facebook penetration
Social

Facebook ไทยอยู่ตรงไหน

August 23, 2012

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่อง wikipedia ภาษาไทยเทียบกับภาษาอื่นๆ ไปแล้ว [1] ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย อย่างมีนัยยะสำคัญ วันนี้เราจะมาดูอีกด้านของการใช้เทคโนโลยี นั่นคือเรื่องการใช้ facebook ของไทยกันบ้างว่าคนไทยใช้ facebook มากน้อยเพียงใด

facebook-circle
Social

คนไทยคบกับใครบ้าง?

June 5, 2011

พอล บัตเลอร์ นักศึกษาฝึกงานที่เฟสบุ๊คสุ่มตัวอย่าง “เพื่อน” มาจำนวนหนึ่ง แล้ววาดแผนที่โลกโดยเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยเส้นบน great circle ยิ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคู่เมืองหนึ่งๆ เยอะเส้นก็ยิ่งเข้ม จากแผนที่นี้ สามารถตั้งข้อสังเกตอย่างผิวเผินที่สุด (หมายถึง ไม่มีหลักสถิติอะไรมารองรับ) ได้บางประการ เช่น * เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กระจายไปจนทั่วจนเห็นเหมือนแผนที่ประเทศไทย ไม่มีภูมิภาคไหนได้รับข่าวสารช้า หรือเข้าไม่ถึงข้อมูล หรือ “ไกลปืนเที่ยง” เป็นพิเศษเพราะตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อีกแล้ว * เส้นที่เชื่อมพนมเปญกับโฮจิมินซิตีเข้มกว่าเส้นที่เชื่อมกับกรุงเทพ เขามีการแลกเปลี่ยนกันมากกว่ากับไทย ทั้งๆ ที่ขนาด ศ.ก. ไทยใหญ่กว่าเวียดนาม? * เส้นจากกรุงเทพไปต่างประเทศที่ เข้มที่สุดสี่อันแรก คือไป ย่างกุ้ง, พนมเปญ, โกตาบารู และ ฮ่องกง นี่คือ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์