พระโค และพระยาแรกนา ทำนายแม่นแค่ไหน?
Culture

พระโคแรกนาขวัญกับวันฝนตก

May 9, 2012

ทุกๆต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมีวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันที่คนไทยหลายๆคนชื่นชอบเพราะจะได้หยุดเรียนและหยุดทำงาน แต่นอกจากนี้วันพืชมงคลยังคงเป็นวันเกษตรประจำปีและการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย และสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะได้ยินเสมอพร้อมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญก็คือการเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย การเสี่ยงผ้านุ่งนั้น ทำโดยพระยาแรกนาโดยการเลือกผ้านุ่ง 3 ผืนที่มีความยาวต่างกันตามชอบใจ ถ้าเสี่ยงได้ผืนที่ยาวที่สุด ก็แสดงว่าปีนี้หน้าฝนน้ำจะน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดก็เป็นการทำนายว่าปีนี้น้ำจะมาก ส่วนการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งของพระโค ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น ถ้าพระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่าธัญญาหาร(ข้าว เมล็ดธัญพืช) ผลาหาร(ไม้ผล)จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่าผลาหาร(ไม้ผล) ภักษาหาร(พืชไร่) มังสาหาร (เนื้อ) จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น …

TH-GDP-percap.001
Economics

คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต?

January 25, 2012

หากจะนึกถึงการ “ฟื้นฟูประเทศ” เมื่อลองทำการคำนวนโดยใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนี้ โดยสมมติให้จำนวนประชากรไทยและ “เงินเฟ้อ” ไม่เพิ่มขึ้นเลยในปี 2555 เราจะต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้นถึง 31.5% จึงจะทำให้คนไทยกลับมามี real GDP per capita เท่ากับปี 2553 ก่อนเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย

Flood-fig1
Environment

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล

November 18, 2011

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 11-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงความผิดพลาดของการจัดการน้ำในเขื่อน แต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์แบบหลักลอย ปราศจากบริบท ไม่มีการเปรียบเทียบปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน ไม่มีการกล่าวถึงว่าในอดีตเขื่อนมีวัฏจักรการปล่อยและกักเก็บน้ำอย่างไร เป้าหมายของบทความนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นความผิดปกติของการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยตลอดสิบปีที่ผ่านมา เพื่อชี้ให้เห็นว่าความผิดปกตินี้เกิดในช่วงเวลาใด อนึ่ง ผู้เขียนจงใจใช้คำว่าความผิดปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด เพราะสาเหตุของความผิดปกติอาจเป็นได้ตั้งแต่สาเหตุธรรมชาติ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผิดพลาดโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับแผนภูมิด้านบนดี โดยเฉพาะเส้นสีแดง ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลประจำปี 2554 (จาก http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_graph1.php เพื่อความสะดวกในการจัดการ ผู้เขียนดึงมาเฉพาะข้อมูลรายเดือน) ส่วนเส้นประสีน้ำเงินคือปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยของรอบสิบปี (ตั้งแต่ 2545 จนถึง 2554) เส้นประสีน้ำเงินแสดงให้เห็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในเขื่อน เราสามารถแบ่งธรรมชาติของการจัดการน้ำในเขื่อนได้เป็นสามช่วง 1) ฤดูหนาวและฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน น้ำที่เหลือตกค้างจากฤดูฝนปีก่อน ลดลงไปจนถึงสิ้นสุดฤดูร้อน 2) …

thai-econ3
Economics

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก่อนน้ำท่วม?

November 14, 2011

จากตัวเลขจากเว็บไซต์ CIA World Fact Book ของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆจาก 200 กว่าประเทศพบว่า ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 25 ของโลก ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ไทยมีประชากรวัยทำงานมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ไทยมีเงินและสินทรัพย์สะสมในประเทศมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ไทยมีการเติบโตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ไทยมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสะสมอยู่มากเป็นอันดับ 31 ของโลก ไทยมีเงินทุนสำรองต่างประเทศและทองคำมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก *ตัวเลขประมาณการของปี 2010 ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเรา ? มันบอกกับเราว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศขนาดเล็กที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ เรามีขนาดเศรษฐกิจไม่ใช่เล็กๆ มีการเติบโตสูงพอควร มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก มีความสามารถในการผลิต และสะสมเงินทุนและสินทรัพย์ไว้ไม่น้อย สิ่งเรานี้ล้วนสะท้อนถึง …

flood-damage
Environment

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้?

