พระโค และพระยาแรกนา ทำนายแม่นแค่ไหน?
Culture

พระโคแรกนาขวัญกับวันฝนตก

May 9, 2012

ทุกๆต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมีวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันที่คนไทยหลายๆคนชื่นชอบเพราะจะได้หยุดเรียนและหยุดทำงาน แต่นอกจากนี้วันพืชมงคลยังคงเป็นวันเกษตรประจำปีและการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย และสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะได้ยินเสมอพร้อมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญก็คือการเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย การเสี่ยงผ้านุ่งนั้น ทำโดยพระยาแรกนาโดยการเลือกผ้านุ่ง 3 ผืนที่มีความยาวต่างกันตามชอบใจ ถ้าเสี่ยงได้ผืนที่ยาวที่สุด ก็แสดงว่าปีนี้หน้าฝนน้ำจะน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดก็เป็นการทำนายว่าปีนี้น้ำจะมาก ส่วนการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งของพระโค ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น ถ้าพระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่าธัญญาหาร(ข้าว เมล็ดธัญพืช) ผลาหาร(ไม้ผล)จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่าผลาหาร(ไม้ผล) ภักษาหาร(พืชไร่) มังสาหาร (เนื้อ) จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์