Infographic — งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
Economics

งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

July 20, 2012

การกระจายความเจริญโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข) ไปสู่ระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการเพิ่มรายได้ในส่วนภูมิภาค ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับเมืองหลวงที่แออัด ลดความเสี่ยงเช่นในกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปีที่แล้ว ช่วยยกระดับแรงงานของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่นอกเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในทางการเมืองอีกด้วย

Infographic — ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?
Social

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

January 13, 2012

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน? ทุกคนทราบดีว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” แล้วประเทศไทยในวันนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ในวันที่เด็กทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้อมูลจากเว็บไซต์ chartsbin.com [1] ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลของ CIA world fact book [2] ได้นำเสนอสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ของแต่ละประเทศพบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุดคือกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่น ยูกันดา 49.90% ไนเจอร์ 49.60% มาลี 47.30% แซมเบีย 46.70% กลุ่มประเทศเอเชีย ลาว 36.70% ฟิลิปปินส์ 34.60% อินเดีย 29.70% มาเลเซีย 29.60% พม่า 27.50% …

demog-gdp
Economics

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”?

September 29, 2011

หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”? ปัญหาที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประสบในปัจจุบัน คือ อัตราการเกิดลดลงจนจะทำให้ประชากรลดและขาดแคลนแรงงานในระยะยาว ซึ่งทำให้จำนวนคนที่สามารถทำงานเสียภาษีเพื่อเลี้ยงคนแก่และเด็กในสังคมลดลงและระดับคุณภาพชีวิตต่ำลงในที่สุด สาเหตุที่อัตราการเกิดลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งมาจากการที่คนมีภาระงานรัดตัวไม่สามารถมีลูกได้เยอะเหมือนแต่ก่อน ในกราฟ หากพิจารณาในเอเซีย จะเห็นว่า GDP ต่อคนของสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ในทศวรรษหน้า (2021-2030) จะลดลงเป็นเปอร์เซนต์เลยทีเดียว โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่จะประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าไทยเราก็จะมีปัญหานี้กับเขาด้วย แม้ว่า GDP ต่อหัวประชากรจะต่ำสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ อยู่ประมาณ 5-10 เท่า เพิ่มเติม: ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? http://www.whereisthailand.info/2011/06/fertility-rate/ ข้อมูล: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/demographics-and-gdp

nation-population
Social

เมื่อไหร่ไทยจะ “สิ้นชาติ”?

August 29, 2011

ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเรื่องการ “สิ้นชาติ” มาบ้าง เช่น หากทำอย่างนั้นแล้วจะ “สิ้นชาติ” หากคนนี้มีอำนาจแล้วจะ “สิ้นชาติ” ฯลฯ บางกรณีอาจลามไปถึงการเปรียบเทียบกับ ลาวแตก เขมรแตก หรืออาร์เจนตินา ซึ่งก็เห็นชาติเหล่านี้ยังดำเนินต่อไป ไม่ได้สิ้นแต่อย่างไร จะเจริญมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากรและความสามารถของผู้นำและปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณากันไปตามความเป็นจริง ไม่ว่าใครจะบอกว่าชาติจะสิ้นเพราะเหตุใด จะจริงเท็จอย่างไรคงต้องถกเถียงกันยาว แต่ที่แน่ๆ คือ หากประชาชนหมดชาติก็สิ้น ไม่มีประชาชน ก็ไม่มีชาติ ในโพสเมื่อเดือนก่อนเราเคยคุยกันเรื่องอัตราการเจริญพันธุ์ของไทยนั้นน้อยเกินกว่าที่จะคงจำนวนประชากรได้ นั่นคือ ประชากรกำลังลดลงเรื่อยๆ อย่างช้าๆ The Economist ได้นำอัตราการเจริญพันธุ์นี้มาคิดทีเล่นทีจริงว่าหากอัตรายังเท่าปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆ ประชากรของประเทศต่างๆ จะหายหมดเมื่อไหร่ ของไทยคำตอบคือ ภายในปี ค.ศ. 3,500 – อีกประมาณ 1,500 …

pop-density
Social

ความหนาแน่นประชากรโลก

July 19, 2011

ในวาระที่โลกจะมีประชากร 7 พันล้านคน นิตยสาร National Geographic ทำแผนที่โลกแสดงความหนาแน่นประชากรและแบ่งสีตามรายได้ในภาพ ซึ่งแม้ในระดับผิวเผินที่สุดก็บรรยายสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้หลายประการ ควรแก่การใช้เวลาอย่างน้อยสักนาทีหนึ่งพิจารณาว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเอเชีย และในโลก เพิ่มเติม – http://ngm.nationalgeographic.com/2011/03/age-of-man/map-interactive

fertility-rate
Social

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม?

June 16, 2011

ตอนนี้คนไทยมีลูกเยอะพอไหม? (ตอบ: ไม่) อัตราการเจริญพันธุ์ หรีอ Fertility Rate ของประเทศหนึ่งๆ วัดเป็นหน่วยจำนวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิงแต่ละคน “ผลิต” เช่น ประเทศไทยในปี 2009 ผู้หญิงแต่ละคนจะมีลูกเฉลี่ย 1.8 คน ซึ่งหมายถึงประชากรของไทยกำลังลดลง หากผู้หญิง 1 คนมีลูก 2 คน ประชากรก็จะคงที่ เพราะพ่อแม่สองคน ผลิตลูกมาแทนที่ตัวเอง 2 คนพอดี อัตรานี้เรียกว่า replacement rate ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่สองคนพอดี แต่อยู่ที่ประมาณ 2.3 คน เพราะบางทีลูกที่เกิดมาอาจจะตายไปก่อนที่จะได้สืบพันธุ์ แต่ที่แน่ๆ คือหาก อัตราการเจริญพันธุ์น้อยกว่า 2.0* …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์