สัดส่วนรายได้รัฐจากภาษีทุกประเภทเทียบกับ GDP (ปี 2010)
Economics

คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน?

February 19, 2013

ภาษีเป็นกลไกที่สำคัญมากของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่นำไปใช้บริหารประเทศแล้ว ภาษียังเป็นกลไกสำคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายอย่าง เช่น เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ เครื่องมือควบคุมการบริโภคสินค้าบางประเภท เครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างภาษีชนิดต่างๆ ฯลฯ

Infographic — งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
Economics

งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

July 20, 2012

การกระจายความเจริญโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข) ไปสู่ระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการเพิ่มรายได้ในส่วนภูมิภาค ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับเมืองหลวงที่แออัด ลดความเสี่ยงเช่นในกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปีที่แล้ว ช่วยยกระดับแรงงานของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่นอกเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในทางการเมืองอีกด้วย

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?
Economics

เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน?

May 23, 2012

เรามักพูดกันเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ เราได้ยินคำกล่าวทำนองนี้มายาวนานจนหลายคนหลงเข้าใจว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการเกษตรสูง เช่น เรามักชื่อกันว่าไทยพึ่งพาการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลัก

crime-GDP
Social

ศีลธรรม GDP และอาชญากรรม

April 11, 2012

บ่อยครั้งที่สังคมมักเชื่อว่าการส่งเสริมศีลธรรมจะทำให้คนในสังคมเป็น “คนดี” และหวังต่อไปว่าการเพิ่มจำนวนคนดีจะช่วยลดเรื่องไม่ดีต่างๆ ลง (คอรัปชั่น อาชญากรรม ฯลฯ) แต่ปัญหาของแนวคิดนี้คือเราไม่สามารถชั่ง ตวง วัด ความเป็น “คนดี” ของผู้คนได้ อีกทั้งการเป็นคนดีในแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็นคนเลวในอีกแง่มุมหนึ่งได้เช่นกัน (เช่น โจรที่เลวก็อาจเป็นพ่อที่ดีได้ในคนเดียวกัน) ดังนั้นการมุ่งส่งเสริมศีลธรรมเพื่อหวังจะช่วยแก้ปัญหาสังคมนั้นอาจยังต้องเป็นข้อถกเถียงกันต่อไป เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานข้อมูลทางสถิติมาสรุปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime; UNODC) ชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้วการลดอาชญากรรมอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนขนาดนั้น แผนภาพนี้แสดงอัตราการโจรกรรมรถยนต์ (กราฟสีส้ม) ในช่วงปี 2005 – 2010 เทียบกับ % การเปลี่ยนแปลงของ GDP (สีเทา) …

TH-GDP-percap.001
Economics

คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต?

January 25, 2012

หากจะนึกถึงการ “ฟื้นฟูประเทศ” เมื่อลองทำการคำนวนโดยใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนี้ โดยสมมติให้จำนวนประชากรไทยและ “เงินเฟ้อ” ไม่เพิ่มขึ้นเลยในปี 2555 เราจะต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้นถึง 31.5% จึงจะทำให้คนไทยกลับมามี real GDP per capita เท่ากับปี 2553 ก่อนเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย

rd-budget
Sci & Tech

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน?

December 13, 2011

จริงๆ แล้วประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน? ปรกติเมื่อพูดถึงการพัฒนาของประเทศมักจะนึกถึงอัตราการเพิ่มของ GDP เราเคยได้ยินกันมามากแล้วถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง “เสือตัวใหม่แห่งเอเชีย” แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอีกทางหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและมักจะถูกมองข้ามไปเสมอก็คือ งานวิจัยและค้นคว้า (Research and Development) เราทุกคนคุ้นเคยกับผลผลิตที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์กันดี ไม่ว่าจะเป็น iPhone ของ Apple อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊คที่ทุกคนอ่านกันอยู่ รถยนต์ที่นั่ง ไฟฟ้าที่ใช้ ไม่ว่าเรามองมุมใดของประวัติศาสตร์ เราก็จะค้นพบว่างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ การประดิษฐเครื่องปั่นฝ้าย (Cotton Gin) ทำให้งานยุ่งยากของการผลิตฝ้ายง่ายลง และนำไปสู่การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา การเติมถ่านลงไปในเหล็กหลอมละลายทำให้ได้เหล็กกล้าที่แข็งแรงกว่า ทำให้ซามูไรญี่ปุ่นที่มีดาบคมกว่าชนะสงคราม การเข้าใจถึงฤดูกาลและปฏิทินทำให้ชาวบาบิโลเนียนสามารถวางแผนในการหว่านเมล็ดพืชเพื่อเพาะปลูกได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเขียนตัวหนังสือทำให้ชาวอียิปต์โบราณสามารถจดบันทึกและรักษาความรู้เก่าแก่เพื่อสืบทอดไปสู่ลูกหลานได้ อาจกล่าวได้ว่างานค้นคว้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็น “การพัฒนา” อย่างหนึ่งที่จะผลักดันสังคมให้เดินไปข้างหน้า มีความสำคัญไม่แพ้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเลยทีเดียว คำถามคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนี้มากน้อยแค่ไหน? จากรายงานของธนาคารโลก[1] (World Bank) …

thai-econ3
Economics

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก่อนน้ำท่วม?

