pupil-teacher-ratio
Development

ครูไทยต้องดูแลเด็กกี่คน?

January 16, 2013

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่องค่าแรงครูไทย และเรื่องอื่นๆด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอข้อมูลด้านภาระงานหรือความรับผิดชอบของครูไทยกันดูบ้าง — ข้อมูลที่สามารถใช้วัดระดับภาระงานของครูได้ดีอันหนึ่งคือจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนักเรียนที่มาก ย่อมเป็นภาระหนักแก่ครู และหากมีจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนมากเกินไป อาจทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่ควร

Pupil-Teacher Ratio
Development

Average Number of Students per Teacher

January 16, 2013

As we have presented article about teacher’s wages[1] and many other articles about education before, In commemoration of Thai Teacher’s Day, we would like to present an article about the burden of teachers. One way to measure teacher’s burden is …

Where is Thailand in English Proficiency?
Development

Where is Thailand in English Proficiency?

July 25, 2012

With the upcoming economic integration in 2015 to form ASEAN Economic Community (AEC), there has been many movements towards preparing Thailand for open trade with our neighbors. One of the biggest concerns among Thais is the use of English as the common language. Since the beginning of ASEAN, English has been selected as the working language among ASEAN communities. The big question is: How prepared are Thais at speaking English?

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน
Social

สำรวจวิกิพีเดียภาษาเพื่อนบ้าน

July 3, 2012

ดังที่เราเคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วเมื่อปีก่อนว่าจำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาเวียดนามมีมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า ในปัจจุบัน จำนวนบทความได้ทิ้งห่างกันมากขึ้นเกินกว่า 5 เท่าตัว

PISA
Social

การ “เรียนหนัก” และ “กวดวิชา” ช่วยพัฒนาประชากรจริงหรือ?

January 18, 2012

นักเรียนไทยรุ่นใหม่แทบทุกคนเคยเรียนพิเศษเพื่อให้สอบได้คะแนนดี สอบเข้าคณะที่ต้องการได้ ฯลฯ แต่หากศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากร หากคุณภาพประชากรขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา และหากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจสาระที่เรียนอย่างถ่องแท้ เราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการเรียนหนักและการกวดวิชาสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรได้จริงหรือ?

PISA2009-3.001
Social

เด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหน?

January 17, 2012

เราทราบกันแล้วว่านักเรียนไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน (ไม่นับเรียนพิเศษ) มากที่สุดติดอันดับโลก แล้วเด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

pupils-class-hours
Social

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน?

January 16, 2012

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? (ตอบ: หนักที่สุดในโลก*) หากพิจารณาข้อมูลของ UNESCO[1] แสดงจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีในแต่ละประเทศ จะพบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 2 ในระดับอายุ 9 ปี 1,080 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 10 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 11 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 5 ในระดับอายุ 12 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ …

wiki-VN-TH
Social

Wikipedia ภาษาเวียดนามมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า?

September 7, 2011

ทำไม Wikipedia ภาษาเวียดนามถึงมีจำนวนบทความมากกว่าภาษาไทย 3 เท่า? เมื่อไม่กี่ปีก่อน Admin เริ่มสังเกตว่า Wikipedia ภาษาเวียดนามมีจำนวนบทความเท่าๆ กับของไทย ซึ่งในวันนั้นก็แปลกใจในความขยันเขียน/แปลบทความของคนเวียดนามไม่น้อย แต่วันนี้มาดูอีกที พบว่าจำนวนเพจของชาวเวียดนาม (214,117 บทความ) แซงไทย (68,698 บทความ) ไปแล้วราว 3 เท่า อาจกล่าวได้ว่าเขาใช้บอททำเพจ หรือสักแต่แปลชุ่ยๆ ไว้เป็น stub ซึ่งหากพิจารณา edits per article แล้วก็พบว่านอกจากจะมีจำนวนบทความมากกว่าแล้วยังมีจำนวนครั้งการ edit เฉลี่ยต่อบทความมากกว่าด้วย (32.98 และ 27.34 ครั้งของเวียดนามและไทยตามลำดับ) หรือเป็นเพราะว่าเวียดนามมีประชากรมากกว่าไทย ก็เลยมีคนมาช่วยกันเขียนมากกว่า เพื่อให้ยุติธรรมงั้นเราลองดูจำนวนบทความ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์