women-5
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน?

December 6, 2011

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน? บริษัทนีลเส็น ผู้ให้บริการข้อมูลวิจัยตลาด ได้เปิดเผยรายงาน Woman of tomorrow 2011 ซึ่งได้ศึกษาทัศนคติของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศพัฒนาแล้ว รวม 21 ประเทศ โดยการสำรวจออนไลน์และการเคาะประตูสอบถาม โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นีลเส็นเข้ามาสำรวจ และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ผู้หญิงกว่า 90% จากทุกประเทศ มั่นใจว่าบทบาทของตนจะดีขึ้นไปกว่าเดิมในอนาคต ผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ 70% เชื่อว่าตนมีโอกาสในชีวิตดีขึ้นกว่ามารดาของตัวเอง ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียง 58% เท่านั้นที่คิดว่าโอกาสของตนเองดีขึ้นกว่ามารดา และ 77% ของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว เชื่อว่าลูกสาวของตนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าตนเองอีก ในขณะที่ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วเพียง 44% เชื่อว่าลูกสาวของตนจะได้รับโอกาสในชีวิตมากกว่าตนเอง โอกาสในชีวิตนั้นรวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยี สุขภาพที่ดี …

Continue reading →

Thailand
History

วันชาติไทยอยู่ตรงไหน?

December 5, 2011

พสกนิกรไทยทุกคนทราบดีว่าวันนี้ (5 ธันวาคม) นอกจากเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็น วันพ่อแห่งชาติ แต่บางคนอาจไม่ทราบว่าวันนี้ยังนับเป็น วันชาติไทย อีกด้วย เดิมที วันชาติไทย คือวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งมีประวัติดังนี้ (คัดลอกจากวิกิพีเดีย) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 รัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันชาติ ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา และลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็นวันชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุที่ว่า การปฏิวัติสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยคณะราษฎร ในวันและเดือนดังกล่าว เมื่อปี …

Continue reading →

thai-lang-dist
Culture

คนพูดภาษาไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?

December 2, 2011

คนพูดภาษาไทยอยู่ที่ไหนบ้าง? จากโพส ‘ภาษาไทยอยู่ตรงไหน’ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ปัจจัยคิดคะแนนที่จินตนาการตามยากที่สุดเห็นจะไม่หนีเรื่อง “entropy” หรือการกระจายตัวของผู้ใช้ภาษา เพราะคำนวณโดยสมการคณิตศาสตร์ การกระจายตัวของผู้ใช้ภาษามีความสำคัญในแง่ที่ว่า หากเราใช้ภาษานั้นๆ ได้ เราจะสามารถสื่อสารกับผู้คนส่วนไหนของโลกได้บ้าง มากน้อยแค่ไหน ตัวบ่งชี้หนึ่งที่สามารถใช้บอกได้ว่าผู้ใช้ภาษาหนึ่งๆ อยู่บริเวณไหนของโลกบ้างก็คือการตรวจดูทวีตเตอร์ว่า “ทวีต” ในภาษาที่ศึกษามาจากส่วนไหนของโลกบ้าง ซึ่งมีผู้เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 14 พ.ค. – 20 ต.ค. 2011 ได้ผลดังภาพซึ่งแต่ละสีหมายถึงแต่ละภาษา (ดูภาพใหญ่ในลิงค์ด้านล่าง) จะเห็นว่าภาษาไทยมีผู้พูดอยู่แต่ในเขตประเทศไทย ทำให้มีค่าการกระจายตัวน้อยมาก แต่หลายภาษามีการกระจายตัวสูงมาก เช่น ภาษาโปรตุเกสพูดกันในโปรตุเกสและบราซิล ภาษาสเปนพูดกันในสเปนและแทบจะทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ (เว้นแต่บราซิล) ภาษาฝรั่งเศสพูดในฝรั่งเศสและแถบมอนทรีลของแคนาดา ภาษาอังกฤษพูดในอังกฤษ อเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย …

Continue reading →

women-mgr-position
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (4/5) : ตำแหน่งบริหารในภาคเอกชน

