Infographic — บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?
Economics

บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี?

January 12, 2012

ธนาคารโลกร่วมกับบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) จัดทำโครงการ Doing Business (www.doingbusiness.org) ขึ้นเพื่อศึกษากฏเกณฑ์การทำธุรกิจในประเทศต่างๆ 183 ประเทศทั่วโลกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความยากง่ายในการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆ จากการศึกษาของโครงการนี้พบว่า บริษัทในแต่ละประเทศใช้เวลาเกี่ยวกับ “ภาษี” ในปี 2011 ดังนี้ สูงสุด 5 อันดับแรก – บราซิล 2,600 ชั่วโมง – โบลิเวีย 1,080 ชั่วโมง – เวียดนาม 941 ชั่วโมง – ไนจีเรีย 938 ชั่วโมง – เวเนซุเอล่า 864 ชั่วโมง ประเทศในกลุ่มอาเซียน …

time-open-business
Economics

ความคล่องตัวในการทำธุรกิจในไทย

July 14, 2011

หากอยากให้ต่างชาติมาลงทุน ก็ต้องทำให้การทำธุรกิจง่ายและคล่องตัว ภาพนี้แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่จำเป็นในการทำเรื่องขอเปิดกิจการในประเทศต่างๆ จะเห็นว่าหลายที่มีความพยายามในการทำให้ตั้งตัวเปิดกิจการได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น เช่น เปรูจากที่เคยใช้เวลา 3 เดือน ตอนนี้เหลือเดือนเดียว ระวันดาจาก 20 กว่าวัน ตอนนี้เหลือราวอาทิตย์หนึ่งเท่าสิงคโปร์ ซึ่งรวดเร็วคงเส้นคงวาอยู่แล้ว เมืองไทยเราใช้เวลาเฉลี่ย 32 วันแต่ไหนแต่ไรก็ยังเท่านั้นอยู่ อาจจะเป็นเพราะกฏระเบียบในบ้านเรามันเปลี่ยนยาก? ไม่เพียงแต่ กฏ ระเบียบ แต่รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สลักไว้ในหินผาแท่งศิลาจารึก หากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องยอมให้มันเปลี่ยนไปเพื่อให้เราอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลา ข้อมูล – http://goo.gl/RijaN

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์