Internet Speed of Different Countries
Development

อินเตอร์เน็ตไทยแรงแค่ไหน?

October 9, 2012

อาจกล่าวได้ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่น่าพอใจ แต่หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และจีน จะพบว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตในบ้านเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่พอควร

internet-enemies.001
Social

อินเตอร์เนตไทยภายใต้การสอดส่อง

March 14, 2012

ดังที่เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า อินเตอร์เนตในประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ไม่เสรี (Not Free) [1] ล่าสุดองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters without Borders) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รณรงค์เรื่องเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนตได้เผยแพร่รายงาน ศัตรูของอินเตอร์เนต (Enemies of the internet) พบว่า [2] กลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้เป็น “ศัตรูของอินเตอร์เนต” ได้แก่ — บาห์เรน, เบลารุส, พม่า, จีน, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิซสถาน, เวียดนาม กลุ่มประเทศที่ “อินเตอร์เนตถูกสอดส่อง” (Under Surveillance) ได้แก่ — …

net-freedom
Social

เสรีภาพอินเตอร์เนต

September 21, 2011

เช่นเดียวกับเรื่องรัฐประหาร หลายคนทราบดีว่าประเทศไทยไม่ได้มีเสรีภาพบนอินเตอร์เนตมากนัก คำถามคือเรามีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนอื่น องค์กร Freedom House (www.freedomhouse.org) ได้ทำรายงานสรุปสภาวะเสรีภาพอินเตอร์เนตของ 37 ประเทศทั่วโลก หลักการวัดระดับเสรีภาพจะคิดคะแนนรวมจาก 3 ประเด็นหลักคือ 1.ความยากง่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เนต 2.การปิดกั้นเนื้อหา 3.การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ผลปรากฏว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม ไม่เสรี (Not Free) โดยได้คะแนนด้านต่างๆดังนี้ ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เนต (12) การปิดกั้นเนื้อหา (23) การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ (26) คะแนนรวม (61) ซึ่งไทยมีเพื่อนร่วมกลุ่ม Not Free อีก 11 ประเทศ คือ บาเรนห์ (62) เบลารุส …

internet-users
Development

เวียดนามมีคนใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าเมืองไทย?

August 23, 2011

กราฟเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราจากข้อมูลของ World Bank แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยเริ่มมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแพร่หลายมาตั้งแต่ประมาณปี 1997 ซึ่งตามหลังเพียงมาเลย์เซียและสิงคโปร์ในเวลานั้น แม้กระทั่ง 5 ปีต่อมาเวียดนามก็ยังตามหลังไทยอยู่ 5 ปี แต่จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมาจำนวนผู้ใช้ในเวียดนามสูงขึ้นไล่ทันไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นเร็วกว่าไทยแล้วในขณะนี้ ส่วนมาเลย์เซียนั้นขณะนี้นำไทยไปแล้ว 2 เท่าในเลขเปอร์เซ็นต์ คือ ประมาณ 28% และ 58% ของไทยและมาเลย์เซียตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่า จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ไม่ได้แสดงว่าการใช้อินเตอร์เน็ตนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือนำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาเสมอไป ซึ่งเป็นความจริง (i.e. แชต เกมส์ออนไลน์ fb โป๊ etc.) แต่จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนี้ก็ยังแสดงจำนวนของคนที่ “เข้าถึง” และมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอยู่ดี หากต้องการนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่ก็มีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว คำถามคือ การที่เวียดนามตามทันและกำลังจะแซงไทยในแง่นี้แม้ว่าจะเริ่มช้ากว่า 5 …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์