Infographic — ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?
Social

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

January 13, 2012

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน? ทุกคนทราบดีว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” แล้วประเทศไทยในวันนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ในวันที่เด็กทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้อมูลจากเว็บไซต์ chartsbin.com [1] ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลของ CIA world fact book [2] ได้นำเสนอสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ของแต่ละประเทศพบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุดคือกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่น ยูกันดา 49.90% ไนเจอร์ 49.60% มาลี 47.30% แซมเบีย 46.70% กลุ่มประเทศเอเชีย ลาว 36.70% ฟิลิปปินส์ 34.60% อินเดีย 29.70% มาเลเซีย 29.60% พม่า 27.50% …

Continue reading →

Infographic — บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?
Economics

บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?

January 12, 2012

ธนาคารโลกร่วมกับบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) จัดทำโครงการ Doing Business (www.doingbusiness.org) ขึ้นเพื่อศึกษากฏเกณฑ์การทำธุรกิจในประเทศต่างๆ 183 ประเทศทั่วโลกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความยากง่ายในการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆ จากการศึกษาของโครงการนี้พบว่า บริษัทในแต่ละประเทศใช้เวลาเกี่ยวกับ “ภาษี” ในปี 2011 ดังนี้ สูงสุด 5 อันดับแรก – บราซิล 2,600 ชั่วโมง – โบลิเวีย 1,080 ชั่วโมง – เวียดนาม 941 ชั่วโมง – ไนจีเรีย 938 ชั่วโมง – เวเนซุเอล่า 864 ชั่วโมง ประเทศในกลุ่มอาเซียน …

Continue reading →

Infographic — “จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

“จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 10, 2012

ข้อถกเถียงว่าด้วยขนาดของจู๋ (ของคนอื่น) เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไม่รู้จบของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเพศชาย มีการศึกษาจำนวนมากพยายามวัดขนาดของชาติเปรียบเทียบกันว่าชาติใดยาวที่สุด ให้ผลเป็นตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลที่นำมาเสนอในที่นี้[1] ซึ่งเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยขององคชาตของประชากรประเทศต่างๆ อันมีขนาดแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ ตั้งแต่เฉลี่ยยาวมาก เช่น คองโก 17.93 เซนติเมตร เอกวาดอร์ 17.77 เซนติเมตร กาน่า 17.31 เซนติเมตร และลดหลั่นกันไป สำหรับประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกไกลเช่นไทย มีความยาวเฉลี่ยดังนี้ อินโดนิเซีย 11.67 เซนติเมตร สิงคโปร์ 11.53 เซนติเมตร มาเลเซีย 11.49 เซนติเมตร เวียดนาม 11.47 เซนติเมตร ญี่ปุ่น 10.92 เซนติเมตร จีน 10.89 เซนติเมตร …

Continue reading →

WITH-growth
Culture

เราอยู่ตรงไหนในปี ๒๕๕๔

December 31, 2011

ปีกระต่ายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหนักหน่วงกำลังจะหมดไป ทีมงานแอดมินอยากบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพจ “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน” ในปี ๒๕๕๔ นี้สักเล็กน้อย

Continue reading →

TG-perf
Economics

สายการบินแห่งชาติไทยอยู่ตรงไหน?

December 29, 2011

ใครที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆมันจะรู้สึกคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งว่าสายการบินไทย (TG) นั้น ดูจะเป็นสิ่งที่สะท้อน “ความเป็นไทย” ออกมาได้ดีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ หลายคนมักให้คะแนนบวกในด้านอาหารและการบริการ แต่มักได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่ในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ ราคา หรือกระทั่งเรื่องเส้นสายอย่างที่ได้ยินกันเสมอมา

Continue reading →

IPO-cite
Sci & Tech

เหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการมีผลอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ของประเทศ?

December 18, 2011

เหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการมีผลอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ของประเทศ? (ตอบ: ไม่ค่อยมี) เราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวและตำนานของเหล่าเยาวชนไทยมากมายที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับนานาชาติ หลายท่านอาจจะมองเหรียญที่ห้อยคอเหล่า “อนาคตของชาติ” และอดไม่ได้ที่จะฝากความหวังอนาคตทางวิทยาศาสตร์ของชาติไว้กับเยาวชนเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ว่าจำนวนเหรียญโอลิมปิคที่แต่ละประเทศได้รับจะเป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเหรียญโอลิมปิคที่แต่ละประเทศได้รับกับผลงานทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ (Correlation) คือค่าทางสถิติที่จะบอกว่าข้อมูลสองตัวมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและอัตราการตาย เราก็จะพบว่าอัตราการตายของมนุษย์เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หมายความว่าอายุมีความสัมพันธ์โดยตรงต่ออัตราการตาย หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า HDL ในกระแสเลือดกับอัตราการเกิดโรคหัวใจ เราอาจจะพบว่าผู้ที่มีค่า HDL มากกลับมีอัตราการเป็นโรคหัวใจน้อย หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนเงินที่แทงหวยกับเลขที่ออก เราอาจพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นและการที่เราเพิ่มเงินที่แทงไม่ได้ทำให้หวยออกเลขที่เราต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ การพบว่าข้อมูลสองชนิดมีความสัมพันธ์กันไม่ได้จำเป็นว่าข้อมูลจำเป็นต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน (Correlation does not imply causation) ในขณะที่อายุอาจจะส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงต่อโรคภัยที่จะนำไปสู่การเสียชีวิต แต่การที่พยายามเพิ่มค่า HDL ในเลือดไม่จำเป็นที่จะทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจ ในทางกลับเราอาจจะพบว่าผู้ที่มีค่า …

