Infographic — “จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

“จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 10, 2012

ข้อถกเถียงว่าด้วยขนาดของจู๋ (ของคนอื่น) เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไม่รู้จบของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเพศชาย มีการศึกษาจำนวนมากพยายามวัดขนาดของชาติเปรียบเทียบกันว่าชาติใดยาวที่สุด ให้ผลเป็นตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลที่นำมาเสนอในที่นี้[1] ซึ่งเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยขององคชาตของประชากรประเทศต่างๆ อันมีขนาดแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ ตั้งแต่เฉลี่ยยาวมาก เช่น คองโก 17.93 เซนติเมตร เอกวาดอร์ 17.77 เซนติเมตร กาน่า 17.31 เซนติเมตร และลดหลั่นกันไป สำหรับประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกไกลเช่นไทย มีความยาวเฉลี่ยดังนี้ อินโดนิเซีย 11.67 เซนติเมตร สิงคโปร์ 11.53 เซนติเมตร มาเลเซีย 11.49 เซนติเมตร เวียดนาม 11.47 เซนติเมตร ญี่ปุ่น 10.92 เซนติเมตร จีน 10.89 เซนติเมตร …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์