Infographic — งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
Economics

งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

July 20, 2012

การกระจายความเจริญโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข) ไปสู่ระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการเพิ่มรายได้ในส่วนภูมิภาค ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับเมืองหลวงที่แออัด ลดความเสี่ยงเช่นในกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปีที่แล้ว ช่วยยกระดับแรงงานของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่นอกเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในทางการเมืองอีกด้วย

mil-budget2
Economics

งบทหาร #2

August 1, 2011

อีกครั้งสำหรับเรื่องของงบทหาร ครั้งนี้เทียบกันเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ตั้งแต่ปฏิวัติปี 49 งบทหารของไทยยังพุ่งไม่หยุดแม้ประเทศเพื่อนบ้านในลีกเดียวกับเราจะไม่มีทีท่าจะขึ้นกับเราด้วย มักมีการนำกรณีเครื่องบินตกของอินโดนีเซียเพราะกองทัพถูกตัดงบมาเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ตกของไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่าของไทยแม้งบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ฮ. ก็ยังตกอยู่ดี ทางออกที่เหมาะสมจึงอยู่ที่การปฏิรูปกองทัพมากกว่าเพิ่มงบให้ไปเรื่ิอยๆ โดยไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูล: http://goo.gl/rWh0C หมายเหตุ: พม่ามีข้อมูลถึงเพียงปี 2002 จึงไม่ได้นำมาเปรียบเทียบ มาเลเซียนำไปคนละลีกกับเราแล้วในแง่ดัชนีการพัฒนาประชากร (HDI) และ GDP จึงไม่ได้เปรียบเทียบด้วย ลองติ๊กเลือกพม่าเข้ามา จะเห็นว่าพม่ามีตัวเลขลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1995 – 2002 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีข้อมูล ส่วนมาเลย์เซียจะเห็นว่าค่อนข้างคงที่มาตลอดและลดลงต่อเนื่องปีละเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา เรื่องคนละลีก พิจารณาที่ดัชนีการพัฒนาประชากร (HDI) และ GDP เป็นหลัก …

military-budget
Economics

งบกองทัพในรอบ 20 ปี

June 11, 2011

ญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปรบกับใคร งบกองทัพก็ลดลงเรื่อยๆ ไปพัฒนาด้านอื่นแทน อเมริกันไปทำสงครามกับอิรักและอัฟกานิสถานหลัง 9/11 งบก็เลยพุ่งหลังปี 2001 งบทหารไทยเพิ่มขึ้น 60% ในปี 2006 หลังจากแนวโน้มลดลงคงที่มาตลอด 20 ปี จาก 1.1% เป็น 1.8% GDP อเมริกาที่ต้องไปทำสองสงครามยังใช้งบประมาณเพิ่มแค่ 50% แล้วเพิ่ม 60% นี่จะเอาไปรบกับใคร (วะ) ข้อมูล – http://goo.gl/EAKdP

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์