Continue reading →

consitution
Politics

รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก

December 13, 2011

รัฐธรรมนูญไทยอยู่ตรงไหนในโลก ทุกรัฐย่อมมีกฎหมายสูงสุดอันเป็นกรอบบังคับให้กฎหมายทั้งหลายในรัฐนั้นตราขึ้นตาม ไม่ว่าจะเป็นรัฐเผด็จการ รัฐประชาธิปไตย หรือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐธรรมนูญอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนและรวบรวมไว้หรือไม่ก็ได้ นับแต่การประกาศใช้พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราว 27 มิถุนายน 2475 และการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 10 ธันวาคม 2475 ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 17 ฉบับ เป็นฉบับชั่วคราว 3 ฉบับ และฉบับถาวร 14 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นฉบับที่ 18 คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และมีการลงประชามติของประชาชน เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 57.81 มีมาตรา 309 มาตรา พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 …

Continue reading →

rd-budget
Sci & Tech

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน?

December 13, 2011

จริงๆ แล้วประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน? ปรกติเมื่อพูดถึงการพัฒนาของประเทศมักจะนึกถึงอัตราการเพิ่มของ GDP เราเคยได้ยินกันมามากแล้วถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง “เสือตัวใหม่แห่งเอเชีย” แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอีกทางหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและมักจะถูกมองข้ามไปเสมอก็คือ งานวิจัยและค้นคว้า (Research and Development) เราทุกคนคุ้นเคยกับผลผลิตที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์กันดี ไม่ว่าจะเป็น iPhone ของ Apple อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊คที่ทุกคนอ่านกันอยู่ รถยนต์ที่นั่ง ไฟฟ้าที่ใช้ ไม่ว่าเรามองมุมใดของประวัติศาสตร์ เราก็จะค้นพบว่างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ การประดิษฐเครื่องปั่นฝ้าย (Cotton Gin) ทำให้งานยุ่งยากของการผลิตฝ้ายง่ายลง และนำไปสู่การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา การเติมถ่านลงไปในเหล็กหลอมละลายทำให้ได้เหล็กกล้าที่แข็งแรงกว่า ทำให้ซามูไรญี่ปุ่นที่มีดาบคมกว่าชนะสงคราม การเข้าใจถึงฤดูกาลและปฏิทินทำให้ชาวบาบิโลเนียนสามารถวางแผนในการหว่านเมล็ดพืชเพื่อเพาะปลูกได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเขียนตัวหนังสือทำให้ชาวอียิปต์โบราณสามารถจดบันทึกและรักษาความรู้เก่าแก่เพื่อสืบทอดไปสู่ลูกหลานได้ อาจกล่าวได้ว่างานค้นคว้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็น “การพัฒนา” อย่างหนึ่งที่จะผลักดันสังคมให้เดินไปข้างหน้า มีความสำคัญไม่แพ้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเลยทีเดียว คำถามคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนี้มากน้อยแค่ไหน? จากรายงานของธนาคารโลก[1] (World Bank) …

Continue reading →

20111210_WOC210
Economics

คอร์รัปชันกับการพัฒนาประชากร

December 7, 2011

อย่างที่เคยโพสต์ข้อมูลไว้ในโพสต์ก่อนๆว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีที่สำคัญมากอันหนึ่งในการวัด “คุณภาพชีวิต” ของประชากรในประเทศนั้นๆ HDI คำนวนจากระดับคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน และรายได้ต่อหัวประชากร นักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ากุญแจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชากร ไม่ใช่การลงทุนในเทคโนโลยีหรือตึกรามอาคารสูง เพราะประเทศหมายถึงคน และคนคือผู้ช่วยกันสร้างความเจริญ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ให้นิยามของคอร์รัปชันว่าหมายถึงการหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Private) จากสิ่งที่ควรจะเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public) ซึ่งหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์การคอร์รัปชันจึง “น่าจะ” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม เพราะในท้ายที่สุดส่วนรวมจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนของคอร์รัปชันไว้โดยทั่วกัน เช่น แม้พ่อค้าจะเป็นคนจ่ายใต้โต๊ะด้วยเงินตัวเอง แต่ราคาที่เขาขายย่อมบวกค่าใต้โต๊ะเอาไว้แล้วซึ่งก็คือเงินภาษีที่ต้องเสียมากขึ้น หรือหากกล่าวในภาพที่กว้างกว่างนั้น การคอร์รัปชัน คือการสูญเสียทรัพยากรที่ควรจะเป็นของส่วนรวมทุกคน ไปกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของคนไม่กี่คน แล้วการคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการพัฒนาประชากรจริงไหม ? …

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์