internet-enemies.001
Social

อินเตอร์เนตไทยภายใต้การสอดส่อง

March 14, 2012

ดังที่เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า อินเตอร์เนตในประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ไม่เสรี (Not Free) [1] ล่าสุดองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters without Borders) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รณรงค์เรื่องเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนตได้เผยแพร่รายงาน ศัตรูของอินเตอร์เนต (Enemies of the internet) พบว่า [2] กลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้เป็น “ศัตรูของอินเตอร์เนต” ได้แก่ — บาห์เรน, เบลารุส, พม่า, จีน, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิซสถาน, เวียดนาม กลุ่มประเทศที่ “อินเตอร์เนตถูกสอดส่อง” (Under Surveillance) ได้แก่ — …

Continue reading →

energy-death
Environment

โรงไฟฟ้าอะไรอันตรายที่สุด?

March 12, 2012

จากที่เราได้นำเสนอไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐกิจของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ข้อมูลอีกอันที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจก็คือความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับชนิดอื่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ nextbigfuture.com [1] ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น ExternE องค์การอนามัยโลก (WHO) ฯลฯ พบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อพลังงานที่ผลิตในหน่วย TWh (TeraWatts hour) เป็นดังนี้ ชนิดของแหล่งพลังงาน : จำนวนผู้เสียชีวิตต่อ TWh (สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโลก) ถ่านหิน : 161 (26%) น้ำมัน : 36 (36%) ก๊าซธรรมชาติ : 4 (21%) เชื้อเพลิงชีวภาพ : 12 (0%) ถ่านหินเลน (peat) …

Continue reading →

infographic-energy-energy
Environment

พลังงานทางเลือกไทยอยู่ที่ไหน?

March 9, 2012

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยหากทรัพยากรธรรมชาติไม่พอใช้?

ดังที่เคยกล่าวไปแล้วในเรื่องพลังงานไทยอยู่ตรงไหน? ประเทศไทยมีพลังงานทางเลือกน้อยมาก หากทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มขาดแคลน ประเทศไทยจะหันมาใช้อะไรทดแทน? การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้าง ดำเนินการ ดูแลรักษา และค่าเชื้อเพลิงของพลังงานทางเลือกที่อาจจะสูงกว่า แต่หากว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดไปจริงๆ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นภาระที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คำถามก็คือเราจะต้องจ่ายกันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่?

Continue reading →

infographic-thailand-energy-consumption-by-source
Environment

พลังงานไทยอยู่ตรงไหน?

March 1, 2012

ในปัจจุบัน พลังงาน คือสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราทุกคน มนุษย์ยุคนี้พึ่งพาพลังงานเป็นอย่างมากในทุกด้าน ทั้งการให้แสงสว่าง หุงต้ม แช่แข็ง ปรับอาการ คมนาคมขนส่ง หรือการผลิตสินค้าต่างๆก็ล้วนจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น เราใช้พลังงานตลอดเวลาทั้งยามหลับและตื่น แต่น้อยครั้งที่เราจะหยุดและตั้งคำถามบ้างว่า พลังงานเหล่านี้จะมีให้ใช้ไปได้อีกนานแค่ไหน?

Continue reading →

Th-inbound-VISA.001
Social

ใครบ้างที่เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า?

February 23, 2012

ตามที่เราได้เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่าคนไทยไปไหนได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ในทางกลับกัน ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศใดบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าในการเข้าประเทศไทย?

Continue reading →

infographic-senate-of-thailand-r2
Politics

วุฒิสภาไทยอยู่ตรงไหน

February 21, 2012

ผู้สนใจการเมืองหลายคนมักสงสัยว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว วุฒิสภาคืออะไร ไม่มีวุฒิสภาได้หรือไม่ ที่มาของวุฒิสภามาจากไหน ประเทศอื่นๆเขามีวุฒิสภากันหรือไม่ และหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวุฒิสภาของประเทศไทย

Continue reading →

infographic-first-sex
Social

“ครั้งแรก” ของเยาวชนไทยอยู่ตรงไหน?

February 13, 2012

เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นดูจะเป็น “ปัญหาใหญ่” ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอทุกปี แต่เอาเข้าจริงแล้วพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างไร แตกต่างจากวัยรุ่นที่อื่นในโลกมากน้อยแค่ไหน และหากจะนับว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” จริงดังที่ห่วง มาตรการที่ผู้ใหญ่ใช้นั้น “แก้”​ ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่

Continue reading →

ประเทศไทยกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะจดทะเบียนสมรสได้ไว้ที่ 17 ปีบริบูรณ์เท่ากันทั้งหญิงและชาย
Culture

การแต่งงานของคนไทยอยู่ที่ไหน?

February 10, 2012

เมื่อความสัมพันธ์รักระหว่างชายหญิงสุกงอม ก็เป็นเวลาลั่นระฆังวิวาห์ การแต่งงานไม่ใช่เพียงพิธีการที่จะผูกมัดดวงใจสองดวงให้เป็นหนึ่งเดียว แต่ยังนำมาซึ่งพันธะหลายประการทั้งทางศีลธรรมและกฎหมาย แล้วการแต่งงานของไทยอยู่ตรงไหน ?

Continue reading →

milk-prod.001
Economics

นมไทยอยู่ตรงไหน?

February 6, 2012

คงไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันว่า “นม” เป็นสิ่งที่ก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากในสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป นมเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอารยธรรมการกินอยู่แบบตะวันตกที่ทำให้ชาวเอเชียอย่างพวกเราต้องหันมาพึ่งนมมากยิ่งขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization : FAO) ได้สำรวจปริมาณการผลิตนมโคสดในแต่ละประเทศในปี คศ. 2009 [1] มีข้อมูลที่น่าสนใจของบางประเทศดังนี้ อินเดีย 109,000,000 ตัน สหรัฐอเมริกา 85,859,000 ตัน จีน 40,533,000 ตัน ฝรั่งเศส 24,218,000 ตัน อินโดนีเซีย 1,238,000 ตัน ไทย 841,000 ตัน เวียดนาม 310,000 ตัน มาเลเซีย …

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์