ARPU.001
Sci & Tech

คนไทยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือมากน้อยแค่ไหน?

February 3, 2012

โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 แทนที่รถยนต์ไปแล้วสำหรับผู้คนในปัจจุบัน แล้วค่าบริการโทรศัพท์ที่คนไทยจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้นั้นมันถูกหรือแพงแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์