December 2, 2011

สตรีชาติใดครองตำแหน่งบริหารในภาคเอกชนเป็นอันดับหนึ่งของโลก? (ตอบ: ไทย) แกรนท์ ธอร์นตัน อินเตอร์เนชันแนล (Grant Thornton International) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจการบัญชีและให้คำปรึกษาระดับนานาชาติ ได้เผยแพร่รายงานอัตราส่วนผู้บริหารหญิงในองค์กรธุรกิจของ 39 ประเทศ[1] (และเขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งแกรนท์ ธอร์นตัน ได้เข้าไปทำธุรกิจ ประจำปี 2011 ดังนี้ – 1 ไทย 45% – 2 จอร์เจีย 40% – 3 รัสเซีย 36% – 4 ฮ่องกง 35% – 5 ฟิลิปปินส์ 35% …

Continue reading →

Gender Gap
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (3/5): ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ

November 25, 2011

ในการประชุม World Economic Forum ตั้งแต่ปี 2006[1] ได้มีการจัดทำสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ Global gender Gap report เป็นประจำทุกปี ดัชนีดังกล่าวประกอบขึ้นจากการการคำนวณดัชนีย่อยใน 4 มิติ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสในสังคม เช่น การจ้างงาน รายได้ วิชาชีพ 2. ระดับการศึกษา เช่น การรู้หนังสือ การเข้าเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา 3. สุขภาพและการได้รับบริการทางสาธารณสุข เช่น อายุขัยเฉลี่ย อัตราการเข้าถึงแพทย์ 4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น จำนวนส.ส. หญิง เวลาการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีและประมุขฝ่ายบริหารหญิง โดยในปี 2011 …

Continue reading →

women-lit-rate4
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (2/5): การศึกษา

November 24, 2011

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (2/5): การศึกษาของผู้หญิงไทยอยู่ที่ไหนในโลก รายงานของ UNICEF ในปี 2007[1] ระบุว่าสตรีไทยที่อายุเกิน 15 อ่านและเขียนหนังสือได้ในอัตราร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับบุรุษในอัตราร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในเขตอาเซียน+3 จะได้ผลดังนี้ 1. ญี่ปุ่น 100 (ผู้ชาย 100) 2. เกาหลีใต้ 100 (ผู้ชาย 100) 3. ฟิลิปปินส์ 93 (ผู้ชาย 93) 4. ไทย 91 (ผู้ชาย 95) 5. บรูไน 90 (ผู้ชาย 95) …

Continue reading →

Thai-women-1
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (1/5)

November 23, 2011

“ผู้หญิงนั้นแบกฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง” เป็นวาทะอันทรงอำนาจยิ่งเกี่ยวกับสตรีของเหมาเจ๋อตุง[1] หลังจากที่โลกถูกครอบงำด้วยบทบาทของผู้ชายและแนวความคิดแบบปิตาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนาน แม้สตรีจะมีบทบาทอำนาจก็เป็นอำนาจแบบอ่อนอยู่เบื้องหลังวังใน ในศตวรรษที่ 21 ผู้หญิงได้ฟื้นกลับมามีบทบาทสำคัญต่อโลกในเบื้องหน้าอีกครั้ง สตรีไทยเคยมีอำนาจและบทบาทสูงยิ่งในอดีตกาล หากเรามองย้อนไปยังจดหมายเหตุของชาวต่างชาติที่มองดูประเทศไทย อาจจะพอได้ภาพคร่าวๆ พงศาวดารจีนหงเฉียวบุ๋นเหี่ยนทง ยุคราชวงศ์หมิง ตรงกับยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น กล่าวถึงสตรีในเสียมหลอก๊ก หรือสยามไว้ว่า “การใช้จ่ายเงินทองนั้นสุดแต่ผู้หญิง ด้วยผู้หญิงมีสติปัญญา ชายผู้เป็นสามีต้องเชื่อฟัง”[2] จดหมายเหตุลาลูแบร์ ในสมัยพระนารายณ์ กล่าวไว้ว่า “ฝ่ายชายนั้นต้องไปเข้าเดือนรับราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 เดือนในปีหนึ่ง ทุกๆ ปีนั้น ก็เป็นหน้าที่ของภรรยามารดาและลูกเต้าจะเลี้ยงตัวเอง หนำซ้ำยังต้องส่งเสบียงเลี้ยงคนที่ไปเข้าเดือนอีกด้วย และเมื่อรับราชการกลับมาบ้านแล้ว ก็เป็นธรรมดามักมิใคร่รู้จักจะทำการงานอย่างไรผู้หญิงดอกเป็นตัวถากไร่ไถนา ซื้อขายสินค้าในเมือง”[3] ส่วนสิทธิของสตรีในการเลือกแต่งงานกับผู้ชายนั้นถือว่าไม่น้อยเลย อีกทั้งจะหย่าเมื่อไรก็หย่าได้ ดังปรากฎในพระธรรมนูญกฎหมายว่า “ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้”[4] ในยุคเดียวกันของฝั่งชาวตะวันตก ตะวันออกกลาง …

Continue reading →

Plugs
Social

ปลั๊กไฟไทยอยู่ตรงไหน?