November 2, 2011

เราสูญเสียกันแค่ไหนแล้วจากอุทกภัยครั้งนี้ ? จากรายงานขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2011 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ * ฟิลิปปินส์ 4.3 ล้านคน * ไทย 2.1 ล้านคน * กัมพูชา 1.5 ล้านคน * เวียดนาม 7 แสนคน * ลาว 4.3 แสนคน * พม่า 35,000 คน จำนวนผู้เสียชีวิต * ไทย 377 คน * กัมพูชา …

haz-nature
Development

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก

October 21, 2011

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นงานวางแผนระดับนโยบาย ซึ่งต้องประมวลผลข้อมูลและประเมินค่า เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมการฟื้นฟูหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง กลุ่มธนาคารโลก ได้จัดเก็บข้อมูลและวางแผนจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 เนื่องจากกลุ่มธนาคารโลกนำโดยธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะ(IBRD) จะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ให้ประเทศต่างๆ นำไปฟื้นฟู พัฒนา และสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จึงได้ประเมินผลความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติอันจะกระทบกระเทือนต่อประชากรในประเทศต่างๆ ไว้เป็นอันดับดังนี้ อันดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 20 อันดับแรก (คิดจากความเสียหายโดยรวมต่อGDP เป็น % หากเกิดภัยพิบัติขั้นร้ายแรงที่สุดขึ้นจริงมากกว่า 2 เหตุการณ์) 1. เอล ซัลวาดอร์ 96.4 2. จาไมก้า 96.3 3. สาธารณรัฐโดมินิกัน 95.6 4. กัวเตมาลา 92.2 5. …

Jap-Damage-Flood
Environment

หรือบางอย่างอาจไม่หวนกลับมาหลังน้ำลด?

October 20, 2011

หรือบางอย่างอาจไม่หวนกลับมาหลังน้ำลด ? หลังน้ำลด คนไทยก็ยังอยู่ที่นี่ ประเทศไทยก็ยังอยู่ที่เดิม แต่บางอย่างอาจจะไม่หวนกลับมา ? หากไม่นับเศรษฐกิจของไทยเอง ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มากที่สุดเพราะมีฐานการผลิตใหญ่ในเมืองไทยที่มีโรงงานเสียหายแล้วอย่างน้อย 320 แห่ง [1] ในจำนวนนี้รวมถึงบริษัทนิคอนที่เสียสายการผลิตกล้องและเลนส์อย่างไม่สามารถกู้คืนได้ (no prospect for recovery) ฮอนด้า และ โตโยต้า ที่ผลิตรถยนต์ปีละ 6 แสนคันในเมืองไทยก็ต้องหยุดการผลิตไปด้วย ข่าวจาก The Yomiuri Shimbun รายงานว่า Nidec บริษัทผลิตมอเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่มีฐานการผลิตในเมืองไทยกำลังพิจารณาย้ายโรงงานไปยังประเทศจีนหรือประเทศอื่น นี่คือตัวอย่างของบางสิ่งที่อาจจะไม่กลับมาหลังน้ำลด เม็ดเงินลงทุนอาจจะไม่กลับมาใหม่ หากความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่กลับมาเหมือนเดิม แต่ธุรกิจก็คือธุรกิจ หากคุ้มที่จะเสี่ยง นักลงทุนก็จะมา คำถามคือเราควรทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เขามั่นใจว่าเรา “บริหารจัดการ” ประเทศเราอย่างเหมาะสม เพราะนอกจากกำไรแล้ว …

Troy_Armada_560x330
Environment

เรือยนต์ช่วยไล่น้ำได้แค่ไหน?

October 18, 2011

เรือยนต์ช่วยไล่น้ำได้แค่ไหน ? หลังจากรัฐบาลประกาศโครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา [1]   หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าแนวทางนี้สามารถทำได้จริงหรือไม่ ทำไปแล้วให้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด ที่ผ่านมาดูเหมือนทุกคนจะเชื่อว่ามันช่วยได้ในทางทฤษฏี แต่ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันช่วยได้มากหรือน้อยแค่ไหน จนถึงวันนี้ (17 ตุลาคม) หลังจากใช้เรือ 1,149 ลำ ดำเนินการผลักน้ำลงทะเล ข้อสรุปของฝ่ายรัฐบาลคือ “ได้ผลในระดับหนึ่ง” แต่ยังต้องการเรือเพิ่มอีก 75,000 ลำ [2] แอดมินคิดว่า สิ่งสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องนี้อย่างสร้างสรรค์คือการมุ่งไปที่ “ตัวเลข” ซึ่งสามารถวัดได้ พิสูจน์ได้ คิดคำนวณได้ มากกว่าใช้ความเชื่อหรือการประเมินอย่างคลุมเครือเป็นสำคัญ เพราะการวัดผลคือหัวใจของการตัดสินใจอื่นๆทางนโยบาย เช่น ต้นทุนที่เสียไป ผลที่ได้รับ ค่าเสียโอกาส หรือทางเลือกอื่นในการดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ แอดมินจึงพยายามหาคำตอบต่อคำถามข้างต้น …

