน” หรือ “กรรมกร” ซึ่งเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะน้อย แต่ในความจริงแล้วแรงงานหมายถึงประชากรทั้งหมดในประเทศที่ยังอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งนับรวมปลัดอำเภอ CEO ทนายความ วิศวกร แพทย์ ชาวประมง หรือคนขับรถแท็กซี่เข้าไปด้วยทั้งหมด

Continue reading →

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?
Economics

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?

May 23, 2012

เรามักพูดกันเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ เราได้ยินคำกล่าวทำนองนี้มายาวนานจนหลายคนหลงเข้าใจว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการเกษตรสูง เช่น เรามักชื่อกันว่าไทยพึ่งพาการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลัก

Continue reading →

alcohol-consump.002
Economics

ภาษีสุราและการบริโภค

May 15, 2012


การจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีโดยปกติแล้ว ราคาที่สูงขึ้นจะจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีและปริมาณการบริโภคของประเทศต่างๆจะพบว่าภาษีส่งผลต่อระดับการบริโภคไม่มากนัก และไม่เสมอไปContinue reading →

พระโค และพระยาแรกนา ทำนายแม่นแค่ไหน?
Culture

พระโคแรกนาขวัญกับวันฝนตก

May 9, 2012

ทุกๆต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมีวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันที่คนไทยหลายๆคนชื่นชอบเพราะจะได้หยุดเรียนและหยุดทำงาน แต่นอกจากนี้วันพืชมงคลยังคงเป็นวันเกษตรประจำปีและการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย และสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะได้ยินเสมอพร้อมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญก็คือการเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย การเสี่ยงผ้านุ่งนั้น ทำโดยพระยาแรกนาโดยการเลือกผ้านุ่ง 3 ผืนที่มีความยาวต่างกันตามชอบใจ ถ้าเสี่ยงได้ผืนที่ยาวที่สุด ก็แสดงว่าปีนี้หน้าฝนน้ำจะน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดก็เป็นการทำนายว่าปีนี้น้ำจะมาก ส่วนการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งของพระโค ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น ถ้าพระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่าธัญญาหาร(ข้าว เมล็ดธัญพืช) ผลาหาร(ไม้ผล)จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่าผลาหาร(ไม้ผล) ภักษาหาร(พืชไร่) มังสาหาร (เนื้อ) จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น …

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์