November 14, 2011

จากตัวเลขจากเว็บไซต์ CIA World Fact Book ของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆจาก 200 กว่าประเทศพบว่า ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 25 ของโลก ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ไทยมีประชากรวัยทำงานมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ไทยมีเงินและสินทรัพย์สะสมในประเทศมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ไทยมีการเติบโตของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ไทยมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสะสมอยู่มากเป็นอันดับ 31 ของโลก ไทยมีเงินทุนสำรองต่างประเทศและทองคำมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก *ตัวเลขประมาณการของปี 2010 ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเรา ? มันบอกกับเราว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศขนาดเล็กที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ เรามีขนาดเศรษฐกิจไม่ใช่เล็กๆ มีการเติบโตสูงพอควร มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก มีความสามารถในการผลิต และสะสมเงินทุนและสินทรัพย์ไว้ไม่น้อย สิ่งเรานี้ล้วนสะท้อนถึง …

haz-nature
Development

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก

October 21, 2011

ไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติระดับไหนของโลก การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นงานวางแผนระดับนโยบาย ซึ่งต้องประมวลผลข้อมูลและประเมินค่า เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมการฟื้นฟูหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง กลุ่มธนาคารโลก ได้จัดเก็บข้อมูลและวางแผนจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 เนื่องจากกลุ่มธนาคารโลกนำโดยธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะ(IBRD) จะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ให้ประเทศต่างๆ นำไปฟื้นฟู พัฒนา และสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จึงได้ประเมินผลความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติอันจะกระทบกระเทือนต่อประชากรในประเทศต่างๆ ไว้เป็นอันดับดังนี้ อันดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 20 อันดับแรก (คิดจากความเสียหายโดยรวมต่อGDP เป็น % หากเกิดภัยพิบัติขั้นร้ายแรงที่สุดขึ้นจริงมากกว่า 2 เหตุการณ์) 1. เอล ซัลวาดอร์ 96.4 2. จาไมก้า 96.3 3. สาธารณรัฐโดมินิกัน 95.6 4. กัวเตมาลา 92.2 5. …

demog-gdp
Economics

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”?

September 29, 2011

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”? ปัญหาที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประสบในปัจจุบัน คือ อัตราการเกิดลดลงจนจะทำให้ประชากรลดและขาดแคลนแรงงานในระยะยาว ซึ่งทำให้จำนวนคนที่สามารถทำงานเสียภาษีเพื่อเลี้ยงคนแก่และเด็กในสังคมลดลงและระดับคุณภาพชีวิตต่ำลงในที่สุด สาเหตุที่อัตราการเกิดลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งมาจากการที่คนมีภาระงานรัดตัวไม่สามารถมีลูกได้เยอะเหมือนแต่ก่อน ในกราฟ หากพิจารณาในเอเซีย จะเห็นว่า GDP ต่อคนของสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในทศวรรษหน้า (2021-2030) จะลดลงเป็นเปอร์เซนต์เลยทีเดียว โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่จะประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าไทยเราก็จะมีปัญหานี้กับเขาด้วย แม้ว่า GDP ต่อหัวประชากรจะต่ำสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ อยู่ประมาณ 5-10 เท่า เพิ่มเติม: ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? http://www.whereisthailand.info/2011/06/fertility-rate/ ข้อมูล: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/demographics-and-gdp

company
Economics

บริษัทดาวรุ่งและโอกาสทางเศรษฐกิจ

September 13, 2011

สัปดาห์ก่อน มติชนออนไลน์ ลงข่าวว่ามีบริษัทไทยติดอันดับบริษัท “ดาวรุ่งเอเชีย” ของนิตยสารฟอร์บส (Asia′s 200 Best Under a Billion) อยู่ 5 บริษัท http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315300327&grpid=00&catid&subcatid บริษัท​“ดาวรุ่ง” ในนิยามของฟอร์บส หมายถึงบริษัทที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญ และมีการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิดีเยี่ยม ผลปรากฏว่าอยู่ในประเทศต่างๆ จำนวนดังนี้ มาเลเซีย (14) เวียดนาม (10) สิงคโปร์ (6) ไทย (5) อินโดนีเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (2) ดูเผินๆ เหมือนไทยจะอยู่กลางๆ มีดาวรุ่งน้อยกว่าเวียดนาม แต่ดีกว่าอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ แอดมินคิดว่าเปรียบเทียบด้วยจำนวน …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์