bio-diversity
Environment

ความหลากหลายทางชีวภาพในโลกที่ร้อนขึ้น?

June 14, 2011

แผนที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จะเห็นว่ามีสองบริเวณในโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด คือ แถบอเมซอน และแถบตอนใต้ของจีนลงมาถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเรา แต่จากแผนที่ผลกระทบของโลกร้อนก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าเพียงอีกไม่ถึงร้อยปีข้างหน้า แถบอเมซอนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 7-8 องศาเพราะโลกร้อน (http://goo.gl/cfQLW) ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปบ้างอย่างแน่นอน ในขณะที่แถบบ้านเราได้รับผลกระทบไม่เยอะเท่า ปรากฏการณ์นี้จะทำให้ลูกหลานเรามีถิ่นอาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกในอนาคตหรือไม่? อะไรเป็นภาวะคุกคามที่หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ (โลกร้อน หรือปัจจัยอื่น?) ข่้อมูลจาก – http://www.feow.org/biodiversitymaps.php แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆ – http://www.nees.uni-bonn.de/biomaps/worldmaps.html

global-warming-prediction
Environment

ประเทศไทยในโลกที่ร้อนขึ้น

June 7, 2011

แผนที่นี้เป็นข้อมูลจากแบบจำลองเหมือนรูปที่แล้ว แต่ทำให้ดูง่ายกว่า ผลออกมาเหมือนกันว่าบริเวณประเทศไทยจะร้อนขึ้น 2-4 องศาโดยเฉลี่ยใน 60 – 90 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ (เช่นเดียวกับ แอตแลนติกเหนือและแถบพาตาโกเนียทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้) ภาพจาก – http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Global_Warming_Predictions_Map_jpg

global-warming-effect
Environment

อีกร้อยปีประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากโลกร้อนแค่ไหน?

June 7, 2011

ภาพนี้เป็นผลจากแบบจำลองสามแบบที่คิดปัจจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน จากแถวบนลงล่างคือแบบจำลองในกรณีที่โลกร้อนขึ้นน้อยที่สุดถึงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สังเกตว่าบริเวณขั้วโลกเหนือจะร้อนขึ้นมากที่สุดในขณะที่ แอตแลนติกเหนือ พาตาโกเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสามบริเวณที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่น อย่างไรก็ตาม ในปี 2100 ประเทศไทยจะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 2-4 องศาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองใด จากภาพที่แล้วที่เห็นๆ กันอยู่ว่าภูมิอากาศไทยแทบไม่ร้อนขึ้นในช่วง 20-30 ปี ที่ผ่านมา ทำไมอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้สูงขึ้นจริงๆ? แล้วถ้าประเทศไทยจะร้อนขึ้นไปอีก 2-4 องศา มันจะร้อนแค่ไหน ข้อมูลจาก บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ที่ http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf

global-warming
Environment

เมืองไทยร้อนขึ้นแค่ไหนเพราะโลกร้อน?

June 7, 2011

ข้อมูลเปรียบเทียบอุณหภูมิโลกช่วงปี 2000-2009 กับอุณหภูมิตั้งแต่สมัย 1951-1980 ว่าร้อนขึ้นมากี่องศา ตั้งแต่บริเวณที่อุณหภูมิเฉลี่ยเย็นลง (สีฟ้า) จนถึงบริเวณที่ร้อนขึ้น +2.5 องศาโดยเฉลี่ย สังเกตว่าบริเวณขั้วโลกเหนือเป็นส่วนที่ร้อนขึ้นมากที่สุด ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองไทยแทบไม่ร้อนขึ้นเลย จะว่าไปแล้วประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่บริเวณของโลกที่อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงขึ้น แล้วทำไมหน้าร้อนในกรุงเทพและเมืองใหญ่ถึงร้อนขึ้นกว่าสมัยเราเด็กๆ? มันเกี่ยวกับโลกร้อนไหม? หรือเป็นเพราะว่าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง แต่รถยนต์ เครื่องแอร์ และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น? ข้อมูล http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=42392 คอมเมนต์จากโพสในอัลบัมเดิม * Jun Priteva พวกนี้บางทีมันดู extreme event นะ หมายถึงดูว่าจำนวนวันต่อปีที่ร้อนมากๆ เนี่ย มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง อิทธิพลของภาวะโลกร้อนที่ศูนย์สูตรจะเน้นไปทางด้านฝนมากกว่า ซึ่งถ้าฝนตกเยอะขึ้น มันก็จะแล้วแต่อีกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเป็นยังไง

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์