Infographic — โรคสมองเสื่อมไทยอยู่ตรงไหน?
Development

โรคสมองเสื่อมไทยอยู่ตรงไหน?

September 21, 2012

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวันที่ 21 กันยายนของทุกปีนับเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอาการสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ โดยประมาณทุกๆ 68 วินาทีจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นคนหนึ่งบนโลกใบนี้ ในปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษา และสาเหตุที่มาของโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัด

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์