PISA2009-3.001
Social

เด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหน?

January 17, 2012

เราทราบกันแล้วว่านักเรียนไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน (ไม่นับเรียนพิเศษ) มากที่สุดติดอันดับโลก แล้วเด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์