infographic-first-sex
Social

“ครั้งแรก” ของเยาวชนไทยอยู่ตรงไหน?

February 13, 2012

เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นดูจะเป็น “ปัญหาใหญ่” ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอทุกปี แต่เอาเข้าจริงแล้วพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างไร แตกต่างจากวัยรุ่นที่อื่นในโลกมากน้อยแค่ไหน และหากจะนับว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” จริงดังที่ห่วง มาตรการที่ผู้ใหญ่ใช้นั้น “แก้”​ ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่

ประเทศไทยกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะจดทะเบียนสมรสได้ไว้ที่ 17 ปีบริบูรณ์เท่ากันทั้งหญิงและชาย
Culture

การแต่งงานของคนไทยอยู่ที่ไหน?

February 10, 2012

เมื่อความสัมพันธ์รักระหว่างชายหญิงสุกงอม ก็เป็นเวลาลั่นระฆังวิวาห์ การแต่งงานไม่ใช่เพียงพิธีการที่จะผูกมัดดวงใจสองดวงให้เป็นหนึ่งเดียว แต่ยังนำมาซึ่งพันธะหลายประการทั้งทางศีลธรรมและกฎหมาย แล้วการแต่งงานของไทยอยู่ตรงไหน ?

adol-birth-rate
Social

วัยรุ่นไทยมีลูกในวัยเรียนกันมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น?

October 17, 2011

วัยรุ่นไทยมีลูกในวัยเรียนกันมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น? จากรายงานขององค์การยูนิเซฟ ในปี 2008 และข้อมูลจากกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2547-2553 พบว่า อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กไทยอยู่ที่ 15-16 ปี และตั้งท้องมีลูกกัน 43 คนใน 1,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ตัวเลข 43 คนนี้ยังไม่รวมการที่ท้องแล้วไปทำแท้งเถื่อน เพราะนับเฉพาะอัตราการเกิดเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ แล้ว พบว่าในหมู่วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีทุก 1,000 คน ลาว มีลูก 110 คน ฟิลิปปินส์ มีลูก 53 คน อินโดนีเซีย …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์