November 22, 2011

ปลั๊กไฟในโลกมีอยู่หลายแบบ บ้านเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้แบบผสม ทั้งหัวกลมหัวเรียบเสียบได้หมด ข้อดีก็คือทำให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากหลายประเทศโดยไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่ม แต่ก็มีข้อเสียคือขาดมาตรการความปลอดภัย เช่น ไม่มีสายดิน (รูที่สาม) และไม่มีปลั๊กแบบมีขั้ว (polarized socket) มีอะไรอีกในบ้านเราที่ควรจะปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานที่ง่ายและสะดวกมาใส่ใจความปลอดภัยมากขึ้น? ข้อมูล: http://bigthink.com/ideas/40910 เพิ่มเติมความเห็น: @Charles Tou แผนที่ผิดนิดนึงนะครับ จีนใช้แบบสีฟ้าอ่อน ผสมกับสีเขียวอ่อนอ่ะ (เฉพาะฮ่องกงกับมาเก๊าใช้แบบสีฟ้าเข้ม…) Admin: ขอบคุณครับ แผนที่นี้ถูกต้องกว่า แต่ดูยากกว่าด้วยครับ – http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets#Types_in_present_use

Continue reading →

Thai-language
Culture

ภาษาไทยอยู่ตรงไหน?

November 21, 2011

ศูนย์ศึกษาภาษา Portalingua จัดอันดับความสำคัญของภาษาต่างๆ ในโลก โดยในประเทศไทยมีการจัดอันดับ ภาษาไทย ภาษาไทยอีสาน และไทยเหนือ คิดแยกกันเป็น 3 ภาษา โดยใช้ปัจจัยต่างๆ (สถาบันที่ศึกษานี้อยู่ในฝรั่งเศส หัวข้อปัจจัยต่างๆ จึงได้วงเล็บไว้เป็นภาษาฝรั่งเศส) ในการคิด “คะแนน” เช่น – จำนวนผู้พูดภาษานั้น (Nombre de locuteurs) ภาษาจะสำคัญได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้ หากไม่มีคนใช้แพร่หลาย ในที่สุดภาษาก็จะตายไปไม่ว่าจะสำคัญเพียงใด เช่น ภาษาละติน (ภาษาไทยอยู่อันดับ 50) – Entropie (มาจาก entropy ซึ่งแปลว่า ความยุ่งเหยิง จากวิชาอุณหพลศาสตร์) วัดว่าผู้พูดภาษานั้นๆ กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลกมากเพียงใด …

Continue reading →

Flood-fig1
Environment

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล

November 18, 2011

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 11-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงความผิดพลาดของการจัดการน้ำในเขื่อน แต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์แบบหลักลอย ปราศจากบริบท ไม่มีการเปรียบเทียบปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน ไม่มีการกล่าวถึงว่าในอดีตเขื่อนมีวัฏจักรการปล่อยและกักเก็บน้ำอย่างไร เป้าหมายของบทความนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นความผิดปกติของการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยตลอดสิบปีที่ผ่านมา เพื่อชี้ให้เห็นว่าความผิดปกตินี้เกิดในช่วงเวลาใด อนึ่ง ผู้เขียนจงใจใช้คำว่าความผิดปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด เพราะสาเหตุของความผิดปกติอาจเป็นได้ตั้งแต่สาเหตุธรรมชาติ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผิดพลาดโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับแผนภูมิด้านบนดี โดยเฉพาะเส้นสีแดง ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 (จาก http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_graph1.php เพื่อความสะดวกในการจัดการ ผู้เขียนดึงมาเฉพาะข้อมูลรายเดือน) ส่วนเส้นประสีน้ำเงินคือปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยของรอบสิบปี (ตั้งแต่ 2545 จนถึง 2554) เส้นประสีน้ำเงินแสดงให้เห็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในเขื่อน เราสามารถแบ่งธรรมชาติของการจัดการน้ำในเขื่อนได้เป็นสามช่วง 1) ฤดูหนาวและฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน น้ำที่เหลือตกค้างจากฤดูฝนปีก่อน ลดลงไปจนถึงสิ้นสุดฤดูร้อน 2) …

Continue reading →

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์