Aztec Stone of the Sun หรือที่เรียกกันผิดๆว่า “Mayan Calendar”
Culture

ปฏิทินมายันอยู่ตรงไหน?

December 21, 2012

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่กระแสความสนใจของผู้คนทั่วโลกจับจ้องที่ “ปฏิทิน” กันมากเป็นพิเศษ เนื่องจากกรณี “วันสิ้นโลก” ซึ่งเชื่อกันว่ามาจากปฏิทินของชนเผ่ามายันได้ทำนายเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อน แล้วจริงๆโลกเรามีปฏิทินกี่แบบ? ปฏิทินของไทยอยู่ตรงไหน? แล้วปฏิทินมายันมีความพิเศษตรงไหน?

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์