dam
Environment

คำถามเรื่องการบริหารเขื่อนที่สังคมต้องได้รับคำตอบ

October 15, 2011

คำถามเรื่องการบริหารเขื่อนที่สังคมต้องได้รับคำตอบ เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดโดยคุณ Tum Bussayasakul ในเมื่อนักข่าวไม่ทำงานที่ควรจะทำ เราทำกันเองก็ได้ ทำเพื่อตอบข้อสงสัยที่ผมมีมานานแล้ว คำถามคือเหตุการณ์น้ำท่วมคราวนี้เกิดมาจากอะไร สาเหตุมาจากตรงไหน เพื่อที่เราจะได้เห็นปัญหาและนำไปแก้ไขได้ในอนาคต ปัญหาหลักๆ ที่เจอเมื่อต้องการนั่งศึกษาหาข้อมูลเองก็คือ ระบบการจัดการกับข้อมูลของหน่วยราชการในเมืองไทยย่ำแย่เอามากๆ (ไม่มีข้อมูล, มีแต่นำเสนอได้ห่วยแตก เอามาใช้อะไรไม่ได้, ไม่เห็นข้อมูลในภาพรวม) รูปแรกด้านบนสุด คือภาพแสดงปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศ (หาได้แค่นี้จริงๆ) ที่ได้มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [1] (อยากหาปริมาณน้ำฝนเฉพาะเขตภาคเหนือ แต่หาไม่ได้เลยครับ) รูปที่ 2 และ 3 คือปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งสองของประเทศไทย ได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [2] เท่าที่ลองไปค้นหาตามข่าวย้อนหลัง ปีนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำหลาก น้ำท่วม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว ยกตัวอย่างเช่นตามข่าวเหล่านี้ [3] [4] [5] จนมาถึงปลายเดือนกรกฏาคม …

EQ
Environment

อย่าหยุดคิดเรื่องน้ำท่วมเมื่อน้ำลด อย่าหยุดคิดเรื่องน้ำแล้งเมื่อฝนตก

October 14, 2011

นอกจากน้ำท่วมแล้วเราต้องระวังอะไรอีก … แผ่นดินไหว? ประเทศไทยค่อนข้างปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ไม่มีพายุไต้ฝุ่นอย่างจัง ภูเขาไฟระเบิด หรือแผ่นดินไหวใหญ่อย่างที่หลายประเทศประสบกัน ซึ่งบางครั้งทำให้เราคิดไปเองว่าที่ตั้งของเรานั้นมีความพิเศษที่จะแคล้วคลาดจากภัยธรรมชาติทั้งปวง อย่าลืมว่าประเทศไทยก็อยู่บนเปลือกโลกบางๆ เช่นเดียวกับทุกประเทศในโลก หากอุปมาให้โลกมีขนาดเท่าลูกฟุตบอล เปลือกโลกแข็งๆ ที่เราท่านยืนอยู่จะมีความหนาเพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้น ใต้เราลงไปคือหินหนืดที่เลื่อนที่ได้ตลอด แม้จะเคลื่อนไปอย่างช้าๆ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง จากแผนที่แสดงการเกิดแผ่นดินไหวในรอบ 8-30 วันที่ผ่านมาของ US Geological Survey จะเห็นว่าแผ่นดินไหวระดับความแรงต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นธรรมดา โดยเกิดมากแถบใกล้รอยต่อของเปลือกโลกที่แสดงไว้โดยเส้นสีขาว จะเห็นว่าทางตะวันตกของไทยไปทางพม่าก็มีรอยแยกนี้อยู่อันหนึ่ง ทำให้มีแผ่นดินไหวให้เราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆ จำนวนแผ่นดินไหวและความรุนแรงมีการกระจายเป็นแบบ power law คือ ยิ่งความแรงมากก็จะมีความถี่น้อย เช่น จะมีแผ่นดินไหวระดับ 7 แมกนิจูดครั้งหนึ่งโดยเฉลี่ยทุกๆ 1000 ครั้งที่มีการเกิดแผ่นดินไหวระดับ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์