ResearchersPerCapita
Development

นักวิจัยไทยมีมากแค่ไหน?

November 12, 2012

จากที่เรานำเสนอข้อมูล ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน? [1] ไปก่อนหน้านี้และพบว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยในเชิงงบประมาณน้อยมากเทียบกับ GDP ของประเทศ คราวนี้เราจะมาดูข้อมูลในแง่จำนวนนักวิจัยกันบ้างว่ามีมากน้อยแค่ไหน 
จากข้อมูลของธนาคารโลก (Worldbank) [2] แสดงจำนวนนักวิจัยต่อประชากรหนึ่งล้านคน (ปี 2007) ได้ว่า สวีเดน 4,979 คน ญี่ปุ่น 5,409 คน เกาหลี 4,672 คน สหรัฐอเมริกา 4,673 คน สิงคโปร์ 5,955 คน จีน 1,077 คน ไทย 316 คน เอธิโอเปีย 21 คน 
 จะเห็นว่าจำนวนนักวิจัยต่อประชากรดูจะสอดคล้องกับงบประมาณด้านงานวิจัยต่อ …

งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?

June 28, 2012

โครงการความร่วมมือกับ NASA กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในบ้านเรา ว่าจะร่วม/ไม่ร่วม ร่วมแล้วประเทศชาติจะเสียหายหรือได้ประโยชน์ ร่วมแล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไหม? มีประเด็นทางความมั่นคงแอบแฝงอยู่ในโครงการนี้หรือเปล่า?

IPO-cite
Sci & Tech

เหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการมีผลอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ของประเทศ?

December 18, 2011

เหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการมีผลอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ของประเทศ? (ตอบ: ไม่ค่อยมี) เราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวและตำนานของเหล่าเยาวชนไทยมากมายที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับนานาชาติ หลายท่านอาจจะมองเหรียญที่ห้อยคอเหล่า “อนาคตของชาติ” และอดไม่ได้ที่จะฝากความหวังอนาคตทางวิทยาศาสตร์ของชาติไว้กับเยาวชนเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ว่าจำนวนเหรียญโอลิมปิคที่แต่ละประเทศได้รับจะเป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเหรียญโอลิมปิคที่แต่ละประเทศได้รับกับผลงานทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ (Correlation) คือค่าทางสถิติที่จะบอกว่าข้อมูลสองตัวมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและอัตราการตาย เราก็จะพบว่าอัตราการตายของมนุษย์เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หมายความว่าอายุมีความสัมพันธ์โดยตรงต่ออัตราการตาย หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า HDL ในกระแสเลือดกับอัตราการเกิดโรคหัวใจ เราอาจจะพบว่าผู้ที่มีค่า HDL มากกลับมีอัตราการเป็นโรคหัวใจน้อย หากเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนเงินที่แทงหวยกับเลขที่ออก เราอาจพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นและการที่เราเพิ่มเงินที่แทงไม่ได้ทำให้หวยออกเลขที่เราต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ การพบว่าข้อมูลสองชนิดมีความสัมพันธ์กันไม่ได้จำเป็นว่าข้อมูลจำเป็นต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน (Correlation does not imply causation) ในขณะที่อายุอาจจะส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงต่อโรคภัยที่จะนำไปสู่การเสียชีวิต แต่การที่พยายามเพิ่มค่า HDL ในเลือดไม่จำเป็นที่จะทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจ ในทางกลับเราอาจจะพบว่าผู้ที่มีค่า …

rd-budget
Sci & Tech

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน?

December 13, 2011

จริงๆ แล้วประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยแค่ไหน? ปรกติเมื่อพูดถึงการพัฒนาของประเทศมักจะนึกถึงอัตราการเพิ่มของ GDP เราเคยได้ยินกันมามากแล้วถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง “เสือตัวใหม่แห่งเอเชีย” แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอีกทางหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและมักจะถูกมองข้ามไปเสมอก็คือ งานวิจัยและค้นคว้า (Research and Development) เราทุกคนคุ้นเคยกับผลผลิตที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์กันดี ไม่ว่าจะเป็น iPhone ของ Apple อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊คที่ทุกคนอ่านกันอยู่ รถยนต์ที่นั่ง ไฟฟ้าที่ใช้ ไม่ว่าเรามองมุมใดของประวัติศาสตร์ เราก็จะค้นพบว่างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ การประดิษฐเครื่องปั่นฝ้าย (Cotton Gin) ทำให้งานยุ่งยากของการผลิตฝ้ายง่ายลง และนำไปสู่การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา การเติมถ่านลงไปในเหล็กหลอมละลายทำให้ได้เหล็กกล้าที่แข็งแรงกว่า ทำให้ซามูไรญี่ปุ่นที่มีดาบคมกว่าชนะสงคราม การเข้าใจถึงฤดูกาลและปฏิทินทำให้ชาวบาบิโลเนียนสามารถวางแผนในการหว่านเมล็ดพืชเพื่อเพาะปลูกได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเขียนตัวหนังสือทำให้ชาวอียิปต์โบราณสามารถจดบันทึกและรักษาความรู้เก่าแก่เพื่อสืบทอดไปสู่ลูกหลานได้ อาจกล่าวได้ว่างานค้นคว้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็น “การพัฒนา” อย่างหนึ่งที่จะผลักดันสังคมให้เดินไปข้างหน้า มีความสำคัญไม่แพ้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเลยทีเดียว คำถามคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนี้มากน้อยแค่ไหน? จากรายงานของธนาคารโลก[1] (World Bank) …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์