smog.001
Environment

ไฟป่าและการเผาไร่ไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?

March 15, 2012

ช่วงหน้าแล้งของทุกปีเราจะได้ยินข่าวเรื่องไฟป่าและเผาไร่ในประเทศไทยอยู่เสมอ แต่จริงๆแล้วเรามีไฟไหม้เยอะเป็นพิเศษในช่วงหน้าแล้งหรือไม่? แค่ไหน? และไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณไหนบ้าง? ภาพจากดาวเทียม[2] Terra (EOS AM-1) และ Aqua (EOS PM-1) ของ NASA[3, 4] ช่วงปี 2002-2011 เผยให้เห็นว่าช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณไฟป่าและการเผาไร่เยอะที่สุดในรอบปี ดังจะเห็นจากจำนวนจุดแดงที่แสดงตำแหน่งของไฟในภาพด้านซ้าย ที่หายไปเกือบหมดในช่วงฤดูฝน (ภาพขวา) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จุดสีแดงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นไฟจากไฟป่าหรือการเผาไร่ทางการเกษตร ในขณะเดียวกันเรามักได้ยินข่าวเรื่องหมอกพิษหนาแน่นในเวลาใกล้เคียงกันทุกปี ในปีนี้มีรายงานว่าเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยจากหมอกควันในหลัก 2,000 คน/วัน[1] หลายคนจึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไฟป่าจะมีความสัมพันธ์กันกับการเกิดหมอกพิษ อย่างไรก็ตาม ดังที่เรามักพูดเสมอว่าการมีความสัมพันธ์ในทางสถิตินั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุ-ปัจจัย ต่อกันเสมอไป (Correlation does not imply Causation) ดังนั้นไฟป่าหรือการเผาไร่นาอาจเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งของหมอกควันพิษ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นไปได้อีกมาก …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์