TH-econ-size
Economics

เศรษฐกิจประเทศไทยใหญ่แค่ไหน?

July 27, 2011

นิตยสาร The Economist เปรียบเทียบ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของแต่ละมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน พบว่าประเทศไทยเราสามารถเทียบได้กับ มณฑลเหอหนาน (อันเป็นสถานที่ตั้งของ วัดเส้าหลิน) ซึ่งมีประชากร 92.9 ล้านคน มีพื้นที่เล็กกว่าไทยสามเท่า มี GDP มากกว่าประเทศไทยประมาณ 6% ถือว่าใกล้เคียงที่สุด ผลผลิตหลักมาจากการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากเทียบกับแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา มี 4 รัฐที่มีขนาดของ GDP เท่ากับประเทศไทยคือ Minnesota ประชากร 5.30 ล้านคน Colorado ประชากร 5.03 ล้านคน Arizona …

GDP-growth
Economics

GDP ในอนาคต

July 4, 2011

หากความสามารถในการแข่งขันของไทยเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2060 ในเวลานั้น GDP ไทยจะตามหลังมาเลย์เซียอยู่ราว 30 ปี (และล้าหลังค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ 25 ปี) จริงอยู่ว่ายังไงเวียดนามก็ตามไทยไม่ทันในเงื่อนไขปัจจุบัน แต่ไทยก็ตามมาเลย์ไม่ทันเหมือนกัน ข้อมูลจาก Frederick S. Pardee Center for International Futures – http://goo.gl/t7LWN

GDP-per-cap
Economics

GDP ต่อหัว

July 4, 2011

เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ว่า GDP ต่อหัวประชากรไทยตามหลังมาเลย์เซีย แต่ที่ admin เห็นแล้วก็ยังแอบทึ่ง คือ เขานำเราอยู่เกือบ 2 เท่า ข้อมูล – http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita

income-gap
Economics

ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน

June 15, 2011

คนรวยสุด 20% ในเมืองไทยมีรายได้มากกว่าคนจนสุด 20% อยู่ 15 เท่า หากจะวัดกันจริงๆ แล้วการกระจายรายได้วัดได้ด้วยค่า Gini (สมการใน http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient ) ซึ่งมีแผนที่อยู่ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality สังเกตว่าอันดับความไม่เท่าเทียมให้ผลต่างกันในแต่ละนิยาม เช่น ในภาพด้านบนไทยแย่กว่าจีน (53.6 vs. 41.5) แต่หากวัด Gini index จีนแย่กว่าไทย (UN Gini ใน link ด้านบน 42 vs. 46.9 – แม้แต่ Gini ที่วัดจากคนละชุดข้อมูลก็ได้ค่าไม่เท่ากัน) ทำให้เห็นว่าค่าพวกนี้ไม่ได้เป๊ะๆ และมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบราว 10% …

pros-happiness
Economics

เงินเยอะทำให้มีความสุขจริงไหม?

June 6, 2011

เงินเยอะทำให้มีความสุขจริงไหม? (ตอบอย่างสั้น: จริง) หากถามใหม่ว่า ประชากรในประเทศที่รายได้สูงมีความสุขมากกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือไม่ คำตอบคือ ความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยของคนในประเทศมีความสัมพันธ์กับ GDP ของประเทศนั้นๆ เกือบเป็นเส้นตรง Gallup ทำแบบสอบถามว่า “คุณพอใจชีวิตแค่ไหน” ให้คนเรตตั้งแต่ 1-10 แล้วนำมาวาดกราฟเป็นฟังก์ชั่นของ GDP ได้ผลอย่างที่เห็น คือ ประเทศที่ GDP สูงมีคนตอบว่าพอใจในชีวิตเฉลี่ยสูงกว่า (Deaton 2007) ข้อสังเกต: 1. แกนนอนของกราฟด้านบนเป็นลอการิทึม (แกนตั้งเป็นเส้นตรง) แสดงว่าจริงๆ ถ้าไล่จากมุมซ้ายล่างความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นฟังก์ชั่นของ GDP ก่อนที่จะชะลอลง พูดง่ายๆ คือมีเงินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น แต่ถึงจุดนึงมีเงินมากขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นขนาดนั้น ในแง่นี้ ภาพที่ 1 ของ Deaton …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์